Onderwijs

Onderwijs

De school is geschikt voor iedere leerling die Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs of Voortgezet onderwijs gaat volgen en op de basisschool een advies heeft gekregen voor :

* VMBO:
- Mavo: theoretische en gemengde leerweg (TL en GL)

- Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KBL)
- Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BBL)

* HAVO/VWO


De school heeft voor alle niveaus schakelklassen (hierin worden extra Nederlandse lessen, NT2, gegeven) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

 

VMBO ONDERBOUW

Het mentoruur
Gedurende je hele opleiding bij ons is er een mentoruur. In dat uur wordt er aandacht besteed aan het nadenken over wie je bent, wat je leuk vindt, wat je kunt en welk beroep en loopbaan daarbij past. Je houdt hiervan een loopbaandossier bij.
Ook is er aandacht voor het leren leren. Hierbij is er persoonlijke- en groepsbegeleiding op het gebied van studie- en sociale vaardigheden.

Speciale ICT- en sportklas in de onderbouw (bij voldoende aanmeldingen)
Deelname aan de sportklas is een sportieve manier om je eigen talenten verder uit te bouwen en inzicht te krijgen in de wereld van de sport.

Heb je interesse in ICT, computers, robots, games, apps etcetera, dan hebben wij de ICT-klas voor jou! Meer informatie over de ICT-klas

Huiswerkklas
Voor leerlingen die thuis moeilijk hun huiswerk kunnen maken start er na de herfstvakantie een huiswerkklas.

Extra hulp
Voor leerlingen met extra hulpvragen is er aan de school een zorgteam verbonden.  Zij bieden extra hulp na overleg met leerling, ouders en mentor.

Internationale Schakelklas
De ISK (Internationale Schakelklas) is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nog geen of een beetje Nederlands kunnen spreken (Nieuwkomers).

Kunst & Cultuur (K&C) in de Onderbouw
De school zorgt voor een doorlopende leerlijn K&C Educatie van PO, OB naar BB en de leerlijn is t/m het MBO door getrokken om studenten boven 18 jaar bij K&C te betrekken. Meer informatie ver het K&C onderwijs in de onderbouw

 

VMBO BOVENBOUW

In de bovenbouw gaat het onderwijs iets anders dan in de onderbouw. Je krijg meer te maken met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Je hebt dan ook een keuze gemaakt voor een richting (eind 2e klas).  In het beroepsonderwijs noemen we die richtingen profielen. Tijdens de jaarlijkse profielkeuze klas 2 wordt voor jou en je ouders uitgelegd wat de profielen precies inhouden. In de bovenbouw werk je aan het behalen van het diploma. Ook ga je bedenken welke opleiding je na onze school gaat doen.

Als je in de basis- en kadergerichte leerweg zit, heb je de keuze uit 5 profielen (of 2 als je in augustus 2020 bij ons op school start):

  1. Zorg en Welzijn (Z&W)
  2. Economie en Ondernemen (E&O)

    Voor de huidige leerlingen of zij-instromers vanaf de 2e klas, maar niet meer voor de leerlingen die starten in schooljaar 2020-2021:
  3. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  4. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  5. Mobiliteit en Transport (M&T)

Als je in de gemengd theoretische leerweg of Mavo zit heb je het profiel Dienstverlening en Producten (D&P).

De profielvakken doe je in de derde klas. In de vierde klas doe je vier keuzevakken. Je kan een keuzevak buiten je eigen profiel kiezen. Dit vak heeft in de schema’s die je in de beschrijving van de profielen vindt, een andere kleur.

Wij zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bereiden leerlingen voor op een studie aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Ook in de bovenbouw heeft iedere klas een eigen mentor en er is een decaan. Naast wat je in de profielvakken doet, helpen ook zij je om verder te werken in je loopbaandossier en uiteindelijke een vervolgopleiding te kiezen die bij je past en waarin je werk kunt vinden.

In het vmbo kun je uit verschillende interessante profielen kiezen. Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijk deel (onder andere Nederlands, Engels en maatschappijleer) en daarnaast de vakken uit het profiel dat zij gekozen hebben. Op onze school bieden we de volgende profielen aan:

Zorg & Welzijn
Het profiel Zorg & Welzijn bereidt je voor op een beroep in de zorg, de horeca of het sociaal-pedagogisch werk (spw). Je leert om te gaan met verschillende doelgroepen, zoals kinderen, jongeren en ouderen.

Economie & Ondernemen
Dit profiel biedt veel mogelijkheden voor je toekomst. Economie & Ondernemen is een brede beroepsopleiding in de economische sector. Je leert onder andere over administratie, logistiek, presentatie, en mode en design. Tijdens de jaarlijkse voorlichting Economie en ondernemen wordt voor jou en je ouders uitgelegd wat het profiel Economie en Ondernemen precies inhoudt.

Bouwen, Wonen & Interieur
Het profiel Bouwen, Wonen & Interieur leidt je onder andere op tot een beroep in de bouw, als meubelmaker, als scheepsbouwer of als interieurontwerper. Je krijgt les in een goed ingericht praktijklokaal, waarbij je in en aan een echt woonhuis werkt.

Mobiliteit & Transport
Mobiliteit & Transport kun je alleen op het Oostpoort volgen. Dit uitdagende profiel bereidt je voor op werk in de auto- en de tweewielerbranche. Ook leer je alles over carrosserietechniek, wegtransport en logistiek. In het praktijklokaal vind je een echte werkplaats, waar je met materialen en gereedschap aan realistische opdrachten werkt.

