Ouders > Info

Algemene belangrijke informatie voor de ouder/verzorger

Ziekte of belangrijke afspraken tijdens schooltijd
Is uw kind/pupil ziek of moet hij/zij naar bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter of tandarts dan belt u het algemene nummer van de school. Dit doet u aan het begin van de dag rond 08.00 uur in de ochtend. Het algemene schoolnummer is: 020-5979899.

Beter melden
Als uw kind/pupil weer beter is, meldt u dit voor aanvang van de lessen via het algemene nummer van de school aan onze baliemedewerkers.

Contact met school
Als u contact met de mentor, docent, teamleider of andere personeelsleden wilt spreken, kunt u contact leggen via het algemene nummer van school of via het contactformulier rechtsboven de homepagina van deze site. U kunt ook e-mailen met het afgesproken e-mailadres.

Beleid betreft absenties en te laat komen
Als uw kind/pupil 3 keer te laat is gekomen moet uw kind/pupil zich om 08.00 uur melden op school. Elke volgende keer te laat is ook weer om 08.00 uur melden. Wanneer uw kind/pupil te vaak ongeoorloofd afwezig is wordt hiervan melding bij leerplicht gemaakt. Leerplicht zal u dan uitnodigen voor een gesprek.
U kunt de registratie van aanwezigheid en te laat in Magister zien.

Verder
– Huiswerk dient voor aanvang van de les gemaakt te zijn. De spullen voor de les moeten de leerlingen uiteraard bij zich hebben. Gaat hierin regelmatig iets niet goed, zal u hiervan door de vakdocent of de mentor op de hoogte gebracht worden.
– Telefoongebruik in de les mag alleen wanneer dit toegestaan is door de vakdocent. Ongeoorloofd telefoongebruik wordt niet geaccepteerd. De docent kan besluiten de telefoon in te nemen.
– Als een leerling de schoolpas meer dan drie keer vergeet, zal hij/zij naar huis gestuurd worden om de pas op te halen.
– U krijgt een Magistercode om in te loggen in Magister. Als u die code kwijt bent, kunt u contact op nemen met school. U kunt het algemene schoolnummer bellen.
– Als er een buitenschoolse activiteit is, gaan we er van uit dat uw kind een OV-kaart bij zich heeft.
– Als de rapporten uitgedeeld worden, is het verplicht om deze op te halen. U krijgt een uitnodiging van de mentor. Mocht u niet kunnen komen, verwachten wij dat u zelf een nieuwe afspraak maakt met de mentor.
– Verlof buiten de schoolvakanties dient te worden aangevraagd bij de teamleider.
– De huiswerkklassen zijn op elke maandag en woensdag van 15.10 tot 17.00 uur. Deze starten in oktober.