Onderwijs

Onderwijs

De school is geschikt voor iedere leerling die Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs of Voortgezet onderwijs gaat volgen. De school heeft voor alle niveaus schakelklassen (hierin worden extra Nederlandse lessen, NT2, gegeven) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

De profielvakken doe je in de derde klas. In de vierde klas doe je vier keuzevakken. Je kan een keuzevak buiten je eigen profiel kiezen. Dit vak heeft in de schema’s die je in de beschrijving van de profielen vindt, een andere kleur.

Wij zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bereiden leerlingen voor op een studie aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Ook in de bovenbouw heeft iedere klas een eigen mentor en er is een decaan. Naast wat je in de profielvakken doet, helpen ook zij je om verder te werken in je loopbaandossier en uiteindelijke een vervolgopleiding te kiezen die bij je past en waarin je werk kunt vinden.

In het VMBO kun je uit verschillende interessante profielen kiezen. Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijk deel (onder andere Nederlands, Engels en maatschappijleer) en daarnaast de vakken uit het profiel dat zij gekozen hebben. Op onze school bieden we de volgende profielen aan:

HAVO/VWO

Een afdeling waar in de onder- en in de bovenbouw ruimte is voor onderzoeken en uitvoeren. We combineren het aanbieden van theoretische blokken met ruimte en tijd om in het echt te bekijken wat die theorie betekent voor ons dagelijks leven. Aan de hand van de thema’s zoals ‘Duurzaamheid’, ‘Gezondheid’, ‘Geld’, ‘Liefde’, ‘Dood’ en ‘Anders’ leren we iedereen zelf met elkaar onderzoek te doen.

Verschillende vakken worden zo met elkaar verbonden. Er is hierdoor ruimte in deze afdeling voor iedereen die graag wil leren en een andere leerstijl heeft dan je zou verwachten op een HAVO/VWO. De school heeft voor alle niveaus schakelklassen (hierin worden extra Nederlandse lessen, NT2, gegeven) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

Voor wie?

We stimuleren een onderzoekende instelling en worden blij van leerlingen met een praktische inslag. Je hoeft het nog niet te kunnen, maar je moet het wel graag willen kunnen. We verwachten inzet van iedereen, vooral van de leerlingen.

We plaatsen leerlingen met een MAVO/HAVO-, HAVO-, HAVO/VWO- en VWO-advies. Met ingang van schooljaar 2023-2024 starten we met het aanbieden van 4 VWO. In het schooljaar 2025-2026 zullen we de volledige VWO-route aanbieden.
Op het Oostpoort doen we examen in de verschillende profielen die aansluiten op wat we in de onderbouw doen. We werken dan ook gericht naar de overstap naar het HBO en WO toe.

Internationale Schakelklas

De ISK (Internationale Schakelklas) is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nog geen of een beetje Nederlands kunnen spreken (Nieuwkomers). Ook leerlingen die kort op een Nederlandse basisschool hebben gezeten en van wie het Nederlands nog niet voldoende is, kunnen bij ons in een schakelklas komen. Meer over onze ISK-afdeling

ICT-klas

Heb je interesse in ICT, computers, robots, games, apps etcetera, dan hebben wij de ICT-klas voor jou! Meer informatie over de ICT-klas. Meer informatie