Leerlingen kunnen weer gratis schoolzwemmen!

Net als ieder jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid voor onze leerlingen om gratis zwemdiploma A te halen. Vanwege de locatie (Sportfondsenbad Amsterdam Oost is dit helaas niet mogelijk voor de leerlingen uit de O-klassen; de afstand is hiervoor te ver. Er wordt nog steeds gewerkt aan een oplossing daarvoor, maar dat is niet eenvoudig).
Vanaf dinsdag 6 september is er weer plek voor 40 leerlingen. Elke dinsdag zijn er 2 shifts: van 13:45-14:30 uur en van 14:30-15:15 uur.
Meld je snel bij je mentor of meester Antonio aan als je hiervan gebruik wil maken maar let dus goed op welke shift je kiest omdat het wel moet passen in je lesrooster van school!

Belangrijk
– de ouders moeten een verklaring voor akkoord ondertekenen. Deze is op te vragen bij de mentor. Ontbreekt deze verklaring, dan wordt de leerling niet toegelaten tot de lessen en gaat zijn/haar plekje naar iemand die op de wachtlijst staat.
– de leerlingen moeten 80% aanwezig zijn en op tijd komen anders kunnen ze niet op gaan voor hun zwemdiploma.