Het team

Het managementteam van het Oostpoort is verantwoordelijk voor het te voeren beleid van de school. Met ingang van schooljaar 2022-2023 zal het managementteam bestaan uit:

Directie:

  • Mevr. J. de Grand, directeur
  • Mevr. R. Drenth, adjunct directeur

Deelschoolleider MAVO, HAVO-VWO

inclusief 1 en 2 mavo schakel:
  • Mevr. A. Alsemgeest

Ondersteund door leerlingcoördinator Dhr. C. Sombroek

Deelschoolleider VMBO B en VMBO K:

  • Dhr. B. Steur

Ondersteund door leerlingcoördinatoren Dhr. L. Vermeulen en Mevr. S. Vendrig

Deelschoolleider ISK

inclusief 1 en 2 basis en kader schakel, alsmede de 16+ klassen:
  • Mevr. M. de Wit

Ondersteund door leerlingcoördinatoren  Mevr. T. Hadodo, Mevr. N. Mouaddab en Dhr. L. Vermeulen

Specifieke functies:

   
Boekenfonds coördinator Mevr. H. Boschma
Coördinator 1e opvang en schakelklassen Dhr. A. Stavast
Coördinatoren Maatschappelijke Stage (MAS) Mevr. M. Karel en mevr. W. Moen
Counselors Mevr. F. van Schaick en mevr. A.Kroes
Decaan Mevr. C. van der Heiden
Examenbureau Dhr. E. Schilpzand, dhr. F. Koekkoek en dhr. K. Azougarh
Gebouwenbeheerder en veiligheidscoördinator a./i. Dhr. R. den Dulk
Interne vertrouwenspersonen Mevr. F. Haddouch en dhr. M. Souwer
Orthopedagoog Mevr. M. Moens
Stage (beroeps-) Mevr. K. Ipenburg (contactpersoon)
Verzuimcoördinatoren Mevr. I. el Allaoui en mevr. S. Ait Balla
Vluchtelingencoördinator Mevr. A. Kroes
Zorgcoördinator Onderbouw Mevr. C. Salomons
Zorgcoördinator Bovenbouw Mevr. R. el Bouziani