Leerlingen > Stage

Beroepsgerichte stage

Het Montessori Lyceum Oostpoort stimuleert de leerlingen om na te denken over hun toekomst. Daarom vinden we het heel belangrijk dat leerlingen regelmatig kennis maken met het werken in bedrijven en instellingen.
Dat doen de leerlingen door bedrijven en instellingen te bezoeken en door stage te lopen.

Vormen van stages zijn ambachtendag, bliksemstage, snuffelstage en beroepsopleidende stage. Voor vragen kun je terecht bij Kim Ipenburg.

Maatschappelijke stage (MAS)

De Maatschappelijke stage is een stage waarbij de leerlingen iets doen voor iemand anders. Je helpt een ander zonder dat je er geld voor krijgt. Eigenlijk is het een soort vrijwilligerswerk. Door iets te doen voor een ander krijg je een goed gevoel. Ook de ander vindt het vaak leuk. Je maakt jezelf en de ander dus blij.

Iedere leerling moet 20 uur Maatschappelijke stage doen tijdens de opleiding, bij voorkeur in de onderbouw. Voor ieder uur Maatschappelijke stage krijg je 1 Montessoripunt op je rapport. Je moet dus 20 Montessoripunten behalen tijdens je opleiding (meer punten mag, minder niet).

Monique Karel en  Eize van er Veen organiseren groepsstages in de onderbouw voor jullie maar je kunt ook zelf een stage zoeken, De stage kan alleen gelopen worden bij een non-profit organisatie, dat is een organisatie die geen winst maakt, bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties zoals een buurthuis, een sportclub, kerk/moskee. Ook op school kun zelf kun je stage lopen door bijvoorbeeld te assisteren tijdens de Open dag of de diploma-uitreiking.

Elke woensdag is er spreekuur op de hoofdlocatie aan de lange ovale tafel bij de balie van 12:00 – 13:00 uur.