Ouders > Informatie-, rapport- en ouderavonden

Informatie-, rapport- en ouderavonden

Elk jaar worden er ouder- en voorlichtingsavonden georganiseerd voor ouders van kinderen op het Oostpoort.

Tijdens deze avonden krijgen ouders informatie over organisatorische zaken of worden er workshops aangeboden over onderwerpen die het onderwijs aangaan.

Belangrijke data:

  • Dinsdag 2 november: Ouderavond havo-vwo 
  • Dinsdag 16 november 2021: Rapport 1 uitdeelavond havo-vwo
  • Dinsdag 18 januari:
  • Dinsdag 1 februari: Rapport 2 uitdeelavond vmbo, ISK en VMS
  • Dinsdag 8 februari: 10-Minutengesprekken voor ouders met docenten alle klassen behalve de O-klassen
  • Dinsdag 8 maart: Rapport 3 uitdeelavond havo-vwo 
  • Dinsdag 15 maart: uur: Voorlichtingsavond Bovenbouw VMBO en VMS (Geïntegreerde Leerroute). We hopen u dan op school te mogen begroeten in plaats van via livestream
  • Dinsdag 12 april: Rapport 3 uitdeelavond vmbo, ISK en VMS
  • Dinsdag 17 mei: Rapport 4 uitdeelavond havo-vwo
  • Vrijdag 15 juli: Rapport 4 uitdelen aan de leerlingen vmbo, ISK en VMS (dit is rapport 5 voor havo-vwo) van 10.30-11.30 uur