Onderwijs > VMBO > K&C OB

Kunst & Cultuur Educatie op het VMBO – Oostpoort: KUNSTVAKKEN INCLUSIEF CKV

De school zorgt voor een doorlopende leerlijn K&C educatie van de basisschool naar Onderbouw en Bovenbouw en de leerlijn is tot en met het MBO door getrokken om ook studenten boven 18 jaar bij K&C te betrekken.

ONDERBOUW leerjaar 1 + 2

Kunstvakken inclusief CKV start in de OB met de kunstvakken BEVO en Muziek

Kunstvakken houden zich bezig met het ontwikkelen van het creatieve brein bij de leerling. Het zijn bij uitstek vakken waarbij het belangrijkste onderdeel van het proces is:

De leerling is scheppend bezig om tot een eindresultaat te komen dat gepresenteerd kan worden.

Bij de kunstvakken werken we vanuit Hart-Hoofd-Handen. Een K&C vak is een expressie vak dat direct tot de ziel spreekt en dat de zintuigelijke ontwikkeling stimuleert. De leerling wordt geactiveerd te formuleren met woorden, beelden, geluid, beweging, smaak en leert samen te werken met zijn/haar intuïtie, de leerling gaat ervaren hoeveel hij/zij ter beschikking heeft, de onbewuste voorraad, de schatkamer die in het creatieve brein ligt opgeslagen.

Daarnaast wordt bij de praktische uitvoering de fijne motoriek ontwikkeld.

In het rooster van leerjaar 1 + 2 staat:

Beeldende Vorming

Beeldende Vorming bestaat uit drie vakken Tekenen – Handvaardigheid – Textiele Werkvormen. Dit is de volgorde van opdrachten die worden gegeven. De leerlingen krijgen les in de BEVO-praktijklokalen waarin ze werken met verschillende technieken en materialen. Kunstgeschiedenis (stijlen/stromingen/kunstenaars) komt aanbod bij verschillende opdrachten. Het werk wordt gepresenteerd, tentoongesteld in de school en elders.

Muziek

Muziek wordt gegeven in het praktijk-muziek lokaal waar de leerling oefent in het bespelen van verschillende muziekinstrumenten. Zij krijgen theorieles in verschillende muziekstijlen en –geschiedenis en na schooltijd kunnen geïnteresseerde leerlingen zich verder verdiepen/ontwikkelen.

Aan het eind van het schooljaar wordt een presentatie gegeven tijdens de Oostpoort Got Talent Show.

Het is verplicht om alle leerlingen in de OB actief deel te laten nemen aan tenminste 4 K&C activiteiten actief en passief, met productie en presentatie. Minstens 4 K&C activiteiten worden vastgelegd in een kunstdossier.

Een K&C activiteit is vakoverstijgend en moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Er wordt rekening gehouden met de vakken BEVO en Muziek
 • Aanvullen (bijv. dans, theater)
 • Verrijken (bijv. film, nieuwe media)
 • Verdiepen (bijv. musea, cultureel erfgoed)

Doelen van de Kunst & Cultuur activiteiten

 1. Stimuleren van creatief denken.
 2. Inzicht krijgen in de Kunst & Cultuur (leer)gebieden.
 3. Nieuwe werelden ontdekken, blik verruimen, mening vormen.
 4. Deelnemen aan de K&C activiteit.
 5. Verwerken van de K&C activiteit / de K&C activiteit ervaren.
 6. Inzicht krijgen in de diverse beroepen in de K&C sector.
 7. Omgaan, kennis maken met materialen & gereedschappen.

ONDERBOUW  Kunst & Cultuur Activiteiten 2020 – 2021 Planning & Agenda:

 Het streven is om leerlingen in de Onderbouw aan meerdere Kunst & Cultuur Activiteiten te laten deelnemen.

