Ouders > Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden voor 8e groepers: 

Aanmelding voor de 2e ronde van schooljaar 2021-2022 kan alleen gebeuren vanaf vrijdag 9 tot en met dinsdag 13 april 2021.

Alle aanmeldingen worden online via het portaal van ELK gedaan (ouders die hierbij hulp nodig hebben kunnen zich wenden tot de basisschool).
LET OP: BOVENSTAANDE INFO WAS VOOR AANMELDING IN DE 2E RONDE VAN VORIG SCHOOLJAAR.
ZODRA DE NIEUWE PROCEDURE over de 1e en 2e ronde voor schooljaar 2022-2023 BEKEND ZIJN WORDEN DEZE HIER NADER GEPUBLICEERD

Kinderen van buiten Amsterdam
Zogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Zij staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers van buitenleerlingen kunnen hun digitale aanmelding regelen door een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl. Dit kan van 8 tot 18 maart 2021. Meer informatie vind je op VO-schoolkeuze 020.

Na de loting en matching ontvangen de ouders/verzorgers, naast de plaatsingsbrief, ook het aanmeldformulier dat ingevuld en geretourneerd moet worden ten behoeve van de schoolregistratie, of, als de situatie het toelaat worden zij hiervoor uitgenodigd voor een persoonlijke intake op school.

Voor aanmelding van zij-instromers zie de pagina van het decanaat