Maandag 18 tot en met zondag 24 oktober

Herfstvakantie

Donderdag 14 oktober

2e CKV-dag 3e jaar VMBO, incl. 3 VMS (verplicht examenonderdeel): Poldertheater

Dinsdag 12 oktober

Informatieavond 4e klassen VMBO. Onderwerpen: Examen, ROC en Stage

Maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober

Verkort lesrooster i.v.m. klassenbesprekingen

Woensdag 22 september

Studiemiddag. Leerlingen na het 4e uur vrij

Dinsdag 21 september

1e CKV-dag 3e jaar VMBO, incl. 3 VMS (verplicht examenonderdeel): Artzuid