PTA

Examen en PTA

De examengids is bedoeld om informatie over het examen te geven.

De gids beschrijft alle regels met betrekking tot het examen en bestaat uit landelijke regel- en wetgeving, de regels opgesteld door de Montessori Scholengemeenschap en uit het school gebonden Montessori Lyceum Oostpoort Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA vindt u terug in 2 verschillende cohorten. Voor de huidige 3e jaars cohort 2019-2021 en voor de huidige 4e jaars 2018-2020.

Het examen voor de algemeen vormende vakken bestaat uit het Schoolexamen (SE) en het landelijk Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Voor de profielvakken bestaat het examen uit het schoolexamen en het landelijk Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Het Schoolexamen is gespreid over leerjaar 3 en 4. Deze gids geeft een overzicht van alle onderdelen van het Schoolexamen en de wijze waarop deze onderdelen meewegen in het eindcijfer/de eindbeoordeling van de verschillende vakken van het Schoolexamen. Omdat bovendien alle resultaten vermeld worden in Magister is het mogelijk om zelf nauwkeurig alle resultaten bij te houden en een goed overzicht over de behaalde resultaten te houden.

Tenslotte staan ook alle belangrijke data van schooljaar 2019-2020 in deze gids vermeld.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met het examenbureau.

Klik op de linkjes voor de volgende onderdelen:

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct