Leerlingen

Leerlingen

Duidelijk met aandacht; het staat centraal in de hele school.  Duidelijk zijn we over regels en afspraken, onze werkwijze en wat wij voor ogen hebben bij het behalen van goede resultaten.

Leerlingen krijgen ruimte voor eigen inbreng, maar altijd in de aanwezigheid en met de ondersteuning en begeleiding van een klein vast docententeam. Aandacht is er voor het leren en voor elkaar. Het Montessori Lyceum Oostpoort gaat vooral uit van de kansen van de leerling, met als doel een diploma, uitzicht op een vervolgstudie en een goede baan voor later.

Wat is bijzonder aan ons?

Wij verzorgen onderwijs voor de leerlingen die HAVO of VWO-advies van de basisschool hebben gekregen. In de bovenbouw van de HAVO en het VWO bieden wij de profielen Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek, Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij aan.

Daarnaast bieden wij voor het VMBO 3  profielen onder één dak aan.

Op basis en kader niveau:

Op GL en TL niveau (de vroegere mavo):

Tot slot bieden wij aan MBO niveau 2:

Aan het eind van de tweede klas maak je een definitieve keuze voor een profiel en het niveau.  Een profiel is een richting waarin je je gaat ontwikkelen.

In de tweede klas krijg je hiervoor een praktische sector oriëntatie (PSO). Dan ga je twee uur per week kennis maken met de drie verschillende sectoren in onze school. Medio april van een schooljaar maak je een definitieve keuze.

We zijn een samenwerking met het ROC van Amsterdam aan gegaan om leerlingen een betere start te geven op het MBO.

Leerlingen met een mavo diploma, die over kunnen naar de havo, kunnen uiteraard op onze school doorstromen, mits het vakkenpakket dit toelaat.

Welke lessen kan je op Montessori Lyceum Oostpoort verwachten?

 • Algemene vakken, dat zijn Nederlands, Engels en wiskunde;
 • Biologie, natuur- en scheikunde, techniek en verzorging;
 • Mens en maatschappij, dat is aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappelijke oriëntatie;
 • Kunst en Cultuur, dat is handvaardigheid en tekenen;
 • Sport en beweging, dat is gymnastiek;
 • Informatiekunde;
 • Moderne vreemde talen (MVT), afhankelijk van het niveau, Frans of Spaans.

Wat maakt Montessori Lyceum Oostpoort nog meer bijzonder?

 • Veel projecten in en na schooltijd
 • Kunstprojecten
 • Sportprojecten, waaronder Topscore en schoolzwemmen
 • Extra ICT klas Voor leerjaren 1, 2 en 3
 • Verschillende excursies
 • Schoolreisjes:
  Schoolreisje naar ‘een pretpark’ in de 1e en 2e klas
  Schoolkamp voor de 2e klassen
  Buitenlandse reis naar Parijs, Londen of Barcelona in de 4e klas
 • Een prachtig open en schoon schoolgebouw
 • Veel licht en open werkruimtes
 • Goede voorzieningen, vaklokalen, kantine, sporthal en buitenterrein
 • Uitgebreide ICT voorzieningen
 • Ieder jaar een schoolfeest
 • Kerstontbijt voor leerlingen en docenten