Schoolpas

Het Oostpoort wil leerlingen een veilige schoolomgeving bieden. Om te voorkomen dat er mensen in de school komen die hier niet thuis horen, krijgen onze leerlingen aan het begin van het schooljaar een schoolpas uitgereikt, die zij in de school altijd bij zich moeten hebben en ’s ochtends bij binnenkomst moeten tonen.

Als het schoolpasje kwijt is, moet er een nieuwe schoolpas á € 7,50 worden aangeschaft.