Onderwijs > VMBO

Meer over de VMBO-opleidingen

ONDERBOUW

De onderbouw van onze school is geschikt voor iedere leerling die Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) gaat doen en op de basisschool een advies heeft gekregen voor: Mavo: theoretische en gemengde leerweg (TL en GL), Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KBL) of Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BBL).

De school heeft voor alle niveaus schakelklassen (hierin worden extra Nederlandse lessen, NT2, gegeven) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

Het mentoruur

Gedurende je hele opleiding bij ons is er een mentoruur. In dat uur wordt er aandacht besteed aan het nadenken over wie je bent, wat je leuk vindt, wat je kunt en welk beroep en loopbaan daarbij past. Je houdt hiervan een loopbaandossier bij.

Ook is er aandacht voor het leren leren. Hierbij is er persoonlijke- en groepsbegeleiding op het gebied van studie- en sociale vaardigheden.

De huiswerkklas

Voor leerlingen die thuis moeilijk hun huiswerk kunnen maken start er na de herfstvakantie een huiswerkklas.

Extra hulp

Voor leerlingen met extra hulpvragen is er aan de school een zorgteam verbonden. Zij bieden extra hulp na overleg met leerling, ouders en mentor.

BOVENBOUW

In de bovenbouw gaat het onderwijs iets anders dan in de onderbouw. Je krijg meer te maken met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Je hebt dan ook een keuze gemaakt voor een richting (eind 2e klas). In het beroepsonderwijs noemen we die richtingen profielen. Tijdens de jaarlijkse profielkeuze klas 2 wordt voor jou en je ouders uitgelegd wat de profielen precies inhouden. In de bovenbouw werk je aan het behalen van het diploma. Ook ga je bedenken welke opleiding je na onze school gaat doen.

De profielvakken doe je in de derde klas. In de vierde klas doe je vier keuzevakken. Je kan een keuzevak buiten je eigen profiel kiezen. Dit vak heeft in de schema’s die je in de beschrijving van de profielen vindt, een andere kleur.

Wij zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bereiden leerlingen voor op een studie aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Ook in de bovenbouw heeft iedere klas een eigen mentor en er is een decaan. Naast wat je in de profielvakken doet, helpen ook zij je om verder te werken in je loopbaandossier en uiteindelijke een vervolgopleiding te kiezen die bij je past en waarin je werk kunt vinden.

In het vmbo kun je uit verschillende interessante profielen kiezen. Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijk deel (onder andere Nederlands, Engels en maatschappijleer) en daarnaast de vakken uit het profiel dat zij gekozen hebben. Op onze school bieden we de volgende profielen aan:

 

MBO-Vakmanschapsroute Economie en Ondernemen 

Aan het einde van het derde leerjaar van het profiel Economie en Ondernemen kun je kiezen voor de vakmanschapsroute. Dit is een van de twee VMBO-MBO routes op het Montessori Lyceum Oostpoort. Je kiest hier voor de opleiding Verkoper detailhandel. Je haalt dan op het Oostpoort een mbo niveau 2 diploma. Deze opleiding bieden we je aan in samenwerking met het ROC van Amsterdam.

Meer informatie

MBO-Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

Aan het einde van het derde leerjaar van het profiel Zorg en Welzijn kun je kiezen voor de vakmanschapsroute. Deze 2e VMBO-MBO route bieden we ook aan op het Montessori Lyceum Oostpoort. Je kan kiezen voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn of Medewerker Facilitaire Dienstverlening. Je haalt ook hier een mbo niveau 2 diploma op het Oostpoort en ook deze opleidingen bieden we je aan in samenwerking met het ROC van Amsterdam.

Meer informatie

Vervolgopleiding

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is de vervolgopleiding van bijna al onze Leerwegen. Voor de theoretische leerweg van de mavo kan dit ook havo zijn. Het mbo wordt ook wel ROC (Regionaal Opleidings Centrum) genoemd.