Ouders > Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Aanmeldingen worden online via het portaal van ELK gedaan (ouders die hierbij hulp nodig hebben kunnen zich wenden tot de basisschool). Leerlingen geven hierbij hun voorkeurscholen op (in volgorde van belangrijkheid).

De 1e ronde voor aanmeldingen is van maandag 7 tot en met donderdag 17 maart 12:00 uur. Daarna sluit de 1e ronde.

Na de loting en matching wordt aan de ouders/verzorgers op donderdag 7 april de plaatsingsbrief verstuurd. In de 2e ronde zal dat op donderdag 14 april zijn..

Het aanmeldformulier definitieve inschrijving 2022-2023 voor het officieel registreren van de leerling op onze school wordt na plaatsing aan de ouders gemaild. U vindt hierin ook de documenten die in aanvulling nodig zijn voor het compleet maken van het dossier. Deze formulieren dienen uiterlijk vrijdag 22 april 2022 digitaal door de school te zijn ontvangen.

Leerlingen van buiten AmsterdamZogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Zij staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl Meer informatie is over de zogenaamde kernprocedure is te vinden op Keuzegids middelbare school Amsterdam (keuzegidsamsterdam.nl)

De 2e aanmeldronde is op vrijdag 8, maandag 11 en dinsdag 12 april.

Voor aanmelding van zij-instromers zie onze pagina van het decanaat