Ouders > Kwaliteit

Kwaliteit

Op het Oostpoort werken we met zoveel mogelijk docenten die een graad hebben behaald op de hogeschool of de universiteit of voor een docentengraad in opleiding zijn. Ook als docenten hun opleiding hebben afgerond, volgen ze nog verschillende trainingen door het jaar heen. Soms na schooltijd of op een studiedag, soms buiten de school om bij een gecertificeerd bureau. Daarnaast zijn er uiteraard ontwikkelgesprekken met iedereen die op school werkt: de schoolleiding gaat in gespek met docenten en OOP (onderwijs ondersteunend personeel) waar zij aan willen werken en hoe ze dat gaan doen. Op die manier is onze school een continue leeromgeving voor iedereen.

Oostpoort is een opleidingschool en is verbonden aan het ACOA. Op die manier leiden we binnen de school de studenten op en blijft een aanzienlijk deel van de leraren in opleiding bij ons na hun studie werken. We zijn blij met de nieuwe, jonge aanwas binnen de school. Ook de schoolleiding ontwikkelt zich via masters en andere inspirende modules. Een deel van onze docenten volgt de post-hbo module (van twee jaar) genaamd ‘Montessori Meesterschap’.

Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen zetten we in op kleine klassen. We kiezen hier bewust voor. Ook op de havo/vwo zijn onze klassen relatief klein. Op die manier kunnen we leerlingen zoveel mogelijk maatwerk bieden. Via gesprekken met de sectievoorzitters zetten we jaarlijks de focuspunten uit per sectie en kijken we waar de secties elkaar kunnen versterken. We gebruiken de NPO gelden ook om onderwijsassistenten in te zetten bij zoveel mogelijk vakken. Hierdoor krijgen leerlingen ook meer gerichte aandacht. Docenten kiezen er soms voor om de onderwijsassistent te laten ondersteunen, maar soms wordt de onderwijsassistent ook ingezet om de leerlingen die willen excelleren binnen een vak te helpen dit te doen.

Oostpoort neemt verschillende onafhankelijke toetsen af. Er zijn TOA-toetsen binnen de ISK-stroming en AMN-toetsen voor de onderbouw. We kunnen op die manier monitoren wat de algemene lijnen zijn binnen de school. Nog belangrijker vinden we het om per leerling te kijken wat de leerling nodig heeft en of de leerling voor een bepaald vak op een hoger niveau kan instappen. Hier kijken we twee keer op jaar expliciet naar tijdens de voortgangsbesprekingen. Leerlingen doen dan ook op dat niveau examen en het wordt vermeld op de cijferlijst. We doen natuurlijk ook mee aan de enquetes van ‘Kwaliteitsscholen’. De resultaten daarvan worden besproken binnen de school en zonodig nemen wij maatregelen als er signalen zijn om te verbeteren.

Leren doe je een leven lang en niet alleen op school. Je leert van je vrienden, je familie en je leert van ontwikkelingen in de maatschappij. Op Oostpoort is er een leerlingenraad, waarin leerlingen kunnen meepraten en ideeën kunnen aandragen over het verbeteren van het onderwijs. Wij willen ook leren van en met onze leerlingen. Er is een ouderraad in oprichting waarbij we ons oor te luister leggen bij (kritische) ouders. Zij zijn o.a ook betrokken bij de organisatie van de thema-avonden. Als laatste zitten onze docenten in de medezeggenschapsraad van Oostpoort en de CMR van de Montessori scholengemeenschap Amsterdam.

Kortom: we werken blijvend aan kwaliteit middels investeren in onze docenten, in aanstormend talent, in kleine klassen en een continue dialoog met zowel ouders als onze gewaardeerde leerlingen.

We zijn trots op onze resultaten en kijken vooruit naar de volgende fase van de school. We willen onze vwo leerlingen voortaan binnenhouden en niet na drie jaar laten overstappen naar de zusterscholen. Veel van onze vwo leerlingen gaven aan te willen blijven en wij willen daaraan tegemoet komen. We zijn bezig met de voorbereidingen om dat vanaf volgend schooljaar te realiseren. Oostpoort is volop in ontwikkeling.

Klik hier voor ‘Scholen op de kaart’ van het Montessori Lyceum Oostpoort
(‘Scholen op de kaart’ is bedoeld om leerlingen, ouders en andere belanghebbenden te informeren over hun school)