Ouders > Goed om te weten voor ouders > Cijfers en rapporten

Cijfers en rapporten

Behaalde cijfers zijn voor leerling en ouders zichtbaar via Magister. Iedere leerling en iedere ouder ontvangt van de school een inlogcode voor Magister.

Vier keer per jaar krijgen leerlingen een overzicht op papier in de vorm van een rapportverslag. Hierin staan de cijfers, maar ook hoe de leerling het doet op school, m.b.t. inzet, werkhouding en concentratie. De eerste drie rapporten kunt u samen met uw zoon/dochter ophalen op school. Voor het tijdstip van ophalen rapport zal de mentor met u of uw kind contact opnemen.

De data voor het VMBO, VMS en de ISK zijn:

Dinsdag 22 november 2022: Rapport 1 uitdeelavond VMBO van 14:45 – 20:00 uur
Donderdag 23 februari 2023: 10-Minutengesprekken ouders/leerling/mentor van 16:00 – 20:00 uur
Dinsdag 14 februari 2023: Rapport 2 uitdeelavond VMBO van 14:45 – 20:00 uur
Dinsdag 9 mei 2023: Rapport 3 uitdeelavond VMBO van 14:45 – 20:00 uur (dit is de 1e dinsdag na de meivakantie)
Vrijdag 21 juli 2022: Rapport 4 wordt uitgedeeld aan de leerlingen

De data voor de HAVO worden hier zo spoedig mogelijk gepubliceerd.