Het gebouw

Het schoolgebouw is speciaal ontworpen voor het onderwijs van onze school. De architect Herman Hertzberger heeft de school vanuit de ideeën van Maria Montessori vorm gegeven. Kenmerkend aan ons gebouw is het gebruik van de ruimten, de transparantie en de inrichting van de lokalen.

De aula is het centrale ontmoetingspunt van de school.