Ouders > Goed om te weten voor ouders > Cijfers en rapporten

Cijfers en rapporten

Behaalde cijfers zijn voor leerling en ouders zichtbaar via Magister. Iedere leerling en iedere ouder ontvangt van de school een inlogcode voor Magister.

Vier keer per jaar krijgen leerlingen een overzicht op papier in de vorm van een rapportverslag. Hierin staan de cijfers, maar ook hoe de leerling het doet op school, m.b.t. inzet, werkhouding en concentratie. De eerste drie rapporten kunt u samen met uw zoon/dochter ophalen op school. Voor het tijdstip van ophalen rapport zal de mentor met u of uw kind contact opnemen.

De data hiervoor zijn:

Dinsdag 16 november 2021: Rapport 1 uitdeelavond
Dinsdag 1 februari 2022: Rapport 2 uitdeelavond
Dinsdag 12 april: Rapport 3 uitdeelavond
Vrijdag 15 juli 2022: Rapport 4 wordt uitgedeeld aan de leerlingen