Ouders > Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden voor 8e groepers: 

Aanmeldingen worden online via het portaal van ELK gedaan (ouders die hierbij hulp nodig hebben kunnen zich wenden tot de basisschool).

Zodra de procedure en de tijdsvakken over de 1e en 2e ronde voor schooljaar 2022-2023 bekend zijn worden deze hier gepubliceerd.

Kinderen van buiten Amsterdam
Zogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Zij staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl. Wanneer dit kan is nog niet bekend. Meer informatie is te vinden op VO-schoolkeuze 020.

Na de loting en matching ontvangen de ouders/verzorgers, naast de plaatsingsbrief, ook het aanmeldformulier dat ingevuld en geretourneerd moet worden ten behoeve van de schoolregistratie, of, als de situatie het toelaat worden zij hiervoor uitgenodigd voor een persoonlijke intake op school.

Voor aanmelding van zij-instromers zie onze pagina van het decanaat