Aanmeldprocedure Montessori Lyceum Oostpoort
 
Na ontvangst van de plaatsingsbrief , kunt u uw kind aanmelden via het digitale aanmeldformulier op onze site.
Zodra wij deze aanmelding hebben ontvangen wordt u door de leerling-administratie van het Montessori Lyceum Oostpoort uitgenodigd voor  ondertekening van het leerlingdossier.
PO-VO 
 
Bij de  inschrijving dient u mee te nemen: 
 
  • Paspoort/verblijfsdocumenten van ouder(s) en kind
  • Burgerservicenummer van de leerling

VO-VO

De volgende documenten hebben we nodig om het leerling-dossier compleet te maken:

  • Schoolwisselaarsformulier (als de leerling van een VO-school komt)
  • Paspoort/verblijfsdocumenten van ouder(s) en kind
  • Burgerservicenummer van de leerling

Indien een leerling korter dan twee jaar in Nederland is:

  • Is de leerling korter dan twee jaar in Nederland?  Neem dan minimaal één van de volgende documenten mee:
  • – datumstempel (Schiphol) in paspoort van de leerling– verblijfstiteldocument (met datum aanvang verblijfsrecht)– beschikking minister van Justitie o.g.v. artikel 9 Vreemdelingenwet– rapportage IND– COA  afsprakenkaart/loopbrief 

Wie kunnen zich aanmelden bij Montessori Lyceum Oostpoort?

Leerlingen afkomstig van een basisschool met een advies van VMBO-basis tot en met VMBO kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg (MAVO) en HAVO/VWO.