Onderwijs > VMBO > K&C OB

Kunst & Cultuur Educatie op het VMBO – Oostpoort: KUNSTVAKKEN INCLUSIEF CKV

De school zorgt voor een doorlopende leerlijn K&C educatie van de basisschool naar Onderbouw en Bovenbouw en de leerlijn is tot en met het MBO door getrokken om ook studenten boven 18 jaar bij K&C te betrekken.

ONDERBOUW leerjaar 1 + 2

Kunstvakken inclusief CKV start in de OB met de kunstvakken BEVO en Muziek

Kunstvakken houden zich bezig met het ontwikkelen van het creatieve brein bij de leerling. Het zijn bij uitstek vakken waarbij het belangrijkste onderdeel van het proces is:

De leerling is scheppend bezig om tot een eindresultaat te komen dat gepresenteerd kan worden.

Bij de kunstvakken werken we vanuit Hart-Hoofd-Handen. Een K&C vak is een expressie vak dat direct tot de ziel spreekt en dat de zintuigelijke ontwikkeling stimuleert. De leerling wordt geactiveerd te formuleren met woorden, beelden, geluid, beweging, smaak en leert samen te werken met zijn/haar intuïtie, de leerling gaat ervaren hoeveel hij/zij ter beschikking heeft, de onbewuste voorraad, de schatkamer die in het creatieve brein ligt opgeslagen.

Daarnaast wordt bij de praktische uitvoering de fijne motoriek ontwikkeld.

In het rooster van leerjaar 1 + 2 staat:

Beeldende Vorming

Beeldende Vorming bestaat uit drie vakken Tekenen – Handvaardigheid – Textiele Werkvormen. Dit is de volgorde van opdrachten die worden gegeven. De leerlingen krijgen les in de BEVO-praktijklokalen waarin ze werken met verschillende technieken en materialen. Kunstgeschiedenis (stijlen/stromingen/kunstenaars) komt aanbod bij verschillende opdrachten. Het werk wordt gepresenteerd, tentoongesteld in de school en elders.

Muziek

Muziek wordt gegeven in het praktijk-muziek lokaal waar de leerling oefent in het bespelen van verschillende muziekinstrumenten. Zij krijgen theorieles in verschillende muziekstijlen en –geschiedenis en na schooltijd kunnen geïnteresseerde leerlingen zich verder verdiepen/ontwikkelen.

Aan het eind van het schooljaar wordt een presentatie gegeven tijdens de Oostpoort Got Talent Show.

Het is verplicht om alle leerlingen in de OB actief deel te laten nemen aan tenminste 4 K&C activiteiten actief en passief, met productie en presentatie. Minstens 4 K&C activiteiten worden vastgelegd in een kunstdossier.

Een K&C activiteit is vakoverstijgend en moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Er wordt rekening gehouden met de vakken BEVO en Muziek
 • Aanvullen (bijv. dans, theater)
 • Verrijken (bijv. film, nieuwe media)
 • Verdiepen (bijv. musea, cultureel erfgoed)

Doelen van de Kunst & Cultuur activiteiten

 1. Stimuleren van creatief denken.
 2. Inzicht krijgen in de Kunst & Cultuur (leer)gebieden.
 3. Nieuwe werelden ontdekken, blik verruimen, mening vormen.
 4. Deelnemen aan de K&C activiteit.
 5. Verwerken van de K&C activiteit / de K&C activiteit ervaren.
 6. Inzicht krijgen in de diverse beroepen in de K&C sector.
 7. Omgaan, kennis maken met materialen & gereedschappen.

Ruim 700 leerlingen (d.d. 20-9-2021) volgen op het VMBO Kunstvakken inclusief CKV.

Planning/voorlopige agenda OB schooljaar 2021 – 2022 (kan veranderen i.v.m. corona maatregelen)

O-Klassen O1 t/m O9

Bewegingstheater BOOST

Planning: in de weken van 25/26/28/29 okt + 3 nov 2021 acrobatiek lessen – voorstelling ? 21/22

Tijdens LO-lessen een blokuur workshop acrobatiek, mime.

Voorstelling daaropvolgend, voorkeur het Walking Through Circus in de Beurs van Berlage.

Efteling O1 t/m O10 e.v.

Planning: aan het einde van het schooljaar 21/22.

Efteling aanbieden als K&C project, vooraf tijdens de vakken Ne, mentoruur, (bevo) behandelen. Ongeveer 4 lesuren.

Leerjaar 1 regulier 1A t/m 1F

Poldertheater

Planning: april 2022

In de klas: 2 x blokuur theaterlessen door theaterdocenten van het Poldertheater.

Het Poldertheater werkt met theaterlessen over alle onderbouw jaren, horizontaal en verticaal.

Leerjaar 1 1e S-klassen S11 t/m S16 + S31 t/m S33 (data volgen)

Animatie project

Planning: vrijdag 5 november 2021 t/m vrijdag 12 november 2021 –

Film première december ‘21/januari ‘22

Een blokuur informatieverwerking rondom het thema Duurzaamheid,

Een blokuur scriptschrijflessen door vakdocent van buitenaf,

Een ochtend animatiefilm maken,

Presentatie bijwonen van de Animatie Film Première van alle animatiefilmpjes.

Leerjaar 2 regulier 2A t/m 2F + 2e S-klassen S21 t/m S25  

IDFA  in Filmmuseum EYE (+ S30-klassen) 251 leerlingen 20 begeleiders Planning 1e keus woensdag 24 Nov. 2e keus do. 25 Nov.

