Onderwijs > Geïntegreerde leerroute

Afstemming tussen VMBO en MBO

De Geïntegreerde leerlijn is tot stand gekomen omdat er in deze route een betere afstemming in de programma’s van het VMBO en MBO bereikt wordt en er een betere begeleiding gegeven kan worden, waardoor leerlingen minder snel uitvallen.

Leerlingen die kiezen voor deze route hebben in het vierde jaar les van een vast team van docenten afkomstig van zowel het Montessori Lyceum Oostpoort als het ROC van Amsterdam. In dit vierde jaar ronden zij hun vmbo programma af en doen examen in de vakken Engels, Nederlands en Rekenen. Daarnaast starten zij wat betreft het beroepsdeel al met de MBO-beroepsvakken. Ook hebben de leerlingen een beroeps-oriënterende stage.

Na het vierde jaar volgen de leerlingen ook nog een vijfde jaar op het Montessori Lyceum Oostpoort. De leerlingen staan dan ingeschreven bij het ROC van Amsterdam ofwel het MBO. De lessen blijven de leerlingen volgen in het gebouw van het Montessori Lyceum Oostpoort.

De tijdsduur van deze opleiding is afhankelijk van de mogelijkheden, wensen, capaciteiten en inzet van de betreffende leerling. Sommige leerlingen zullen eerder klaar zijn, anderen zullen meer tijd nodig hebben om bijvoorbeeld hun Nederlands en Rekenvaardigheden op het gewenste niveau te krijgen. Niet snelheid, maar kwaliteit is het streven bij deze opleiding. We willen ervoor zorgen dat de leerlingen die de Geïntegreerde leerlijn bij ons afronden een stevige basis hebben voor een vervolgopleiding op niveau 3 of 4 en/of dat zij daarna goed toegerust zijn voor werk in de genoemde richtingen.

De ervaring leert dat alle leerlingen binnen 2 of 3 jaar hun MBO2-diploma behalen. Het slagingspercentage van de leerlingen die na het 3e jaar BBL overstappen naar de Geïntegreerde leerlijn niveau 2 was de afgelopen jaren bijna 100%.

We bieden de Geïntegreerde leerlijn voor 4 richtingen aan:

  • algemeen oriënterende leerroute (VMS3) niveau 1
  • opleiding Verkoper Detailhandel MBO niveau 2
  • opleiding Helpende Zorg  en welzijn MBO niveau 2
  • opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening MBO niveau 2