Onderwijs > VMBO > K&C OB

Kunst & Cultuur Educatie op het VMBO

Op het Oostpoort zorgen we ervoor dat wat je leert bij ‘Kunst & Cultuur’ op de basisschool, aansluit bij wat je bij ons leert. En we dragen er zorg voor dat wat je bij ons leert, weer aansluit op het MBO en HBO. Met andere woorden: we willen graag dat je vanaf basisschoolleeftijd tot je praktijkdiploma doorlopend leert over kunst en cultuur.

ONDERBOUW leerjaar 1 + 2

Kunstvakken inclusief CKV start in de OB met de kunstvakken BEVO en Muziek

Kunstvakken houden zich bezig met het ontwikkelen van het creatieve brein bij de leerling. Het zijn bij uitstek vakken waarbij het belangrijkste onderdeel van het proces is dat de leerling ‘scheppend bezig’ is, om zo tot een eindresultaat te komen dat gepresenteerd kan worden.

Bij de kunstvakken werken we vanuit het principe ‘hart, hoofd en handen’. De leerling wordt geactiveerd te formuleren met woorden, beelden, geluid, beweging, smaak en leert te luisteren naar de intuïtie. Bovendien gaat de leerling ervaren hoeveel hij/zij ter beschikking heeft, de onbewuste voorraad, de schatkamer die in het creatieve brein ligt opgeslagen.

Daarnaast wordt bij de praktische uitvoering de fijne motoriek ontwikkeld.

In het rooster van leerjaar 1 + 2 staat:

Beeldende Vorming

Beeldende Vorming bestaat uit drie vakken Tekenen, Handvaardigheid en Textiele Werkvormen. De leerlingen krijgen les in de BEVO-praktijklokalen waarin ze werken met verschillende technieken en materialen. Kunstgeschiedenis (stijlen, stromingen en kunstenaars) komt aanbod bij verschillende opdrachten. Het werk wordt gepresenteerd, tentoongesteld in de school en elders. Soms hangen we het zelfs aan het plafond! 

Muziek

Muziek wordt gegeven in het muzieklokaal waar de leerling oefent in het bespelen van verschillende muziekinstrumenten. Zij krijgen theorieles in verschillende muziekstijlen en –geschiedenis en na schooltijd kunnen geïnteresseerde leerlingen zich verder verdiepen/ontwikkelen (zie buitenschoolse activiteiten). Aan het eind van het schooljaar wordt een presentatie gegeven tijdens de Oostpoort Got Talent.

Het is verplicht om alle leerlingen in de onderbouw actief deel te laten nemen aan tenminste 4 K&C activiteiten actief en passief, met productie en presentatie. Minstens 4 K&C activiteiten worden vastgelegd in een kunstdossier.

Een K&C activiteit is vakoverstijgend en moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Er wordt rekening gehouden met de vakken BEVO en Muziek
 • Aanvullen (bijv. dans, theater)
 • Verrijken (bijv. film, nieuwe media)
 • Verdiepen (bijv. musea, cultureel erfgoed)

Doelen van de Kunst & Cultuur activiteiten

 1. Stimuleren van creatief denken.
 2. Inzicht krijgen in de Kunst & Cultuur (leer)gebieden.
 3. Nieuwe werelden ontdekken, blik verruimen, mening vormen.
 4. Deelnemen aan de K&C activiteit.
 5. Verwerken van de K&C activiteit / de K&C activiteit ervaren.
 6. Inzicht krijgen in de diverse beroepen in de K&C sector.
 7. Omgaan, kennis maken met materialen & gereedschappen.

VMBO Denktank en Kennisnetwerk

In 2019 is een samenwerkingsverband tussen K&C professionals en VMBO-scholen opgericht onder de naam: ‘VMBO Denktank en Kennisnetwerk’

De Denktank heeft zichzelf tot doel gesteld te onderzoeken wat er beter kan. En hoe er beter samengewerkt kan worden ten behoeve van het cultuur-educatieve aanbod in het Amsterdamse primair onderwijs en vmbo.

Er wordt toegewerkt naar een mul­tidisciplinair, gezamenlijk aanbod van de partners binnen de denktank, die naast de culturele partners (telkens één per discipline) Bekijk ’t, Foam, ICK, Poldertheater en School der Poëzie bestaat uit scholen die in co-creatie aanbod willen ontwikkelen. Dit gaat om de vmbo-scholen (of -afdelingen) Cburg College, Calandlyceum, Marcanti College, Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort en Yuverta Amsterdam West. De denktank heeft een onafhankelijke projectleider, die telkens met wis­selende partners vergaderingen voor­bereidt.

Op elk van deze scholen zal er tussen verschillende kunstdisciplines worden samengewerkt om het aanbod samenhang te geven. Bovendien gaan er nieuwe programma’s worden ont­wikkeld.