Onderwijs > VMBO > K&C OB

Kunst & Cultuur Educatie op het VMBO: Kunstvakken incl. CKV

De school zorgt voor een doorlopende leerlijn K&C educatie van de basisschool naar Onderbouw en Bovenbouw en de leerlijn is tot en met het MBO door getrokken om ook studenten boven 18 jaar bij K&C te betrekken.

ONDERBOUW leerjaar 1 + 2

Kunstvakken inclusief CKV start in de OB met de kunstvakken BEVO en Muziek

Kunstvakken houden zich bezig met het ontwikkelen van het creatieve brein bij de leerling. Het zijn bij uitstek vakken waarbij het belangrijkste onderdeel van het proces is:

De leerling is scheppend bezig om tot een eindresultaat te komen dat gepresenteerd kan worden.

Bij de kunstvakken werken we vanuit Hart-Hoofd-Handen. Een K&C vak is een expressie vak dat direct tot de ziel spreekt en dat de zintuigelijke ontwikkeling stimuleert. De leerling wordt geactiveerd te formuleren met woorden, beelden, geluid, beweging, smaak en leert samen te werken met zijn/haar intuïtie, de leerling gaat ervaren hoeveel hij/zij ter beschikking heeft, de onbewuste voorraad, de schatkamer die in het creatieve brein ligt opgeslagen.

Daarnaast wordt bij de praktische uitvoering de fijne motoriek ontwikkeld.

In het rooster van leerjaar 1 + 2 staat:

Beeldende vorming

Beeldende Vorming bestaat uit drie vakken Tekenen – Handvaardigheid – Textiele Werkvormen. Dit is de volgorde van opdrachten die worden gegeven. De leerlingen krijgen les in de BEVO-praktijklokalen waarin ze werken met verschillende technieken en materialen. Kunstgeschiedenis (stijlen/stromingen/kunstenaars) komt aanbod bij verschillende opdrachten. Het werk wordt gepresenteerd, tentoongesteld in de school en elders.

Muziek

Muziek wordt gegeven in het praktijk-muziek lokaal waar de leerling oefent in het bespelen van verschillende muziekinstrumenten. Zij krijgen theorieles in verschillende muziekstijlen en –geschiedenis en na schooltijd kunnen geïnteresseerde leerlingen zich verder verdiepen/ontwikkelen.

Aan het eind van het schooljaar wordt een presentatie gegeven tijdens de Oostpoort Got Talent Show.

Het is verplicht om alle leerlingen in de OB actief deel te laten nemen aan tenminste 4 K&C activiteiten actief en passief, met productie en presentatie. Minstens 4 K&C activiteiten worden vastgelegd in een kunstdossier.

Een K&C activiteit is vakoverstijgend en moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Er wordt rekening gehouden met de vakken BEVO en Muziek
 • Aanvullen (bijv. dans, theater)
 • Verrijken (bijv. film, nieuwe media)
 • Verdiepen (bijv. musea, cultureel erfgoed)

Doelen van de Kunst & Cultuur activiteiten

 1. Stimuleren van creatief denken.
 2. Inzicht krijgen in de Kunst & Cultuur (leer)gebieden.
 3. Nieuwe werelden ontdekken, blik verruimen, mening vormen.
 4. Deelnemen aan de K&C activiteit.
 5. Verwerken van de K&C activiteit / de K&C activiteit ervaren.
 6. Inzicht krijgen in de diverse beroepen in de K&C sector.
 7. Omgaan, kennis maken met materialen & gereedschappen.

BOVENBOUW leerjaar 3 – CKV examen

CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming. Het is een eindexamen vak van 40 uur, dat op het Oostpoort in leerjaar 3 wordt gegeven. Het is een verplicht vak voor alle VMBO leerlingen.
CKV moet worden afgesloten in het 3e leerjaar anders kun je niet overgaan naar leerjaar 4.
CKV bestaat uit 5 handelingsopdrachten + praktische opdrachten, CZP1 en CZP2, die verwerkt worden in een kunstdossier en een presentatie. Een handelingsopdracht = 1 dag met 1 culturele activiteit + 1 praktische opdracht.

VMBO Denktank en Kennisnetwerk

In 2019 is een samenwerkingsverband tussen K&C professionals en VMBO-scholen (o.l.v. K&C coördinatoren) opgericht onder de naam:

VMBO DENKTANK EN KENNISNETWERK

De VMBO Denktank heeft zichzelf tot doel gesteld te onderzoeken hoe er meer en beter kan worden samengewerkt ten behoeve van het cultuur-educatieve aanbod in het Amsterdamse pro en vmbo.

Er wordt toegewerkt naar een mul­tidisciplinair, gezamenlijk aanbod van de partners binnen de denktank, die naast de culturele partners (telkens één per discipline) Bekijk ’t, Foam, ICK, Poldertheater en School der Poëzie bestaat uit scholen die in co-creatie aanbod willen ontwikkelen. Dit gaat om de vmbo-scholen (of -afdelingen) Cburg College, Calandlyceum, Marcanti College, Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort en Yuverta Amsterdam West. De denktank heeft een onafhankelijke projectleider (Tynke Hiemstra) die telkens met wis­selende partners vergaderingen voor­bereidt.

Op elk van deze scholen zal er tussen verschillende kunstdisciplines worden samengewerkt om het aanbod samenhang te geven. Bovendien gaan er nieuwe programma’s worden ont­wikkeld.