Meer over de VMBO opleidingen

Meer over de VMBO-opleidingen

Onderbouw

De onderbouw van onze school is geschikt voor iedere leerling die Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) gaat doen en op de basisschool een advies heeft gekregen voor :

Mavo: theoretische en gemengde leerweg (TL en GL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KBL)
Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BBL)

De school heeft voor alle niveaus schakelklassen (hierin worden extra Nederlandse lessen, NT2, gegeven) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

De huiswerkklas
Voor leerlingen die thuis moeilijk hun huiswerk kunnen maken start er na de herfstvakantie een huiswerkklas.

Het mentoruur
Gedurende je hele opleiding bij ons is er een mentoruur. In dat uur wordt er aandacht besteed aan het nadenken over wie je bent, wat je leuk vindt, wat je kunt en welk beroep en loopbaan daarbij past. Je houdt hiervan een loopbaandossier bij.
Ook is er aandacht voor het leren leren. Hierbij is er persoonlijke- en groepsbegeleiding op het gebied van studie- en sociale vaardigheden.

Speciale ICT- en sportklas in de onderbouw (bij voldoende aanmeldingen)
Deelname aan de sportklas is een sportieve manier om je eigen talenten verder uit te bouwen en inzicht te krijgen in de wereld van de sport.

Heb je interesse in ICT, computers, robots, games, apps etcetera, dan hebben wij de ICT-klas voor jou! Meer informatie over de ICT-klas

Extra hulp
Voor leerlingen met extra hulpvragen is er aan de school een zorgteam verbonden.  Zij bieden extra hulp na overleg met leerling, ouders en mentor.

Bovenbouw

In de bovenbouw gaat het onderwijs iets anders dan in de onderbouw. Je krijg meer te maken met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Je hebt dan ook een keuze gemaakt voor een richting (eind 2e klas).  In het beroepsonderwijs noemen we die richtingen profielen. Tijdens de jaarlijkse profielkeuze klas 2 wordt voor jou en je ouders uitgelegd wat de profielen precies inhouden. In de bovenbouw werk je aan het behalen van het diploma. Ook ga je bedenken welke opleiding je na onze school gaat doen.

Als je in de basis- en kadergerichte leerweg zit, heb je de keuze uit 4 profielen:
1. Zorg en Welzijn (Z&W)
2. Economie en Ondernemen (E&O)
3. Dienstverlening en Producten (D&P)
4. Als je in de gemengd theoretische leerweg of Mavo zit heb je het profiel Dienstverlening en Producten (D&P).

De profielvakken doe je in de derde klas. In de vierde klas doe je vier keuzevakken. Je kan een keuzevak buiten je eigen profiel kiezen. Dit vak heeft in de schema’s die je in de beschrijving van de profielen vindt, een andere kleur.

Wij zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bereiden leerlingen voor op een studie aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Ook in de bovenbouw heeft iedere klas een eigen mentor en er is een decaan. Naast wat je in de profielvakken doet, helpen ook zij je om verder te werken in je loopbaandossier en uiteindelijke een vervolgopleiding te kiezen die bij je past en waarin je werk kunt vinden.

In het vmbo kun je uit verschillende interessante profielen kiezen. Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijk deel (onder andere Nederlands, Engels en maatschappijleer) en daarnaast de vakken uit het profiel dat zij gekozen hebben. Op onze school bieden we de volgende profielen aan:

 • Zorg & Welzijn
  Het profiel Zorg & Welzijn bereidt je voor op een beroep in de zorg, de horeca of het sociaal-pedagogisch werk (spw). Je leert om te gaan met verschillende doelgroepen, zoals kinderen, jongeren en ouderen.
 • Economie & Ondernemen
  Dit profiel biedt veel mogelijkheden voor je toekomst. Economie & Ondernemen is een brede beroepsopleiding in de economische sector. Je leert onder andere over administratie, logistiek, presentatie, en mode en design. Tijdens de jaarlijkse voorlichting Economie en ondernemen wordt voor jou en je ouders uitgelegd wat het profiel Economie en Ondernemen precies inhoudt.
 • Diensten & Producten Basis en Kader
  Dit is het “midden-profiel” waarbij leerlingen voorbereid worden op het MBO. Het profiel laat leerlingen proeven aan Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Techniek en stelt de keuze voor een vakrichting twee jaar uit. In die twee jaar kunnen leerlingen uitzoeken waar hun hart ligt.
 • Diensten & Producten (MAVO)
  Dit profiel hoort bij de mavo-afdeling van onze school. Binnen de uitdagende leeromgeving van Diensten & Producten bereiden we je goed voor op de havo of het mbo. Vanaf het derde leerjaar bieden we je de algemeen vormende vakken aan op mavo-niveau.

MBO-Geïntegreerde leerroute Economie en Ondernemen 
Aan het einde van het derde leerjaar van het profiel Economie en Ondernemen kun je kiezen voor de vakmanschapsroute. Dit is de 2e vmbo-mbo route op het Montessori Lyceum Oostpoort. Je kan kiezen voor de opleiding Secretarieel medewerker of Verkoper detailhandel. Je haalt dan op het Oostpoort een mbo niveau 2 diploma. Deze opleidingen bieden we je aan in samenwerking met het ROC van Amsterdam.

MBO-Geïntegreerde leerroute Zorg en Welzijn
Aan het einde van het derde leerjaar van het profiel Zorg en Welzijn kun je kiezen voor de vakmanschapsroute. Deze 2e vmbo-mbo route bieden we ook aan op het Montessori Lyceum Oostpoort. Je kan kiezen voor de opleiding Helpende Zorg of Medewerker Facilitaire Dienstverlening. Je haalt ook hier een mbo niveau 2 diploma op het Oostpoort en ook deze opleidingen bieden we je aan in samenwerking met het ROC van Amsterdam.

Vervolgopleiding
Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is de vervolgopleiding van bijna al onze Leerwegen. Voor de theoretische leerweg van de mavo kan dit ook havo zijn. Het MBO wordt ook wel ROC (Regionaal OpleidingsCentrum) genoemd.

Internationale Schakelklas (ISK)
De ISK (Internationale Schakelklas) is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nog geen of een beetje Nederlands kunnen spreken (Nieuwkomers).

Naast de lessen
Op het Montessori Lyceum Oostpoort hebben we naast de reguliere lessen ook Brede School activiteiten. Deze activiteiten kunnen onder- en na schooltijd plaatsvinden en stelt een leerling in staat zich met name op het gebied van sport en kunst te ontwikkelen.