Decanaat

De decaan is een docent die gespecialiseerd is in het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van: een onderwijssoort, het vakkenpakket, een sector, een vervolgopleiding of beroep.

Leerlingen worden in onze school gestimuleerd om na te denken over toekomstige keuzemomenten die tijdens de schoolloopbaan moeten worden gemaakt.

Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het leren keuzes maken van leerlingen. Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.

Aanmelden Zij-instromers

Leerlingen voor zij-instroom kunnen tot 1 juni 2022 per e-mail aangemeld worden bij de decaan van het Montessori Lyceum Oostpoort, c.heijden@msa.nl.

Na 1 juni hebben wij geen plaats meer om voor het komende schooljaar 2022-2023 zij-instromers te plaatsen. Wij kunnen aanmeldingen voor zij-instroom  niet in behandeling nemen. Plaatsing op een wachtlijst is niet mogelijk.

Informatiemomenten HAVO-profielen Oostpoort

Voor leerlingen die willen instromen in het 4e leerjaar van de HAVO, is er geen specifieke voorlichtingsmiddag.Op verzoek maken we een afspraak met de decaan of teamleider en de leerling en zijn ouders/verzorgers. We bespreken dan aan de hand van de vakken die een leerling op dat moment heeft (op het VMBO-T/MAVO of in HAVO 3) wat mogelijkheden zijn en wat verstandig is. We bieden de profielen Natuur & gezondheid, Natuur & techniek en Economie & maatschappij aan.

Een Montessori-achtergrond is fijn, maar niet noodzakelijk. We verwachten wel veel zelfstandigheid en eigen initiatief. De overstap van VMBO-T naar HAVO is voor veel leerlingen groot. In de zomer adviseren we de leerlingen daarom om deel te nemen aan de zomerschool die door de gemeente wordt georganiseerd. Daarnaast geven we alle leerlingen (voor een aantal vakken, maar in elk geval voor wiskunde) werk mee om in de vakantie zich vast voor te bereiden op het 4e leerjaar in de HAVO.Voor vragen en/of een afspraak: c.heijden@msa.nl of a.alsemgeest@msa.nl.

Decaan Oostpoort
Claudia van der Heijden
e-mail : c.heijden@msa.nl of tel: 020-5979882