Ouders > Schoolkosten

 

Schoolkosten 2021-2022

In de onderbouw zijn kosten verbonden aan de ICT- en Sportklassen en in de bovenbouw aan de profielen/domeinen. Voor dat laatste vragen wij een vrijwillige bijdrage via de boekenlijsten.

De leerlingen worden niet uitgesloten van deelname als ouders niet in staat zijn de kosten te betalen.

Vrijwillige ouderbijdragen onderbouw:

   
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 40,-
Introductieprogramma 1e klassen € 20,-
Totaal € 70,- 1e klassen
€ 50,- 2e ,O-klassen en 3 HAVO

Vrijwillige ouderbijdragen bovenbouw:

   
Kopieer tegoed op pasje € 10,-
Bijdrage overige voorzieningen € 50,-
Introductieprogramma 3e klassen en 4 HAVO € 20,-
Totaal € 80,- 3e klassen en 4 HAVO
€ 60,- 4e klassen en 5 HAVO


Toelichting algemene vrijwillige ouderbijdragen:

 • Gebruik persoonlijke locker
 • Kopieer tegoed op pasje
 • Bijdrage overige voorzieningen:
  • Gebruik mediatheek. Gratis lenen van leesboeken
  • Bliksemstages (onderbouw)
  • Gebruik schoolpas
  • Activiteiten buiten school: Kerst, museumbezoeken, klassikale uitjes, enzovoort

 

Bijdrage Sport en ICT-klassen voor leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar

Sport- en ICT klas (onderbouw) bij voldoende aanmeldingen; inning van € 90,00 via een aparte factuur van school. Dit bedrag is optioneel.

 

Optionele kosten gerelateerd aan de profielen/domeinen in de bovenbouw

 

Techniek, 3e en 4e klassen:

 • Bouw, Wonen en Interieur (BWI),
 • Mobiliteit en Transport (M&T),
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Overall op naam en schoenen met stalen neuzen. Deze aanschaf is verplicht aan te schaffen bij de bestelling van de boeken*

     € 30,-

 

      € 70,-

Economie en Ondernemen (E&O), 3e en 4e klassen

     € 30,-
 • Zorg en Welzijn 3e en 4e klassen
 • Geïntegreerde leerlijnen Medewerker Helpende Zorg en Medewerker Facilitaire Dienstverlening 4e en 5e klassen
     € 45,-
 • BASIS, KADER en MAVO Dienstverlening en producten (DVRP) 3e en 4e klassen
 • HAVO 4e en 5e klassen
     € 30,-

De Geïntegreerde leerlijnen VMS 3 en Verkoper Detailhandel  4e en 5e klassen

     € 30,-


Toelichting verplichte opleidingskosten per profiel:

De kosten per profiel zijn verschillend (zie tabel). Deze zijn optioneel en de besteding van deze gelden wordt jaarlijks verantwoord in de begroting en de jaarrekening. 

Techniek (BWI-PIE-MOBT):

 • Sollicitatietraining en excursies
 • Gereedschapskist apart aan te schaffen op school. De borg bedraagt € 50,-. Bij correct inleveren aan het einde van het schooljaar wordt deze teruggegeven.
 • * Overall en schoenen met stalen neuzen. Deze worden door school op maat gekocht en vereist volgens de Arbo wet. Ook wanneer schoenen al persoonlijk al zijn aangeschaft, is afname hiervan nadrukkelijk gewenst om de veiligheid van de leerlingen te garanderen.

Economie en Ondernemen:

 • Specifieke economische projecten

Zorg en Welzijn:

 • Profielgerichte kosten zoals EHBO, keukenmaterialen, kookgerei, ingrediënten etc.

BASIS, KADER en MAVO Dienstverlening en Producten (DVRP):

 • Specifieke technologische projecten en excursies

4  en 5 HAVO

 • Domein-gerelateerde projecten en excursies

Geïntegreerde leerlijnen VMS 3 en Verkoper Detailhandel 

 • Specifieke projecten Geïntegreerde leerroutes

Geïntegreerde leerlijnen Medewerker Facilitaire Dienstverlening en Helpende Zorg & Welzijn:

 • Profielgerichte kosten zoals EHBO, keukenmaterialen, kookgerei, ingrediënten etc.


Overige kosten

In de loop van het jaar worden er in verschillende leerjaren activiteiten georganiseerd: werkweken, binnen- en buitenlandse reizen en excursies. U zult hierover te zijner tijd nadere informatie krijgen of heeft deze inmiddels ontvangen. Inschrijven gebeurt via Magister. De kosten hiervan staan los van de schoolkosten en zullen mogelijk apart van u gevraagd worden te voldoen.