Ouders > Schoolkosten

Schoolkosten 2021-2022

In de onderbouw zijn kosten verbonden aan de ICT- en Sportklassen en in de bovenbouw aan de profielen/domeinen. Wij vragen een vrijwillige bijdrage via de boekenlijsten.

De leerlingen worden niet uitgesloten van deelname als ouders niet in staat zijn de kosten te betalen.

Vrijwillige ouderbijdragen onderbouw:

Huur locker Gratis voor alle leerlingen
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 40,-
Introductieprogramma 1e klassen € 20,-
Totaal € 70,- 1e klassen
€ 50,- 2e, O-klassen en 3 HAVO

Vrijwillige ouderbijdragen bovenbouw:

Huur locker Gratis uitgedeeld voor alle leerlingen
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 50,-
Introductieprogramma 3e klassen en 4 HAVO € 20,-
Totaal € 80,- 3e klassen en 4 HAVO
€ 60,- 4e klassen en 5 HAVO


Toelichting algemene vrijwillige ouderbijdragen:

 • Locker
 • Kopieer tegoed op pasje
 • Bijdrage overige voorzieningen:
  • Gebruik mediatheek
  • Bliksemstages (onderbouw)
  • Gebruik schoolpas
  • Activiteiten buiten school: Kerst, museumbezoeken, klassikale uitjes, enzovoort

 

Bijdrage ICT-klas voor leerlingen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar: 

Deelname is gratis. Wel wordt een borg van € 50,- gevraagd. Deze wordt teruggegeven als de leerling niet meer dan 2 keer ongeoorloofd afwezig is geweest.

 

Kosten gerelateerd aan de profielen/domeinen in de bovenbouw

 

Binnen Techniek, 3e klassen:

 • Bouw, Wonen en Interieur (BWI),
 • Mobiliteit en Transport (M&T),
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Overall op naam en schoenen met stalen neuzen

     € 30,-

 

 

    € 70,-

Economie  en Ondernemen (E&O), 3e en 4e klassen

     € 30,-

Zorg en Welzijn 3e en 4e klassen en de
Geïntegreerde leerroutes Medewerker Helpende Zorg en Medewerker Facilitaire Dienstverlening 4e en 5e klassen

     € 45,-

MAVO (D&P) 3e en 4e klassen

HAVO 4e en 5e klassen

     € 30,-

De Geïntegreerde leerroutes VMS 3, Verkoper en Medewerker Secretariaat en receptie 4e en 5e klassen

     € 30,-


Toelichting verplichte opleidingskosten per profiel:

De kosten per profiel zijn verschillend (zie tabel). Deze worden automatisch gefactureerd bij de bestelling van de boeken. Alleen bij betaling van het volledige bedrag is toelating tot de opleiding/profiel mogelijk. Het is een totaalpakket; het is niet mogelijk om hierbinnen een uitsplitsing te maken. De besteding van deze gelden wordt jaarlijks verantwoord in begroting en jaarrekening en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Techniek (BWI-PIE-MOBT):

 • Sollicitatietraining en excursies
 • Gereedschapskist apart aan te schaffen op school. De borg bedraagt € 50,-. Bij correct inleveren aan het einde van het schooljaar wordt deze teruggegeven.
 • Overall en schoenen met stalen neuzen. Deze worden door school aangemeten en aangekocht en vereist volgens de Arbo wet. Ook wanneer schoenen al persoonlijk al zijn aangekocht, is afname hiervan nadrukkelijk gewenst om de veiligheid van de leerlingen te garanderen.

Economie en Ondernemen:

 • Specifieke economische projecten

Zorg en Welzijn:

 • Profielgerichte kosten zoals EHBO, keukenmaterialen, kookgerei, ingrediënten etc.

MAVO (Dienstverlening en Producten):

 • Specifieke technologische projecten en excursies

4  en 5 HAVO

 • Domein-gerelateerde projecten en excursies

Geïntegreerde leerroutes  VMS 3, Verkoper en Medewerker Secretariaat en receptie:

 • Specifieke projecten Geïntegreerde leerroutes

Geïntegreerde leerroutes Medewerker Facilitaire Dienstverlening en Helpende Zorg & Welzijn:

 • Profielgerichte kosten zoals EHBO, keukenmaterialen, kookgerei, ingrediënten etc.


Overige kosten

In de loop van het jaar worden er in verschillende leerjaren activiteiten georganiseerd: werkweken, binnen- en buitenlandse reizen en excursies. U zult hierover te zijner tijd nadere informatie krijgen of heeft deze inmiddels ontvangen. Inschrijven gebeurt via Magister. De kosten hiervan staan los van de schoolkosten en zullen apart van u gevraagd worden te voldoen.