Onderwijs > VMBO > MBO

Het MBO staat voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Leerlingen die het vmbo afronden leren door op het mbo.
Het Montessori Lyceum Oostpoort werkt op een aantal gebieden samen met het ROC van Amsterdam.
Dit zijn de volgende opleidingen:

  • Verkoper Detailhandel mbo niveau 2
  • Secretarieel Medewerker mbo niveau 2
  • Servicemedewerker Gebouwen mbo niveau 2
  • Een pre-entreeopleiding met aansluiting op de mbo niveau 1 opleidingen

Aan het einde van het derde leerjaar van de profielen Economie en Ondernemen, Bouwen, Wonen en Interieur en Profiel Produceren, Installeren en Energie kan je kiezen voor een van deze doorstroom opleiding niveau 2 (voor de basisberoepsgerichte opleiding).

Als je kiest voor een van bovengenoemde opleidingen, dan heb je de mogelijkheid om de school te verlaten met een MBO-diploma niveau 2, ook wel startkwalificatie genoemd.
Je doet dan alleen het vmbo examen in de algemeen vormende vakken Nederlands, Engels en Rekenen en krijgt daarvan een certificaat. Daarnaast start je in het 4e jaar van het Oostpoort al met het mbo programma en loop je een deel van het jaar al 1 à 2 dagen stage.

Als je deze Vakmanschap route kiest,  dan zit je één of twee jaar langer op het Montessori Lyceum Oostpoort.  De tijdsduur van deze opleiding ligt aan je eigen inzet.
Het bijzondere van deze opleiding is dat je wordt opgeleid voor een mbo diploma niveau 2, zonder dat je apart een volledig vmbo diploma haalt. Je moet daarvoor wel zeker zijn van je keuze voor een richting en vervolgopleiding.

Alle leerlingen die de opleiding Verkoper Detailhandel en Secretarieel medewerker tot nu toe hebben gevolgd, hebben de opleiding met een positief resultaat met een jaar extra, dus in vijf jaar afgerond. Dat is een jaar sneller, omdat je niet eerst een vmbo diploma gaat halen.

In de vakmanschap route leer je bij bedrijven tijdens je stage veel in de praktijk. Op school krijg je les van docenten van het Montessori Lyceum Oostpoort, maar ook van docenten van het ROC van Amsterdam. Tijdens de opleiding Servicemedewerker Gebouwen ga je in het 4e jaar al een dag naar het ROC.

Een pre-entreeopleiding met aansluiting op de mbo niveau 1 opleidingen.
Op het Montessori Lyceum Oostpoort begin je als je een vmbo advies hebt, met of zonder Lwoo. De meeste leerlingen halen dan ook een vmbo diploma, door te leren in het schoolgebouw.
Sommige leerlingen willen en kunnen beter leren door veel stage te lopen. Voor die leerlingen hebben we na het tweede of derde leerjaar een pre-entreeopleiding waarin je goed voorbereid wordt bij je keuze voor een richting en er aandacht besteed wordt aan onderdelen die daar van belang zijn. Daarmee vergroot je je kansen om succesvol te kunnen doorstromen binnen het mbo.
Het Oostpoort heeft hierover afspraken gemaakt met het ROC van Amsterdam. Je gaat dan na het Montessori Lyceum Oostpoort doorleren op het ROC van Amsterdam.