Het team

Het managementteam van het Oostpoort is verantwoordelijk voor het te voeren beleid van de school. Met ingang van schooljaar 2022-2023 zal het managementteam bestaan uit:

 

Directie:

  • Mevr. J. de Grand, directeur
  • Mevr. R. Drenth, adjunct directeur

 

Deelschoolleider MAVO, HAVO-VWO

inclusief 1 en 2 mavo-havo schakel:
  • Mevr. A. Alsemgeest

Ondersteund door leerling coördinator dhr. C. Sombroek

 

Deelschoolleider VMBO B & K:

inclusief VMS
  • Dhr. B. Steur

Ondersteund door leerling coördinatoren dhr. L. Vermeulen, mevr. S. Vendrig en mevr. A. Scheffers

 

Deelschoolleider ISK

inclusief 1 en 2 basis en kader schakel, alsmede de 16+ klassen:
  • Mevr. M. de Wit

Ondersteund door leerling coördinatoren  mevr. T. Hadodo, mevr. N. Mouaddab, dhr. L. Vermeulen, mevr. N. Oosters en dhr D. Veldhuis

 

Specifieke functies:

Balie Mevr. M. Kortekaas, mevr. D. George en dhr. M. Hollich
Boekenfonds coördinator Mevr. H. Boschma
Coördinator 1e opvang en schakelklassen Dhr. A. Stavast
Coördinatoren Maatschappelijke Stage (MAS) Mevr. M. Karel en mevr. W. Moen
Counselors Mevr. F. van Schaick en mevr. A.Kroes
Decaan Mevr. C. van der Heiden
Examenbureau Dhr. E. Schilpzand, dhr. F. Koekkoek en dhr. K. Azougarh
Gebouwenbeheerder en veiligheidscoördinator a.i. Dhr. R. den Dulk 
Hoofd conciërge Dhr. R. Lobbes
Interne vertrouwenspersonen Mevr. F. Haddouch en dhr. M. Souwer
Orthopedagoog Mevr. M. Moens
Stagecoördinator Contactpersoon: mevr. K. Ipenburg
Verzuimcoördinatoren Mevr. I. el Allaoui en mevr. S. Ait Balla
Vluchtelingencoördinator Mevr. A. Kroes
Zorgcoördinator Onderbouw Mevr. C. Salomons
Zorgcoördinator Bovenbouw Mevr. R. el Bouziani