Verzuim

 

Op het Montessori Lyceum Oostpoort verwachten we dat alle leerlingen de school dagelijks en op tijd bezoeken. Als een leerling niet aanwezig kan zijn door ziekte, een medische afspraak of bijzondere omstandigheden, dan zijn daar regels voor. Deze regels staan beschreven in het Verzuimprotocol Oostpoort 2023-2024. Schematisch is dit terug te vinden in de Flowchart Verzuim.
Het Montessori Lyceum Oostpoort maakt gebruik van het computerprogramma Magister om dagelijks de aanwezigheid van leerlingen te registreren. De ouders kunnen inloggen op Magister om deze gegevens na te gaan.