Onderwijs > VMBO > E & O

Economie & Ondernemen

Het profiel Economie en Ondernemen (E&O) is een brede beroepsopleiding binnen de sector Economie. De leerling verwerkt zelfstandig en samen met anderen de leerstof in theorie en praktijk.

Het profiel E&O heeft de volgende profiel en keuzedelen:

Verplicht vak: Economie en Wiskunde
Profielvakken in de 3e klas
Commercieel Secretarieel Logistiek Administratie
Keuzedelen in de 4e klas
Presentatie en styling Mode en design Distributie

Vrij keuzevak:
Ondernemen

Met de invoering van het vernieuwde VMBO wordt de leerling de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit aangeboden modulen en zo een op de persoon toegesneden programma en leerlijn te kunnen samenstellen.

De kennis, vaardigheden en competenties die zijn aangeleerd, zijn ook toepasbaar in andere beroepsrichtingen. Overal wordt met bepaalde softwareprogramma’s gewerkt en het voeren van een goed (verkoop)gesprek komt in veel richtingen ook van pas. Daarnaast kan het geen kwaad om inzicht te hebben in een formulierenstroom, een geautomatiseerde administratie en het kunnen controleren en bijhouden van een boekhouding. Degenen die besluiten binnen de sector een mbo-vervolgopleiding te kiezen, beschikken over een goed fundament.

De leerling leert om samen met anderen aan een taak te werken en deze met goed gevolg af te ronden, tegelijk leert hij hierbij welke vaardigheden en competenties nodig zijn. Hoe ga ik met mijn medeleerlingen om, hoe stel ik mij in bepaalde situaties op en hoe voel ik in wat de anderen beweegt om samen een bepaald doel te bereiken. Persoonlijke ontwikkeling en beroepsgerichte ontwikkeling gaan hier samen.

Economie en Ondernemen heeft een algemeen lokaal waar leerlingen de opdrachten kunnen verwerken. Daarnaast is er een grote ruimte waarin de praktijk geoefend kan worden.

Ook wordt er bij het profiel Bouwen, Wonen en Interieur gekeken naar de toekomst. Denk maar aan 3D CAD tekenen, vak technisch tekenen, berekeningen maken, interieurdesign. Ook werken wij met een Smartboard, eigen netwerk en open leercentrum.

Competenties die je nodig hebt voor het profiel E&O

Een leerling voor dit profiel:

  • wil/kan klantgericht handelen,
  • heeft interesse in ondernemen,
  • wil service gericht handelen,
  • heeft affiniteit met cijfers,
  • heeft affiniteit met ICT.

Dit is belangrijk voor dit profiel omdat je in de vervolgopleiding en in de praktijk veel te maken zult hebben met zakelijke contacten en cijfers.

Je zou dit profiel moeten kiezen omdat het een breed scala aan mogelijkheden biedt, waarin jij jouw eigen toekomst in handen hebt.