Onderwijs > VMBO > Z & W

Zorg & Welzijn

De sector zorg & welzijn bereidt leerlingen voor op een beroepskeuze in de zorg, horeca of sociaal pedagogisch werk (spw) en leert je om met verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, ouderen/bejaarden) om te gaan.

Bij verzorging ligt de nadruk op ‘werk-plekken-simulatie’ (wps), waarin je opdrachten doet, die je later in je werk ook moet doen. Voor de wps werk je tegelijkertijd aan theorie; dingen die je moet weten, en de praktijk; dingen die je moet kunnen.

Werk-plekken-simulatie betekent dat je in een groot lokaal op school gaat oefenen voor een beroep (je doet dan alsof het al echt zo is). De lokalen zijn dan ingericht met alle spullen die je nodig hebt.

Zo werk je in een kinderdagverblijf en daarna in een bejaardentehuis of we gaan echt eten koken in de keuken van de school en maken een restaurant. Je kan je zo goed voorbereiden op een vervolgstudie in een verzorgend beroep.

De werk-plekken-simulatie doen we in ieder geval in de volgende situaties:

  • het kinderdagverblijf
  • de facilitaire dienst (in de vorm van voeding, gebouwen of vakantiepark)
  • een woonvoorziening (voor gehandicapten)
  • woonzorgbegeleiding
  • de thuiszorg
  • het ziekenhuis
  • het sportcentrum
  • de basisschool
  • receptie
Verplicht vak: Biologie. Keuzevakken: Wiskunde of Maatschappijkunde 
Profielvakken in de 3e klas
Mens & Gezondheid Mens & Zorg Mens & Activiteit Mens & Omgeving
Keuzedelen in de 4e klas
Welzijn, kind en jongere

Wonen en Huishouden (BBL)

Verzorging (KBL)

Inrichting en Verzorging

Vrije keuzevakken:
Sport & Bewegen of Bijzondere keuken

Belangrijke lesonderdelen zijn het werken met de computer, het werkveldenboek en het uitvoeren van opdrachten (de praktijk). Montessori Lyceum Oostpoort zorgt er ook voor dat leerlingen aan echte oefensituaties deelnemen.

Zo verzorgen we regelmatig de catering (drankjes & hapjes) maar ook de garderobe en de aankleding van een zaal tijdens buitenschoolse activiteiten.

Ben jij iemand die echt van mensen houdt, dan is dit precies de richting die bij je past!