Decanaat

De decaan is een docent die gespecialiseerd is in het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van: een onderwijssoort, het vakkenpakket, een sector, een vervolgopleiding of beroep.

Leerlingen worden in onze school gestimuleerd om na te denken over toekomstige keuzemomenten die tijdens de schoolloopbaan moeten worden gemaakt.

Tijdens de lessen Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) wordt aandacht besteed aan het leren keuzes maken van leerlingen. Voor vragen kun je terecht bij mevr. C. van der Heijden.

Aanmelden Zij-instromers

Leerlingen voor zij-instroom kunnen tot 1 juni 2024 uitsluitend per e-mail aangemeld worden via  zij-instroom.oostpoort@msa.nl. Zij-instroom in het laatste leerjaar is niet mogelijk.

Ouder(s)/ verzorgers(s) melden hun kind aan en verzoeken de huidige school het volledige overstapdossier in één pdf-document per e-mail te versturen. Gelieve bij het onderwerp de naam van de leerling en het gewenste leerjaar en de leerweg te vermelden. Alleen volledige dossiers kunnen in behandeling worden genomen.

Voor het overstapdossier hebben wij onderstaande informatie nodig:

  1. Schoolwisselaarsformulier (SWF):  https://www.swvadam.nl/sites/default/files/2024-01/Schoolwisselaarsformulier-2024.docx
  2. OKI DOC
  3. Rapporten van alle schooljaren
  4. Verzuimoverzicht van alle schooljaren
  5. Voor vmbo 3, havo 4 en vwo 4: profielkeuze
  6. I.v.m. afstromen Ontwikkelingsperspectief Plan, OPP (zie de website van het samenwerkingsverband voor meer informatie)
  • Bij afstroom aantoonbaar niveauprobleem. De leerling wordt alleen aangemeld als de huidige school het niveau niet aanbiedt.
  • Bij gedragsproblemen worden de interventies en het resultaat beschreven.

Indien bij afstroom niet aangetoond kan worden dat het een niveauprobleem is en/of bij    gedragsproblemen geen interventies zijn ingezet, kan een leerling op basis hiervan worden  afgewezen.

Na 1 juni hebben wij geen gelegenheid de aanmelding voor 2024-2025 in behandeling te nemen. Voor plaatsing zij-instroom hebben wij een beperkt aantal plaatsen. Plaatsing op een wachtlijst is niet mogelijk.