Veiligheid in en om de school

Wij willen een veilige school zijn. De basis daarvoor zit in ons dagelijks onderwijs; ons handelen. Wij denken dat leerlingen die in een goede sfeer onderwijs genieten, waarin zij serieus genomen worden en vertrouwen krijgen, samen een veilige school maken waarin zij zichzelf mogen zijn en de anderen respecteren.

Iedereen is mede verantwoordelijk voor een goede omgang met elkaar, in de klas en daarbuiten. Binnen de school zijn een aantal maatregelen genomen om te zorgen dat het veilig blijft:

  • één ingang voor de hele school;
  • permanent toezicht bij de in- en uitgang;
  • iedere leerling heeft een schoolpas die hij/zij op verzoek moet laten zien en altijd bij het binnenkomen van de school. Hierdoor komen er geen mensen van buiten de school in het gebouw;
  • er is een milieudienst van leerlingen;
  • docenten houden toezicht op de gangen bij wisseling van lessen en pauzes;
  • het gebouw voldoet aan alle veiligheidseisen en zo nodig worden die onmiddellijk aangepast;
  • er zijn speciaal medewerkers (bedrijfshulpverleners) opgeleid om, in geval van calamiteiten, de veiligheid van leerlingen en medewerkers te garanderen. Bij brand zijn zij in staat, alle aanwezigen, binnen 8 minuten veilig het gebouw te laten verlaten. Deze zogenaamde ontruiming wordt 2x per jaar geoefend, zodat alle leerlingen en medewerkers weten wat de snelste en veiligste manier is om het gebouw te verlaten.