Onderwijs > HAVO-VWO

Een HAVO-VWO voor leerlingen die hun mouwen opstropen

Welkom bij de afdeling HAVO-VWO van het Montessori Lyceum Oostpoort

Een afdeling waar in de onder- en in de bovenbouw ruimte is voor onderzoeken en uitvoeren. We combineren het aanbieden van theoretische blokken met ruimte en tijd om in het echt te bekijken wat die theorie betekent voor ons dagelijks leven. Aan de hand van de thema’s zoals “Duurzaamheid”, “Gezondheid”, “Geld”, “Liefde”, “Dood” en “Anders” leren we iedereen zelf met elkaar onderzoek te doen.

Onderbouw

Er is hierdoor ruimte in deze afdeling voor iedereen die graag wil leren en een andere leerstijl heeft dan je zou verwachten op een HAVO-VWO. We stimuleren een onderzoekende instelling en worden blij van leerlingen met een praktische inslag. Je hoeft het nog niet te kunnen, maar je moet het wel graag willen kunnen. We verwachten inzet van iedereen, vooral van de leerlingen. We werken in de onderbouw met vijf domeinen: Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur, Rekenen & Wiskunde en Sport & Bewegen. Taal loopt daar als een rode draad doorheen: Nederlands, Engels en Spaans, en Frans.  Je leert een eigen planning te maken, je kan op je eigen tempo door taken in de domeinen werken, maar je leert ook samen aan opdrachten te werken en rekening te houden met elkaar. Je gaat samen je eigen onderzoeksvragen opstellen.

Elke dag starten we met een blok planning en elke dag sluiten we af met een reflectiemoment. “Wat ga ik doen, wat gaat er goed en waar ga ik de komende dagen aan werken?”

Geen cijfers maar beoordelingen

We werken uit boeken, maar gebruiken ook onze laptop (standaard van de school in bruikleen) en praktische materialen. Niet alles wordt getoetst met een papieren toets, je kan zelf kiezen wat voor jouw onderwerp logisch is: soms doe je een mondelinge toets of maak je een digitale verwerking, een kunstwerk of een vlog, waarmee je veel beter kan uitleggen wat en hoe je geleerd hebt. We geven geen cijfers maar beoordelingen: Onvoldoende, Voldoende of Goed. Pas als je iets voldoende hebt afgerond kan je verder met een volgende leerdoel.

Gevarieerde lessen

We werken op leerpleinen, in instructielokalen en praktijklokalen (voor bijvoorbeeld beeldende vorming, koken of techniek), maar we werken ook in de stad (in bijvoorbeeld het park, een museum of een bedrijf). Zo krijgt wat we in de school doen en zien ook betekenis daar buiten. Docenten geven instructielessen, begeleiden zelfstandig werken & plannen en leren leerlingen samenwerken aan onderzoeken en uitvoeren van ideeën van groepjes. Er zullen regelmatig gastdocenten komen om over hun specialisme te vertellen.

Lestijden

We werken dagelijks tot 16.30 uur. Doe je voldoende werk op een dag, dan ga je zonder huiswerk naar huis. Zo heb je altijd ondersteuning bij je werk, door de docent of een coach. Doe je voldoende in een week, dan ga je vrijdagmiddag vroeger weg. Zo blijft er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben extra tijd over voor aandacht. Voor leerlingen met LWOO, dyslectische leerlingen en NT2 leerlingen hebben we specialisten in huis die extra ondersteuning kunnen verzorgen tijdens de lessen.

Toetsen

Niet alles wordt getoetst met een papieren toets, je kan zelf kiezen wat voor jouw onderwerp logisch is: soms doe je een mondelinge toets of maak je een digitale verwerking, een kunstwerk of een vlog, waarmee je veel beter kan uitleggen wat en hoe je geleerd hebt. We geven geen cijfers maar beoordelingen: Onvoldoende, Voldoende of Goed. Pas als je iets voldoende hebt afgerond kan je verder met een volgende leerdoel.

Eind-presentatie

Elke periode op de havo/vwo loopt bij ons van vakantie tot vakantie, heel natuurlijk. Aan het einde van de periode nodigen we ouders en betrokkenen uit om te komen kijken en luisteren naar onze presentaties en exposities.

Rapport

Iedereen ontvangt dan ook een verslag waarin staat wat er is gedaan, wat de kwaliteit van het werk is en leerlingen bespreken met hun ouders en docenten wat er goed ging en waar ze komende periode aan gaan werken.

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur HAVO-VWO

De school zorgt voor een doorlopende leerlijn K&C Educatie van Onderbouw naar Bovenbouw. In het laatste examenjaar moet het CKV-vak als verplicht examenonderdeel afgerond zijn.

Bovenbouw

We plaatsen leerlingen met een HAVO-, HAVO/VWO- en VWO-advies. Voor leerlingen met een T/H (MAVO-HAVO)-advies bekijken we per leerling of het mogelijk is om direct in de HAVO-klas te starten, daarvoor overleggen we met de basisschool. Voor veel leerlingen is dit het geval.
Als het advies dan toch ‘starten in de VMBO-T (MAVO)-klas’ wordt, wordt er gedurende de onderbouwjaren iedere periode met ouders en leerling gekeken of er op een niveau hoger gewerkt kan worden voor een of meerdere vakken. Wanneer alle vakken dat aangeven kan de leerling alsnog doorstromen naar de HAVO-klas.

Tot voor kort gingen alle VWO leerlingen verder op een van de andere MSA-scholen.
Met ingang van schooljaar 2023-2024 deze leerlingen ook op VWO-niveau hun schoolcarrière afronden op het Oostpoort. 
We werken dan ook gericht naar de overstap naar het HBO/Universiteit toe.