Aanmelden en definitief inschrijven

Aanmelden en definitief inschrijven

Geweldig! Je hebt besloten samen met ons het avontuur aan te gaan. We beloven je ons uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat uw kind het naar zijn of haar zin heeft bij ons op het Oostpoort.


In Amsterdam krijgen leerlingen uit groep 8 uiterlijk 22 maart 2024 een basisschooladvies en krijgen de ouders een e-mail van ELK (Elektronische Loket Kernprocedure). Dit advies bepaalt op welk niveau de leerling zich voor het voortgezet onderwijs kan aanmelden. De leerkracht deelt het advies aan ouders en leerlingen mee tijdens een adviesgesprek en onderbouwt dit met argumenten. Daarnaast geeft de leerkracht een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) mee aan ouders. Ook hierin staat de onderbouwing van het advies.

Aanmelding reguliere leerlingen van 20 maart-31 maart 2024 (centrale aanmeldingsperiode)
Aanmeldingen voor reguliere leerlingen die van de basisschool komen, worden online gedaan van woensdag 20 tot en met zondag 31 maart via het portaal van ELK. Daarna sluit de 1e ronde. Heb je hier hulp bij nodig? Vanuit de basisschool is die hulp meestal goed geregeld. Hierbij kun je je voorkeursschool doorgeven. Hoe hoger je Oostpoort plaatst, hoe hoger de kans dat je hier ook echt terecht komt!
U meldt uw kind met de voorkeurslijst dus digitaal aan voor het voortgezet onderwijs in het ouderportaal van ELK. Het maakt niet uit of u uw kind op 20 maart of pas op 31 maart 2024 aanmeldt. Het moment van aanmelden heeft namelijk geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst.
Bent u te laat met aanmelden? Dan doet uw kind niet mee aan de eerste ronde van de Centrale loting en matching en bestaat de kans dat de eerste scholen van voorkeur bij de twee ronde vol zijn. Meer informatie vindt u op Schoolkeuze 020

17 april 2024: Plaatsingsuitslag centrale loting en matching
Op woensdag 17 april 2024 ziet u in het ouderportaal op welke school uw kind is geplaatst. Naast deze plaatsingsuitslag ziet u welk lotnummer uw kind had en op welke eventuele reservelijst(en) uw kind staat.

Wij sturen bij plaatsing op onze school na de loting en matching aan de ouders/verzorgers altijd een welkomstbrief per post of mail.

Aanmelden voor de tweede ronde vanaf 17 april
Voor leerlingen die na ronde 1 nog geen plek hebben, is er een tweede ronde van aanmelden, behandelen en toelaten. Dit gaat vooral om leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot op alle scholen van de voorkeurslijst of die nog niet eerder zijn aangemeld. Maar ook leerlingen die in de eerste ronde wel een aanbod tot toelating hebben ontvangen van een middelbare school, maar toch willen veranderen van school. Aanmelden voor de tweede ronde start op woensdag 17 en loopt tot en met maandag 22 april 2024.

Uitslag ronde 2
Ronde 2 kent geen voorrangsregels en verschillende fasen meer: alle aangemelde leerlingen gaan direct naar een tweede centrale loting & matching. Maatwerkleerlingen worden ook in deze ronde met maatwerk (en als het nodig is een maatwerkloting) toegekend aan een middelbare school. Direct na de centrale loting & matching op woensdag 24 april 2024 ontvangen de ouders van alle aangemelde leerlingen wederom een bericht met het toelatingsbesluit en een plaatsingsbrief of  mail van onze school.

Let op: Het aanmeldformulier definitieve inschrijving 2024-2025 voor het officieel registreren van de leerling op onze school wordt na plaatsing aan de ouders gemaild. U vindt hierin ook de documenten die in aanvulling nodig zijn voor het compleet maken van het leerlingdossier: dossier compleet. Dit formulier en eventuele bijlagen dienen uiterlijk vrijdag 26 april 2024 aan ons terug gemaild te worden.

Hieronder in het kort een overzicht hoe het aanmeldingsproces er voor aanmelding schooljaar 2024-2025 uit ziet.

1. Ouders/verzorgers ontvangen half maart van de basisschool een mail met inlogcodes voor het ouderportaal in ELK
2. In het ouderportaal staan de gegevens van het kind.
3. Tijdens de centrale aanmeldingsperiode van 20 tot en met 31 maart vullen ouders/verzorgers en hun kind de voorkeurslijst in. Dit gaat via het ouderportaal waar ze een inlog link voor hebben gekregen.
4. Op 17 april wordt de uitslag van de loting en matching bekend gemaakt. De middelbare scholen sturen dezelfde dag een welkomstbrief naar de kinderen die bij hen zijn ingeloot.

Aanmelding ISK-Leerlingen
Aanmelding voor ISK-leerlingen gebeurt fysiek op school in de periode van woensdag 20 tot en met vrijdag 29 maart. Ouders nemen al hun paspoorten of verblijfstitels en die van hun zoon/dochter mee samen met het VO-aanmeldformulier; hierop staat het advies en het ELK-nummer.

Hardheidsclausule
Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.

 

Leerlingen van buiten Amsterdam
Zogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Zij staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl.

In de kernprocedure wordt het hele proces overstap PO (basisschool) naar het VO (middelbare school) uitgelegd. Deze is terug te vinden op de website van OSVO.

Voor meer informatie over de schoolkeuze voor schooljaar 2024-2025, zie de website schoolkeuze020. Hier staan alle stappen nogmaals uitgelegd.

 

Voor aanmelding van zij-instromers zie onze pagina van het decanaat