Poëzie project voor alle 2e klassen

Voorbeeld

Het Poëzie Project is een samenwerkingsproject tussen de School der Poëzie en het Oostpoort. Alle leerlingen (ong. 152) in de 2e klassen gaan zich bekwamen in het maken van een gedicht. Net als voorgaande jaren is er voor gekozen om de poëzie lessen in te delen tijdens een blokuur bij het vak Nederlands of NT2. Het afmaken van de gedichten kan daarna in overleg met de mogelijkheid individueel of in kleine groepjes. De verwachting is dat de gedichten januari 2019 allemaal klaar zijn. Bij de lessen Beeldende Vorming maken de leerlingen een beeldend werkstuk waarin het gedicht wordt verwerkt.

Poëzie Revue in Theater

Tijdens de Poëzie Revue in Theater van het Woord in de OBA aan het Y op 9 april 2019 van 14:00–15:30 uur presenteren de genomineerde leerlingen hun gedicht aan de andere leerlingen van leerjaar 2.

Het thema van 2018 is: een Literair Zelfportret aan de hand van dichtregels, plaatjes van voorwerpen met verschillende sub thema’s zoals Sociale Media, Milieu, Familie, Toekomst, Beroepen.
De BEVO docenten brachten de thema’s in, vanuit de Poëzie docenten is daarbij een werkwijze gekozen die heel dicht bij de belevingswereld van de leerling blijft, d.m.v. dichtregels, beeldmateriaal en voorwerpen.