Onderwijs > VMBO > Z & W

Zorg & Welzijn

De sector zorg & welzijn bereidt leerlingen voor op een beroepskeuze in de zorg, horeca of sociaal pedagogisch werk  en leert je om met verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, ouderen) om te gaan.

Bij verzorging ligt de nadruk op ‘werk-plekken-simulatie’, waarin je  praktijkopdrachten doet, die je later in je werk eventueel ook moet gaan doen.

Bij het profiel zorg en welzijn werk je tegelijkertijd aan theorie uit een werkboek /online versie (kennis) en de praktijk  (toepassen van de kennis) in verschillende en afwisselende werkvormen.

Met de volgende onderdelen van de zorg en welzijn maak je kennis :

  • Kinderdagverblijf
  • Brede school
  • (Zorg) hotel
  • Facilitaire dienst
  • Thuiszorg
  • Woonzorgvoorzieningen ouderen/ gehandicapten
  • Receptie
  • Buurthuis

Je kan je zo goed voorbereiden op een vervolgstudie in de verzorgende, verplegende of assisterende beroepen.

Belangrijke lesonderdelen zijn het maken van opdrachten op de laptop. Het bereiden van gerechten, het onderhoud van materialen en het verzorgen van mensen (m.b.v. oefenpoppen en /of figuranten).

Leerlingen in zowel klas 3 als klas 4 lopen stage om het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.  Het bezoeken van instellingen (verzorgingstehuis, dagopvang ) en het organiseren van buffetten wordt ook binnen zorg en welzijn georganiseerd

Verplicht vak: Biologie. Keuzevakken: Wiskunde of Maatschappijkunde 
Profielvakken in de 3e en 4e klas
Klas 3: Mens & Activiteit Klas 3: Mens & Gezondheid Klas 4: Mens & Omgeving Klas 4: Mens & Zorg
Keuzedelen in de 3e en 4e klas
Welzijn, kind en jongere Facilitaire Dienstverlening Wonen en Huishouden Vrije keuzevakken: Sport en Bewegen of Bijzondere keuken

Ben jij iemand die graag met mensen werkt dan is zorg en welzijn een goede keuze!