Leerlingen > Na je diploma

Als je diploma hebt gehaald, wat dan?

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is de vervolgopleiding van bijna al onze Leerwegen. Voor de theoretische leerweg van de mavo kan dit ook havo zijn. Het mbo wordt ook wel ROC (Regionaal Opleidings Centrum) genoemd.
Op het ROC zijn, net als op het Montessori Lyceum Oostpoort, vier niveaus die je via twee studie-mogelijkheden kunt volgen:

• De dagopleiding
Dit heet de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL).
Je gaat de hele week naar school en doet praktijkervaring op tijdens je stage.

• De parttime-opleiding
Je gaat een dag per week naar school. Je werkt dan zestig tot tachtig procent van je Studietijd en je verdient een salaris. Bij sommige opleidingen heb je eerst een aantal weken achter elkaar les en daarna ga je een aantal maanden werken.
Onze school werkt op een aantal terreinen samen met het ROC van Amsterdam.

MBO
Vaak de vervolgrichting voor veel van onze leerlingen.

    • Met je diploma van onze mavo kan je naar de havo, of naar het MBO niveau 3 & 4;
    • Met je diploma van onze gemengde leerweg kan je naar het MBO niveau 3 & 4;
    • Met je diploma van ons kaderberoepse opleidingen kan je naar het MBO niveau 3 & 4;
    • Met je diploma van ons basisberoepse opleidingen en 3 VMS kan je naar het MBO niveau 2.

HAVO
Vaak de vervolgrichting voor onze mavo leerlingen.

Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.