Ouders > Klachtenregeling

Klachtenregelingen

Klachtenregeling Montessori Lyceum Oostpoort

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit de school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. Wij nodigen u uit om bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersonen. De interne contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u en geven u informatie over mogelijke vervolgstappen. U kunt in de schoolgids van uw kind zien wie de contactpersonen zijn en hoe u ze kunt bereiken.

Interne vertrouwenspersonen Montessori Lyceum Oostpoort:
Manon Neve, te bereiken via m.neve@msa.nl
Mark Souwer, te bereiken via m.souwer@msa.nl

Als u er met school niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het College van Bestuur.

Het College van Bestuur kan desgewenst voor verdere ondersteuning ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Extern vertrouwenspersoon:  Mevrouw Sophie Drenth, te bereiken via sophie@devp.nl en/of 06 – 2953 1275 en 085 0202975.

Meer informatie is te vinden in de algemene Klachtenregeling MSA voor ouders

Geschillencommissie bijzonder onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen ouders en leerlingen, schoolbesturen en medewerkers is de MSA aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Onderwijsgeschillen. Op de website Home – Onderwijsgeschillen staat informatie over de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissie, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.