Onderwijs > VMBO > D & P

Dienstverlening en Producten

De mavo-afdeling van onze school biedt leerlingen een theoretisch gemengde richting aan. Bij de gemengde en de theoretische leerweg wordt als extra praktisch vak het profiel Dienstverlening en Producten aangeboden.

Het profiel Dienstverlening en Producten is een brede voorbereiding op het mbo. Het wordt aangeboden in een uitdagende leeromgeving en de werkwijze sluit goed aan op de werkwijze in het vervolgonderwijs.

Alle leerlingen van de mavo afdeling krijgen vanaf het 3e leerjaar de algemeen vormende vakken op mavo niveau aangeboden. Deze vakken zijn:

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans of Spaans
  • wiskunde
  • maatschappijleer 1
  • lichamelijke opvoeding
  • kunstvakken 1
  • biologie*
  • economie*
  • natuurscheikunde 1*

* twee van de drie vakken Biologie of Economie of Natuurscheikunde 1

Daarnaast het praktische vak Dienstverlening en Producten.

Leerlingen doen uit dit profiel 2 profielvakken en 2 keuzevakken, namelijk:

Profielvakken in de 3e klas
Multimediale producten maken Organiseren van een activiteit
Keuzedelen in de 4e klas (2 keuzes uit):
Digi-spel Robotica Werken aan natuur en milieu Ondernemen

Alle leerlingen van de theoretische leerweg en de gemengde leerweg volgen het profiel Dienstverlening en Producten. Met het diploma theoretische leerweg kan de leerling doorstromen naar de havo en mbo niveau 4. Het diploma gemengde leerweg geeft toegang tot mbo niveau 4.

In deze opleiding leer je de 21e eeuwse vaardigheden: Die vaardigheden zijn ‘kritisch denken’, ‘creatief denken’, ‘probleemoplossen’,  ‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’.

Als jij je echt wilt inzetten om iets te bereiken, dan is dit precies de opleiding die bij jou past!