Drie documentaires + Q&A?, voor- en na verwerking in de klas, Ne/NT2/mentoruur

Leerjaar 2 regulier 2A t/m 2F + 2e S-klassen S21 t/m S25  

Poldertheater
Planning 15 november t/m 19 nov. ‘21

2 x blokuur theaterlessen in de klas als vervolg (uitgezonderd 2e S-klassen) op de lessen in leerjaar 1

Voorbereidende workshop op de voorstelling Arturo jan./feb/ 2022.

Voorstelling Arturo in theater CC Amstel 15 feb ’22 Er zijn twee voorstellingen om 12:00u en om 15:00u.

Leerjaar 2 regulier 2A t/m 2F + 2e S-klassen S21 t/m S25  

Poëzie Project
Planning Poëzie lessen in december ‘21/jan. 2022 + Poëzie Revue: Dinsdag 8 maart 2022

Leerlingen krijgen les in het schrijven van een gedicht, maken bij BEVO een verwerking in hout (drieluikje) en genomineerde leerlingen presenteren hun gedicht in een Poëzie Revue, alle leerlingen gaan naar Theater van het Woord in de OBA ah Y.

Leerjaar 2 klas 2D start maandag 20 september ’21

Pilot Project: Wie ben ik? Is vanuit het K&C samenwerkingsverband de Denktank opgezet.

 

BOVENBOUW leerjaar 3

In het rooster van leerjaar 3 staat:

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)

Het laatste onderdeel van het examenvak Kunstvakken inclusief CKV wordt op het Oostpoort in 1 week gegeven.

Het CKV-eindexamen onderdeel van 40 uur, wordt op het MLO in leerjaar 3 gegeven en moet worden afgerond. Niet afgesloten betekent niet over naar leerjaar 4. Het is een verplicht vak voor alle vmbo-leerlingen.

CKV bestaat uit 5 handelingsopdrachten + praktische opdrachten,

CZP1 en CZP2 die verwerkt worden in een kunstdossier en een presentatie.

Een handelingsopdracht = 1 dag met 1 culturele activiteit+ praktische opdracht.

Wat is het DOEL van CKV?

 1. Inzicht krijgenin de beroepen in de Kunst & Cultuur sector.
 2. Nieuwe werelden ontdekken, blik verruimen en een mening vormen.
 3. Deelnemenaan de activiteit.
 4. Verwerkenhoe je de activiteit hebt ervaren.

CKV is zoals de naam al aangeeft een erg breed vak. De activiteiten vinden binnen en buiten de school plaats. Enkele mogelijkheden zijn: een architectuur wandeling door Amsterdam, museumbezoek, kunstcollectie bekijken, literatuur-dag, theaterbezoek, dans, muziek, toneel, fotografie, film, toegepaste vormgeving in techniek, design, bouwkunst, etc.

Op het Oostpoortwordt het vak CKV in principe in 1 CKV week aangeboden.

In verband met de Corona crisis van afgelopen jaar en de onzekere toekomst wordt de CKV week dit schooljaar weer gespreid aangeboden. Om het risico te vermijden dat leerlingen het CKV-examen niet kunnen afronden in leerjaar 3.

Planning/ voorlopige agenda schooljaar 2021 – 2022 (kan veranderen i.v.m. corona maatregelen).

In de week 36/37: Leerjaar 3 krijgt een Kennismaking met het vak CKV

Tijdens het mentoruur voorafgaande aan de 1e CKV examendag (onderdeel vh 1e Handelingsdeel).

1e CKV Examendag dinsdag 21 september 2021 ArtZuid

Leerlingen krijgen een voorbereiding/uitleg over ArtZuid de 2-jaarlijkse sculpturen biënnale in Amsterdam Zuid.

Gevolgd door een bezoek aan ArtZuid, een kunstroute langs de beelden o.l.v. een kunstdocent van ArtZuid.

2e CKV Examendag donderdag 14 oktober 2021 Poldertheater

Leerlingen krijgen een voorbereidende workshop bij de voorstelling Arturo gegeven door theater docenten van het Poldertheater. Vervolgens brengen ze een theaterbezoek aan Theater Amstel CC.

Er zijn twee voorstellingen om 12:00u en om 15:00u.

3e CKV Examendag nog nader te bepalen, uitgesteld tot na 1 november i.v.m. persconferentie

4e CKV Examendag nog nader te bepalen, uitgesteld tot na 1 november i.v.m. persconferentie

5e CKV Examendag nog nader te bepalen, uitgesteld tot na 1 november i.v.m. persconferentie

VMBO Denktank en Kennisnetwerk

In 2019 is een samenwerkingsverband tussen K&C professionals en VMBO-scholen (o.l.v. K&C coördinatoren) opgericht onder de naam:

VMBO DENKTANK EN KENNISNETWERK

De VMBO Denktank heeft zichzelf tot doel gesteld te onderzoeken hoe er meer en beter kan worden samengewerkt ten behoeve van het cultuur-educatieve aanbod in het Amsterdamse pro en vmbo.

Er wordt toegewerkt naar een mul­tidisciplinair, gezamenlijk aanbod van de partners binnen de denktank, die naast de culturele partners (telkens één per discipline) Bekijk ’t, Foam, ICK, Poldertheater en School der Poëzie bestaat uit scholen die in co-creatie aanbod willen ontwikkelen. Dit gaat om de vmbo-scholen (of -afdelingen) Cburg College, Calandlyceum, Marcanti College, Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort en Yuverta Amsterdam West. De denktank heeft een onafhankelijke projectleider (Tynke Hiemstra) die telkens met wis­selende partners vergaderingen voor­bereidt.

Op elk van deze scholen zal er tussen verschillende kunstdisciplines worden samengewerkt om het aanbod samenhang te geven. Bovendien gaan er nieuwe programma’s worden ont­wikkeld.