Ouders > Aanmelden en inschrijven data schooljaar 2024-2025

Aanmelden en inschrijven

Geweldig! Je hebt besloten samen met ons het avontuur aan te gaan. We beloven je ons uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat uw kind het naar zijn of haar zin heeft bij ons op het Oostpoort.

 

20 maart – 31 maart 2024: Aanmelding reguliere leerlingen (centrale aanmeldingsperiode) 

In Amsterdam krijgen leerlingen uit groep 8 uiterlijk 22 maart 2024 een basisschooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau de leerling zich voor het voortgezet onderwijs kan aanmelden. De leerkracht deelt het advies aan ouders en leerlingen mee tijdens een adviesgesprek en onderbouwt dit met argumenten. Daarnaast geeft de leerkracht een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) mee aan ouders. Ook hierin staat de onderbouwing van het advies.
Uiterlijk 19 maart 2024 krijgen de ouders een e-mail van ELK (Elektronische Loket Kernprocedure) via de basisschool van uw kind.

Aanmeldingen voor reguliere leerlingen die van de basisschool komen, worden online gedaan van woensdag 20 tot en met zondag 31 maart via het portaal van ELK. Daarna sluit de 1e ronde. Heb je hier hulp bij nodig? Vanuit de basisschool is die hulp meestal goed geregeld. Hierbij kun je je voorkeursschool doorgeven. Hoe hoger je Oostpoort plaatst, hoe hoger de kans dat je hier ook echt terecht komt!

U meldt uw kind met de voorkeurslijst dus digitaal aan voor het voortgezet onderwijs in het ouderportaal van ELK. Het maakt niet uit of u uw kind op 20 maart of pas op 31 maart 2024 aanmeldt. Het moment van aanmelden heeft namelijk geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst.
Bent u te laat met aanmelden? Dan doet uw kind niet mee aan de eerste ronde van de Centrale loting en matching en bestaat de kans dat de eerste scholen van voorkeur bij de twee ronde vol zijn. Meer informatie vindt u op schoolkeuze020.nl

ISK-Leerlingen

Aanmelding voor ISK-leerlingen gebeurt fysiek op school in de periode van woensdag 20 tot en met vrijdag 29 maart. Ouders nemen al hun paspoorten of verblijfstitels en die van hun zoon/dochter mee en het VO-aanmeldformulier; hierop staat het advies en het ELK-nummer. 

17 april 2024: Plaatsingsuitslag centrale loting en matching

Op woensdag 17 april 2024 ziet u in het ouderportaal op welke school uw kind is geplaatst. Naast deze plaatsingsuitslag ziet u welk lotnummer uw kind had en op welke eventuele reservelijst(en) uw kind staat.
Na de loting en matching wordt aan de ouders/verzorgers ook door ons een plaatsingsbrief verstuurd.

Aanmelden voor de tweede ronde vanaf 17 april

Voor leerlingen die na ronde 1 nog geen plek hebben, is er een tweede ronde van aanmelden, behandelen en toelaten. Dit gaat vooral om leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot op alle scholen van de voorkeurslijst of die nog niet eerder zijn aangemeld. Maar ook leerlingen die in de eerste ronde wel een aanbod tot toelating hebben ontvangen van een middelbare school, maar toch willen veranderen van school. Aanmelden voor de tweede ronde start op woensdag 17 en loopt tot en met maandag 22 april 2024.

Uitslag ronde 2

Ronde 2 kent geen voorrangsregels en verschillende fasen meer: alle aangemelde leerlingen gaan direct naar een tweede centrale loting & matching. Maatwerkleerlingen worden ook in deze ronde met maatwerk (en als het nodig is een maatwerkloting) toegekend aan een middelbare school. Direct na de centrale loting & matching op 31 mei 2024 ontvangen de ouders van alle aangemelde leerlingen wederom een bericht met het toelatingsbesluit en een plaatsingsbrief van onze school.

Bij ons geplaatste leerlingen dienen zich hierna aan te melden op onze school. Het aanmeldformulier definitieve inschrijving 2024-2025 voor het officieel registreren van de leerling op onze school wordt na plaatsing aan de ouders gemaild.

Voor de leerlingen die in de 1e ronde geplaatst zijn willen we deze formulieren uiterlijk vrijdag 3 mei terug hebben, voor  de leerlingen uit plaatsing in de 2e ronde uiterlijk vrijdag 14 juni. U vindt hierin ook de documenten die in aanvulling nodig zijn voor het compleet maken van het dossier.  Klik hier voor meer informatie over de documenten die we altijd nodig hebben bij aanmelding

Klik voor meer algemene informatie over de schoolkeuze de aanmeldingsprocedure van de basisschool naar een middelbare school voor schooljaar 2024-2025

Leerlingen van buiten AmsterdamZogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Zij staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl. Meer informatie over de zogenaamde kernprocedure is te vinden op schoolkeuze020.nl

 Voor aanmelding van zij-instromers zie onze pagina van het decanaat