Decanaat

De decaan is een docent die gespecialiseerd is in het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van: een onderwijssoort, het vakkenpakket, een sector, een vervolgopleiding of beroep.

Leerlingen worden in onze school gestimuleerd om na te denken over toekomstige keuzemomenten die tijdens de schoolloopbaan moeten worden gemaakt.

Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het leren keuzes maken van leerlingen. Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.

Aanmelden Zij-instromers

Leerlingen voor zij-instroom kunnen tot 1 juni 2023 uitsluitend per e-mail aangemeld worden bij de decaan van het Montessori Lyceum Oostpoort, c.heijden@msa.nl. Leerlingen kunnen niet worden aangemeld voor vmbo 4 of havo 5.

Ouder(s)/ verzorgers(s) melden hun kind aan en verzoeken de huidige school het volledige overstapdossier in één pdf-document voor 1 juni per email te versturen naar c.heijden@msa.nl

Na 1 juni hebben wij geen gelegenheid de aanmelding voor 2023-2024 in behandeling te nemen. Plaatsing op een wachtlijst is niet mogelijk: alle klassen zijn definitief vol en absoluut gesloten voor aanmelding.

Om de aanmelding in onze plaatsingscommissie te kunnen bespreken hebben wij onderstaande informatie nodig van de huidige school.

1.   Het ingevulde schoolwisselaarsformulier (SWF): Schoolwisselaarsformulier 2023

2.   OKI DOC

3.   Rapporten van alle schooljaren

4.   Verzuimoverzicht van alle schooljaren

5.   Logboeknotities van alle schooljaren

6.  Beroepen Interesse Test, indien aanwezig

7.  Voor havo 4: Profielkeuze.

8.  In verband met afstromen: Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)

Bij afstroom aantoonbaar niveauprobleem. De leerling wordt alleen aangemeld als de huidige school het niveau niet aanbiedt.
Bij gedragsproblemen worden de interventies en het resultaat beschreven.

Indien bij afstroom niet aangetoond kan worden dat het een niveauprobleem is en/of bij gedragsproblemen geen interventies zijn ingezet kan een leerling op basis hiervan worden afgewezen.

Alleen volledige dossiers worden in de plaatsingscommissie besproken.

Voor vragen en/of een afspraak, neem contact op met

Decaan Oostpoort
Claudia van der Heijden
e-mail : c.heijden@msa.nl of tel: 020-5979882