Ouders > MR

Medezeggenschapsraad ofwel MR

Wat is een MR?

In de medezeggenschapsraad wordt meegesproken over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. De gesprekspartner van de MR is de directie. De directie moet dus naar argumenten van de leden luisteren en samen verbeteren we zo de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De schooldirecteur kan niet zomaar zijn gang gaan op een school. Voor heel wat belangrijke beslissingen is de directie verplicht eerst de ouders, leerlingen en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, dat staat zo in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen: die waarover de MR eerst advies moet geven; die waarvoor instemming van de MR vereist is en die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Meer informatie is te vinden op http://www.voo.nl/