Leerjaar 1 regulier

 • Poldertheater (3E projectweek)
 • Theaterworkshops  & een theatervoorstelling in de klas, inzet is leren presenteren – communiceren – omgaan met elkaar
  Vakoverstijgend: Nederlands/NT2 – Dramatische Expressie 

Leerjaar 2 regulier 

 • Poldertheater november 2020
 • Theaterworkshops & een theatervoorstelling in de klas, vervolg op leerjaar 1: inzet is leren presenteren – communiceren – omgaan met elkaar
 • Vakoverstijgend: Ne./NT2 – Dramatische Expressie
 • IDFA bioscoop online november 2020
 • 3 Documentaires in de klas, met korte Q&A film vooraf
 • Vakoverstijgend: Nederlands/NT2 – Maatschappijleer – Burgerschap – Mens & Natuur.
 • Poëzie Project  – eerste week van februari 2021.
  Workshops Creatief Schrijven, poëzie – gedicht schrijven bij Ne/NT2
 • Beeldend werkstuk bij BEVO. Vakoverstijgend Ne./NT2 – BEVO
 • Poëzie Revue 20 april 2021 OBA ah Y 11:00u presentatie gedichten.
 • Poldertheater – voorstelling on hold, vanwege Coroana crisis.
 • Theaterbezoek CC Amstel.
 • Workshop voorbereiding theater bezoek 2e projectweek 27/28 januari. Vakoverstijgend: Nederlands/NT2, geschiedenis (literatuur), Dramatische Expressie.

O-klassen

 • Bewegingstheater BOOST –  on hold, vanwege Coroana crisis.
 • On hold vanwege Corona maatregelen Workshop Acrobatiek, inzet bewegingsleer –  met non-verbaal communiceren, socialiseren – kennis maken met elkaar – Dans. Vakoverstijgend LO – mentorles.

1e S-klassen

 • Animatie project on hold vanwege Corona maatregelen in de school
 • Workshop Dramatische Expressie
 • Workshop Creatief Schrijven, script schrijven Workshop dagdeel animatie film maken
 • Animatie Film Première presentatie
  Vakoverstijgend: Nederlands/NT2 – BEVO – mentorles. 

2e S-klassen

 • Poldertheater november
 • Theaterworkshops  & een theatervoorstelling in de klas, vervolg op leerjaar 1: inzet is leren presenteren – communiceren – omgaan met elkaar.
  Vakoverstijgend: Nederlands/NT2 – Dramatische Expressie
 • IDFA bioscoop online
 • 3 Documentaires in de klas in november
  Vakoverstijgend: Nederlands/NT2 – Maatschappijleer – Burgerschap – Mens & Natuur.
 • Poldertheater – voorstelling onhold ivm Corona
 • Theaterbezoek CC Amstel.
 • Workshop voorbereiding theater bezoek
  Vakoverstijgend: Nederlands/NT2, geschiedenis (literatuur), Dramatische Expressie.
 • Poëzie Project  – eerste week van februari 2021
 • Workshops Creatief Schrijven, poëzie – gedicht schrijven bij Nederlands/NT2
 • Beeldend werkstuk bij BEVO. Vakoverstijgend Nederlands/NT2 – BEVO
 • Poëzie Revue 20 april 2021 OBA aan het IJ 11:00 uur presentatie gedichten

BOVENBOUW leerjaar 3

Het laatste onderdeel van Kunstvakken inclusief CKV is het CKV-examen in de BB. CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming.

Het is een examen vak van 40 uur, dat op het Oostpoort in leerjaar 3 wordt gegeven. Het is een verplicht vak voor alle VMBO leerlingen.

CKV moet worden afgesloten in het 3e leerjaar anders kun je niet overgaan naar leerjaar 4.

CKV bestaat uit 5 handelingsopdrachten + praktische opdrachten, CZP1 en CZP2 die verwerkt worden in een kunstdossier en een presentatie.

Een handelingsopdracht = 1 dag met 1 culturele activiteit + 1 praktische opdracht.