Ouders > Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden voor 8e groepers: 

Aanmelding voor de 1e ronde van schooljaar 2021-2022 kan alleen gebeuren vanaf maandag 8 tot en met vrijdag 19 maart 2021.
Of dit op afspraak kan, of alleen via e-mail, is afhankelijk van de dan geldende omstandigheden en maatregelen. Zodra daar meer duidelijkheid over is zal dit hier op de site worden vermeld.

Voor aanmelding van zij-instromers zie de pagina van het decanaat


LET OP: ONDERSTAANDE INFO WAS VOOR AANMELDING IN DE 2E RONDE VAN VORIG SCHOOLJAAR.
ZODRA DE NIEUWE PROCEDURE + FORMULIEREN BEKEND ZIJN WORDEN DEZE HIER NADER GEPUBLICEERD


Aanmelden voor 8e groepers:

Onderstaande geldt alleen voor leerlingen met een 1 HAVO en 1 HAVO-VWO advies die zich nog nergens hebben aangemeld bij een school voor het voortgezet onderwijs.

Aanmelding voor de 2e ronde van schooljaar 2020-2021 kan alleen gebeuren via e-mail vanaf vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 april uiterlijk 14:00 uur.

Voor deze inschrijving hebben we nodig:

  1. Het vooraf uitgeprinte, ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Montessori Lyceum Oostpoort.
    Klik hier voor het Aanmeldformulier schooljaar 2020-2021
  2. Het vooraf uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier Vertrouwelijke inlichtingen. Download het inlichtingenformulier
  3. Een geldig identiteitsbewijs van de leerling en minimaal van een van de ouder(s)/verzorger(s). Geen rijbewijs.
  4. Het door de basisschool afgegeven door hun getekende adviesformulier met daarbij de voorkeurslijst. Beide documenten  door ook de ouder(s) ondertekend.

Al deze documenten zullen dubbelzijdig moeten worden in gescand en gemaild naar oostpoort@msa.nl

Leerlingen die bij ons als 2e keuze geplaatst zijn, worden, wanneer de situatie zich weer daarvoor leent, uitgenodigd voor een intake. De documenten 1 tot en met 3 zullen dan ondertekend moeten worden meegenomen.