Ouders > Privacyverklaring

Nieuwe privacywet

Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam neemt privacy serieus.

Het Montessori Lyceum Oostpoort heeft persoonsgegevens van een leerling nodig, om een leerling te kunnen inschrijven, om onderwijs te geven en om onderwijsovereenkomsten na te komen. De school is verplicht om soms gegevens te delen met de overheid en als het nodig is verstrekken wij gegevens over leerlingen aan zorgverleners.

In beperkte gevallen verstrekt de school ook informatie aan bedrijven die werk doen voor school.

Te denken valt aan de leverancier van digitale middelen en het bedrijf dat de administratie voert voor school. Met deze bedrijven worden duidelijke afspraken gemaakt, zodat de persoonsgegevens van leerlingen goed beschermd zijn.

De leerlingen hebben het recht om een kopie van de persoonsgegevens, die door de school gebruikt wordt, op te vragen. Als de informatie niet klopt, of onvolledig is, kan een verzoek ingediend worden om de gegevens aan te passen.

De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen, of niet meer te gebruiken als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Als een leerling vindt dat de school niet zorgvuldig omgaat met zijn persoonsgegevens, dan kan de leerling contact opnemen met de directeur om dat te bespreken.

Als dat niet helpt en heeft de leerling een klacht, dan kan de leerling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via een contactformulier op de website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze instantie kan dan besluiten of er een onderzoek gestart moet worden.