Examen en PTA

De examengids is bedoeld om informatie over het examen te geven.

De gids beschrijft alle regels met betrekking tot het examen en bestaat uit landelijke regel- en wetgeving, de regels opgesteld door de Montessori Scholengemeenschap en uit het school gebonden Montessori Lyceum Oostpoort Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

De PTA’s geven een overzicht van alle onderdelen van het Schoolexamen en de wijze waarop deze onderdelen meewegen in het eindcijfer/de eindbeoordeling van de verschillende vakken van het Schoolexamen. Omdat bovendien alle resultaten vermeld worden in Magister is het mogelijk om zelf nauwkeurig alle resultaten bij te houden en een goed overzicht over de behaalde resultaten te houden.

Het PTA is terug te vinden in 4 verschillende cohorten (zie boven): cohort 2021-2023 voor de huidige 4e VMBO-klassen, het cohort 2022-2024 voor de huidige 3e VMBO-klassen, cohort 2021-2023 voor de huidige 5e HAVO-klassen en tot slot cohort 2022-2024 voor de 4e HAVO-klassen.

Het examen voor de algemeen vormende vakken bestaat uit het Schoolexamen (SE) en het landelijk Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Het Schoolexamen VMBO is gespreid over leerjaar 3 en 4 en dat van de HAVO over leerjaar 4 en 5.
Voor de profielvakken in het VMBO bestaat het examen uit de Schoolexamens en het landelijk Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met het examenbureau.

PLANNING EXAMENPERIODE mei tot en met juli 2023:

  • De tijdvakken:
Tijdvak Periode Bekendmaking N-termen (uitslag)  
Tijdvak 1 11 mei tot en met 30 mei 14 juni  
Tijdvak 2 19 juni tot en met 30 juni 6 juli  
       
  • Belangrijke data:

15 april: Deadline cijfers examenkandidaten.
19 t/m 23 april: Start interne examentrainingen, alleen de ochtenduren t/m 4e lesuur, rooster volgt nog.
19 april: Examenvergaderingen
21 april: SE lijsten tekenen
23 april: Start meivakantie tot en met 8 mei
9, 10 en 11 mei: Externe examentraining op het MLO
12 mei: Start examen
26 en 27 mei: Hemelvaart
6 juni: 2e Pinksterdag
15 juni: mentoren bellen de geslaagden en (voorlopig) afgewezen leerlingen.

Diploma-uitreiking:
Op dit moment is de diploma-uitreiking gepland op donderdag 13 juli. Verdere informatie volgt nog over dit feestelijke moment! Als er vragen zijn neem dan contact op met de mentor! Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.