Ouders > Aanmelden en inschrijven data schooljaar 2023-2024 nog niet bekend

Aanmelden en inschrijven

Aanmeldingen voor leerlingen, afkomstig van de basisschool, worden online via het portaal van ELK gedaan (ouders die hierbij hulp nodig hebben kunnen zich wenden tot de basisschool). Leerlingen geven hierbij hun voorkeurscholen op (in volgorde van belangrijkheid).

Voor het tijdpad voor de aanmeldrondes in schooljaar 2022-2023 wachten wij nog op de gegevens van ELK (gemeente Amsterdam).

Voor aanmelden van zij-instromers, klik hiervoor op de pagina van het decanaat.