Aanmeldprocedure Montessori Lyceum Oostpoort

Aanmeldprocedure Montessori Lyceum Oostpoort 

Aanmelden kan bij de leerling-administratie van het Montessori Lyceum Oostpoort Amsterdam. Bij de aanmelding moet een ouder of voogd, aanwezig zijn.
Let op: Graag nemen we de tijd om samen met u de inschrijving te doorlopen. Zou u daarom van tevoren een afspraak willen maken via ons algemene telefoonnummer 020-5979899.

De volgende documenten hebben we nodig om het leerling-dossier compleet te maken:

 • Aanmeld-formulier van de basisschool met handtekening en/of stempel van de basisschool
 • Schoolwisselaarsformulier (als de leerling van een VO-school komt)
 • Paspoort/verblijfsdocumenten van ouder(s) en kind
 • Burgerservicenummer van de leerling


Indien een leerling korter dan twee jaar in Nederland is:

 • Is de leerling korter dan twee jaar in Nederland?  Neem dan minimaal één van de volgende documenten mee:
  – datumstempel (Schiphol) in paspoort van de leerling
  – beschikking minister van Justitie o.g.v. artikel 9 Vreemdelingenwet
  – rapportage IND
  – registratieformulier COA

Wie kunnen zich aanmelden bij Montessori Lyceum Oostpoort?

 • Leerlingen afkomstig van een basisschool met een advies van VMBO-basis tot en met VMBO kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (MAVO) en HAVO/VWO
 • Binnen het VMBO bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)