Leerlingen kunnen weer gratis schoolzwemmen!

Net als ieder jaar is er ook in het schooljaar 2023-2024 weer de mogelijkheid voor onze leerlingen om gratis het zwemdiploma A te halen. Dit jaar voor alle leerlingen van alle locaties!

Voor de leerlingen van de locaties Polderweg en Soembawastraat:

Hier zijn 40 plaatsen beschikbaar op maandag van 14:30 tot 15.15 uur. Dit is iedere maandag middag in het Sportfondsenbad Oost.

Er zijn ook  40 plaatsen beschikbaar op dinsdag van 14:30 tot 15.15 Dit is ook iedere dinsdag  middag in het Sportfondsenbad Oost

Voor de leerlingen van de locatie Krusemanstraat

Zijn er 40 plaatsen beschikbaar op dinsdag van 09:00 tot 09.45 Dit is iedere dinsdag ochtend in het Miranda bad

Om 08.30 uur worden deze leerlingen opgehaald en met de bus naar het Mirandabad gebracht.

Meld je snel bij je mentor of meester Antonio aan als je hiervan gebruik wil maken maar let dus goed op welke shift je kiest omdat het wel moet passen in je lesrooster van school!

Belangrijk
– De leerlingen moeten 80% aanwezig zijn en op tijd komen anders kunnen ze niet op gaan voor hun zwemdiploma. Leerlingen die meer dan 3 maal absent zijn zonder zeer dringende reden worden van de lijst gehaald en hun plek vervalt.
– Leerlingen die voor problemen zorgen worden direct van de deelname uitgesloten.