Leerlingen

Leerlingen

Duidelijk met aandacht; het staat centraal in de hele school.
Duidelijk zijn we over regels en afspraken, onze werkwijze en wat wij voor ogen hebben bij het behalen van goede resultaten.
Leerlingen krijgen ruimte voor eigen inbreng, maar altijd in de aanwezigheid en met de ondersteuning en begeleiding van een klein vast docententeam. Aandacht is er voor het leren en voor elkaar.
Het Montessori Lyceum Oostpoort gaat vooral uit van de kansen van de leerling, met als doel een diploma, uitzicht op een vervolgstudie en een goede baan voor later.

Wat is bijzonder aan ons?

Wij verzorgen onderwijs voor de leerlingen die HAVO of VWO-advies van de basisschool hebben gekregen.

Daarnaast bieden wij voor het VMBO 5 profielen onder één dak aan:
Op basis en kader niveau:

 • Economie en Ondernemen
 • Zorg en Welzijn

  Vervalt voor de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 starten:
 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)

  Op GL en TL niveau (de vroegere mavo):
 • Dienstverlening en Producten (D&P)

  Tot slot bieden wij aan MBO niveau 2:
 • Vakmanschapsroute Secretarieel medewerker
 • Vakmanschapsroute Verkoper detailhandel 
 • Vakmanschapsroute Helpende Zorg en Welzijn
 • Vakmanschapsroute Medewerker Facilitaire Dienstverlening

Aan het eind van de tweede klas maak je een definitieve keuze voor een profiel en het niveau.  Een profiel is een richting waarin je je gaat ontwikkelen.
In de tweede klas krijg je hiervoor een praktische sector oriëntatie (PSO). Dan ga je twee uur per week kennis maken met de drie verschillende sectoren in onze school. Medio april van een schooljaar maak je een definitieve keuze.

We zijn een samenwerking met het ROC van Amsterdam aan gegaan om leerlingen een betere start te geven op het MBO.
Leerlingen met een mavo diploma, die over kunnen naar de havo, worden met voorrang geplaatst op één van onze andere MSA scholen.

Welke lessen kan je op Montessori Lyceum Oostpoort verwachten?

 • Algemene vakken, dat zijn Nederlands, Engels en wiskunde;
 • Biologie, natuur- en scheikunde, techniek en verzorging;
 • Mens en maatschappij, dat is aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappelijke oriëntatie;
 • Kunst en Cultuur, dat is handvaardigheid en tekenen;
 • Sport en beweging, dat is gymnastiek;
 • Informatiekunde;
 • Moderne vreemde talen (MVT), afhankelijk van het niveau, Frans of Spaans.


Wat maakt Montessori Lyceum Oostpoort nog meer bijzonder?

 • Veel projecten in en na schooltijd
 • Kunstprojecten
 • Sportprojecten, waaronder Topscore en schoolzwemmen
 • Extra sport- en ICT klassen in de onderbouw
 • Verschillende excursies
 • Schoolreisjes:
  Schoolreisje naar ‘een pretpark’ in de 1e en 2e klas
  Schoolkamp voor de 2e klassen
  Buitenlandse reis naar Parijs, Londen of Barcelona in de 4e klas
 • Een prachtig open en schoon schoolgebouw
 • Veel licht en open werkruimtes
 • Goede voorzieningen, vaklokalen, kantine, sporthal en buitenterrein
 • Uitgebreide ICT voorzieningen
 • Ieder jaar een schoolfeest
 • Kerstontbijt voor leerlingen en docenten


Informatie voor leerlingen:

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct