Ouders > Informatie buitenschoolse activiteiten

Informatie buitenschoolse activiteiten

Elke dag is er voor de leerlingen in de pauze of tijdens vrije uren de mogelijkheid om op het Rode Plein (kantine met de rode vloer) mee te doen aan allerlei spelactiviteiten. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld gezelschapspelletjes zoals schaken, dammen. Buiten is het mogelijk om te voetballen, hardlopen en basketbal spelen.

Wat valt er te doen na schooltijd en zijn er kosten aan verbonden?

De meeste activiteiten zijn gratis. Bij een aantal activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Soms moet er een borg worden betaald, die wordt terug gegeven na afloop van de activiteit als de leerling aanwezig is geweest.

  • Topscore – leerlingen kunnen kiezen uit een aantal sporten zoals badminton, basketbal, streetdance, voetbal, free run en daar les in krijgen, een jaar lang.
  • Zwemmen – voor met name onderbouw-leerlingen die hun zwemdiploma willen halen (onderdeel van Topscore).
  • Muziek – leerlingen kunnen zich verder verdiepen en bekwamen in een muziekinstrument en samenspelen. Aan het eind van het schooljaar wordt een presentatie gegeven tijdens de Oostpoort Got Talent Show.
  • ICT in de wolken – Dit is een project voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen met ICT. Leerlingen van de MSA scholen komen op woensdagmiddag bij elkaar op het Metis Montessori Lyceum om aan mooie ICT projecten te werken.
  • Huiswerkklas – leerlingen kunnen onder begeleiding huiswerk maken, zich verbeteren/ontwikkelen in vakken zoals rekenen/wiskunde, Nederlands/NT2 en krijgen hulp bij plannen.
  • Sportklas – Wil je extra en verschillende soorten sport beoefenen? Bij genoeg aanmeldingen start de sportklas. Wij verwachten van jou inzet en ambitie.
  • ICT-klas – leerlingen kunnen na school vanaf 18 januari 2022 op dinsdag 10 codeerlessen krijgen. Deelname is gratis. Wel wordt een borg van € 50,- gevraagd. Deze wordt teruggegeven als de leerling niet meer dan 2 keer ongeoorloofd afwezig is geweest.
  • Verschillende workshops door het jaar heen zoals koken, dj, musical.