Groep 8 > Voor wie

Voor wie

Voor iedere leerling die Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs gaat doen en op de basisschool een advies heeft gekregen voor:
• mavo/theoretische leerweg (tl)
• gemengde leerweg (gl)
• kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
• basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

* Binnen alle leerwegen bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
* De school heeft schakel- en opvangklassen

Waar staat Montessori Lyceum Oostpoort voor
• Duidelijk in wat we wel en niet doen
• Aandacht voor leren en elkaar
• Een goede band tussen leerlingen, docenten en ouders
• Ontplooien van je eigen talenten
• Het behalen van een diploma

Wat kenmerkt Montessori Lyceum Oostpoort
• Een prettige en rustige sfeer gedurende de schooldag
• Een brugperiode met lessen van een vaste groep docenten
• Goede persoonlijke begeleiding gedurende je schooltijd
• Nauwe contacten met ouders
• Duidelijke regels en afspraken
• Strenge aanpak van verzuim en lesuitval
• Toezicht op leerlingen bij binnenkomst en tijdens pauzes
• Weinig lesuitval en opvang bij tussenuren
• Goede doorstroommogelijkheden voor een vervolg opleiding

De informatiebrochure van huidig schooljaar is binnenkort zichtbaar op deze plek.