Ouders > Schoolkosten

Schoolkosten 2020-2021

 

Deze blijven voor schooljaar 2021-2022 hetzelfde


Vrijwillige ouderbijdragen onderbouw:

Huur locker Gratis voor alle leerlingen
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 40,-
Introductieprogramma 1e klassen € 20,-
Totaal € 70,- 1e klassen
€ 50,- 2e en O-klassen

 


Vrijwillige ouderbijdragen bovenbouw:

Huur locker Gratis uitgedeeld voor alle leerlingen
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 50,-
Introductieprogramma 3e klassen en 4 HAVO € 20,-
Totaal € 80,- 3e klassen en 4 HAVO
€ 60,- 4e klassen


Toelichting algemene vrijwillige ouderbijdragen:

 • Locker
 • Kopieer tegoed op pasje
 • Bijdrage overige voorzieningen:
  • Gebruik mediatheek
  • Bliksemstages (onderbouw)
  • Gebruik schoolpas
  • Activiteiten buiten school: Kerst, museumbezoeken, klassikale uitjes, enzovoort

 

Verplichte kosten gerelateerd aan de profielen/domeinen in de bovenbouw

 

Binnen Techniek, 3e klassen:

 • Bouw, Wonen en Interieur (BWI),
 • Mobiliteit en Transport (M&T),
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Overall op naam en schoenen met stalen neuzen

     € 30,-

 

     € 70,-

Economie  en Ondernemen (E&O), 3e en 4e klassen

     € 30,-

Zorg en Welzijn 3e en 4e klassen en de
Vakmanschapsroutes Medewerker Helpende Zorg en Medewerker Facilitaire Dienstverlening 4e en 5e klassen

     € 45,-

Dienstverlening en Producten (D&P), 3e en 4e klassen

4 HAVO

     € 30,-

De Vakmanschapsroutes Verkoper en Medewerker Secretariaat en receptie 4e en 5e klassen

     € 30,-


Toelichting verplichte opleidingskosten per profiel:

De kosten per profiel zijn verschillend (zie tabel). Deze worden automatisch gefactureerd bij de bestelling van de boeken. Alleen bij betaling van het volledige bedrag is toelating tot de opleiding/profiel mogelijk. Het is een totaalpakket; het is niet mogelijk om hierbinnen een uitsplitsing te maken. De besteding van deze gelden wordt jaarlijks verantwoord in begroting en jaarrekening en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Bouw, Wonen en Interieur/Mobiliteit en Transport/Produceren, Installeren en Energie (3e klas):

 • Sollicitatietraining en excursies
 • Overall en schoenen met stalen neuzen. Deze zijn vereist volgens de Arbo wet. Ook wanneer schoenen reeds persoonlijk zijn aangekocht voor uw zoon of dochter, is afname hiervan verplicht zodat de veiligheid van de leerlingen gegarandeerd blijft.
 • Gereedschapskist apart aan te schaffen op school. De borg bedraagt € 50,-. Bij correct inleveren aan het einde van het schooljaar wordt deze teruggegeven.

Economie en Ondernemen:

 • Specifieke economische projecten

Zorg en Welzijn:

 • Profielgerichte kosten zoals EHBO, keukenmaterialen, kookgerei, ingrediënten etc.

Dienstverlening en Producten:

 • Specifieke technologische projecten en excursies

4 HAVO

 • Domein-gerelateerde projecten en excursies

Vakmanschapsroutes Verkoper en Medewerker Secretariaat en receptie:

 • Specifieke projecten VMS

Vakmanschapsroutes Medewerker Facilitaire Dienstverlening en Helpende Zorg & Welzijn:

 • Profielgerichte kosten zoals EHBO, keukenmaterialen, kookgerei, ingrediënten etc.


Overige kosten

In de loop van het jaar worden er in verschillende leerjaren activiteiten georganiseerd: werkweken, binnen- en buitenlandse reizen en excursies. U zult hierover te zijner tijd nadere informatie krijgen of heeft deze inmiddels ontvangen. Inschrijven gebeurt via Magister. De kosten hiervan staan los van de schoolkosten en zullen apart voldaan dienen te worden.