Leerlingen > Na je diploma

Als je diploma hebt gehaald, wat dan?

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is de vervolgopleiding van bijna al onze Leerwegen. Voor de theoretische leerweg van de MAVO kan dit ook HAVO zijn. Het MBO wordt ook wel ROC (Regionaal Opleidings Centrum) genoemd.
Op het ROC zijn, net als op het Montessori Lyceum Oostpoort, vier niveaus die je via twee studie-mogelijkheden kunt volgen:

• De dagopleiding
Dit heet de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).
Je gaat de hele week naar school en doet praktijkervaring op tijdens je stage.

• De parttime-opleiding
Dit heet Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).
Je gaat een dag per week naar school. Je werkt dan zestig tot tachtig procent van je studietijd en je verdient een salaris. Bij sommige opleidingen heb je eerst een aantal weken achter elkaar les en daarna ga je een aantal maanden werken.
Onze school werkt op een aantal terreinen samen met het ROC van Amsterdam.

MBO
Vaak de vervolgrichting voor veel van onze leerlingen.

    • Met je diploma van onze mavo kan je naar de havo, of naar het MBO niveau 3 & 4
    • Met je diploma van onze gemengde leerweg kan je naar het MBO niveau 3 & 4
    • Met je diploma van ons kaderberoeps-opleidingen kan je naar het MBO niveau 3 & 4
    • Met je diploma van ons basisberoeps-opleidingen en 3 VMS kan je naar het MBO niveau 2
    • Met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, kan je naar het MBO niveau 4

HAVO
Vaak de vervolgrichting voor onze mavo leerlingen.

HBO
Met een HAVO-diploma kun je naar het HBO. Ook kan je doorstromen naar 5 VWO mits je precies dezelfde vakken daar gaat volgen.

Wanneer je (vóór 1 september) 21 jaar of ouder bent en en je een onvoldoende vooropleiding hebt, kun je tot een universitaire studie worden toegelaten als je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald (Colloquium Doctum).

VWO
Met je VWO-diploma op zak kun je je inschrijven aan een studie bij een HBO-opleiding en de Universiteit (Wetenschappelijk Onderwijs).

Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.