Examen en PTA 

 

De examengids is bedoeld om informatie over het examen te geven.

De gids beschrijft alle regels met betrekking tot het examen en bestaat uit landelijke regel- en wetgeving, de regels opgesteld door de Montessori Scholengemeenschap en uit het school gebonden Montessori Lyceum Oostpoort Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

De PTA’s geven een overzicht van alle onderdelen van het Schoolexamen en de wijze waarop deze onderdelen meewegen in het eindcijfer/de eindbeoordeling van de verschillende vakken van het Schoolexamen. Omdat bovendien alle resultaten vermeld worden in Magister is het mogelijk om zelf nauwkeurig alle resultaten bij te houden en een goed overzicht over de behaalde resultaten te houden.

Het PTA is terug te vinden in 4 verschillende cohorten (zie boven): cohort 2022-2024 voor de huidige 4e VMBO-klassen, het cohort 2023-2025 voor de huidige 3e VMBO-klassen, cohort 2022-2024 voor de huidige 5e HAVO-klassen en tot slot cohort 2023-2025 voor de 4e HAVO-klassen.

Het examen voor de algemeen vormende vakken bestaat uit het Schoolexamen (SE) en het landelijk Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Het Schoolexamen VMBO is gespreid over leerjaar 3 en 4 en dat van de HAVO over leerjaar 4 en 5.
Voor de profielvakken in het VMBO bestaat het examen uit de Schoolexamens en het landelijk Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met het examenbureau.

PLANNING EXAMENPERIODE mei tot en met juli 2024 volgt zodra dit bij ons bekend is vanuit de inspectie:

  • De tijdvakken:
Tijdvak Periode Bekendmaking N-termen (uitslag)  
Tijdvak 1 14 mei tot en met 7 juni 12 juni  
Tijdvak 2 17 juni tot en met 20 juni 2 juli  
       
  • Belangrijke data:

19 april: Deadline inleveren werk examenkandidaten
23 april: Examenvergaderingen

24 april: Leerlingen tekenen examenlijsten: 
14:30 uur: VMS 4F, H en Z 
25 april: Leerlingen tekenen examenlijsten: 
09.00 uur: E41 en E42
09.30 uur: D41, D42 en D43
10.30 uur: Z41 en Z42
11.30 uur: M41
12.30 uur: H5

26 april: Verzenden schoolexamencijfers naar Inspectie
29 april: Start meivakantie tot en met 12 mei
9, 10 en 11 mei: Examentraining 
14 mei tot en met 29 mei: Start CSE GTL en Havo 
20 mei tot en met 7 juni: Start CSE BBL en KBL

Klik hier voor alle roosters:

Examenrooster CS 2024 BBL

Examenrooster CS 2024 KBL

Examenrooster CS 2024 GTL

Examenrooster CS 2024 HAVO

20 mei: 2e Pinksterdag
5 juni: Bekendmaking normen CSPE
10 tot en met 14 juni: SE week 3VMBO en SE week 4HAVO
12 juni: Bekendmaking normen tijdvak 1 alle niveaus, examenvergaderingen, mentoren bellen de geslaagden en (voorlopig) afgewezen leerlingen
13 juni: Opgeven herkansingen/herprofileren
17 juni tot en met 20 juni: Tijdvak 2 examens
20 juni  Inhalen en herkansen SE 3VMBO en SE 4HAVO
28 juni: Bekendmaking normen tijdvak 2 alle niveaus, examenvergaderingen, mentoren bellen de geslaagden en  afgewezen leerlingen
4 juli: Diploma-uitreiking. Verdere informatie volgt nog over dit feestelijke moment!
15 juli: Boeken en eventueel kluissleutels en laptops plus pouches (indien korter dan 4 jaar in bezit) inleveren