Produceren, Installeren & Energie
Werken in de metaal-, elektro- of installatiebranche? Kies dan voor het profiel Produceren, Installeren & Energie. Je doet jouw opdrachten in een praktijklokaal waar je van alle technieken en machines bent voorzien. Je werkt in en aan een echt huis dat in de school staat.

Diensten & Producten (de mavo)
Dit profiel hoort bij de mavo-afdeling van onze school. Binnen de uitdagende leeromgeving van Diensten & Producten bereiden we je goed voor op het mbo. Vanaf het derde leerjaar bieden we je de algemeen vormende vakken aan op mavo-niveau.

Vakmanschapsroute - MBO niveau 2
Aan het einde van het derde leerjaar van het profiel Economie en Ondernemen kun je kiezen voor de opleiding Secretarieel medewerker niveau 2 of Verkoper detailhandel niveau 2.
Aan het einde van het derde leerjaar van het profiel Zorg en Welzijn kun je kiezen voor de opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening niveau 2 of Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Deze opleidingen bieden we je aan in samenwerking met het ROC van Amsterdam. Je haalt dan op het Oostpoort een MBO niveau 2 diploma.

Vervolgopleiding
Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is de vervolgopleiding van bijna al onze Leerwegen. Voor de theoretische leerweg van de mavo kan dit ook havo zijn. Het mbo wordt ook wel ROC (Regionaal Opleidings Centrum) genoemd.

Kunst & Cultuur (K&C) Bovenbouw
De school zorgt voor een doorlopende leerlijn K&C Educatie van PO, OB naar BB en de leerlijn is t/m het MBO doorgetrokken om studenten boven 18 jaar bij K&C te betrekken. In het 3e jaar moet het CKV-vak als verplicht examenonderdeel afgerond zijn.

 

HAVO/VWO

Denken en doen!
Een afdeling waar in de onder- en in de bovenbouw ruimte is voor onderzoeken en uitvoeren. We combineren het aanbieden van theoretische blokken met ruimte en tijd om in het echt te bekijken wat die theorie betekent voor ons dagelijks leven. Aan de hand van de thema’s zoals “Duurzaamheid”, “Gezondheid”, “Geld”, “Liefde”, “Dood” en “Anders” leren we iedereen zelf met elkaar onderzoek te doen. Verschillende vakken worden zo met elkaar verbonden. Er is hierdoor ruimte in deze afdeling voor iedereen die graag wil leren en een andere leerstijl heeft dan je zou verwachten op een havo/vwo.

Voor wie?
We stimuleren een onderzoekende instelling en worden blij van leerlingen met een praktische inslag. Je hoeft het nog niet te kunnen, maar je moet het wel graag willen kunnen. We verwachten inzet van iedereen, vooral van de leerlingen.
We plaatsen leerlingen met een mavo/havo,- ,havo-, havo/vwo- en vwo-advies. Na drie jaar gaan vwo-leerlingen verder op één van de andere scholen van de MSA, namelijk het Metis Montessori Lyceum of het Montessori Lyceum Amsterdam. De bovenbouwleerlingen van de havo blijven wel bij ons. Op het Oostpoort doen we examen in de verschillende profielen die aansluiten op wat we in de onderbouw doen. We werken dan ook gericht naar de overstap naar het HBO toe.

Domeinonderwijs
We werken in de onderbouw met vijf domeinen:
• Mens & Maatschappij
• Mens & Natuur
• Kunst & Cultuur
• Rekenen & Wiskunde
• Sport & Bewegen.
Taal loopt daar als een rode draad doorheen: Nederlands, Engels en Spaans, Frans of Duits.

Plannen en zelfstandig worden
Je leert een eigen planning te maken, je kan op je eigen tempo door taken in de domeinen werken, maar je leert ook samen aan opdrachten te werken en rekening te houden met elkaar. Je gaat samen je eigen onderzoeksvragen opstellen.

Elke dag starten we met een blok planning en elke dag sluiten we af met een reflectiemoment. “Wat ga ik doen, wat gaat er goed en waar ga ik de komende dagen aan werken?”
We werken dagelijks tot 16.30 uur. Doe je voldoende werk op een dag, dan ga je zonder huiswerk naar huis. Zo heb je altijd ondersteuning bij je werk, door de docent of een coach. Doe je voldoende in een week, dan ga je vrijdagmiddag vroeger weg.

Zo blijft er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben extra tijd over voor aandacht. Voor leerlingen met LWOO, dyslectische leerlingen en NT2 leerlingen hebben we specialisten in huis die extra ondersteuning kunnen verzorgen tijdens de lessen.

Hoe werkt het precies?
We werken op leerpleinen, in instructielokalen en praktijklokalen (voor bijvoorbeeld beeldende vorming, koken of techniek), maar we werken ook in de stad (in bijvoorbeeld het park, een museum of een bedrijf). Zo krijgt wat we in de school doen en zien ook betekenis daar buiten. Docenten geven instructielessen, begeleiden zelfstandig werken & plannen en leren leerlingen samenwerken aan onderzoeken en uitvoeren van ideeën van groepjes. Er zullen regelmatig gastdocenten komen om over hun specialisme te vertellen.

We werken uit boeken, maar gebruiken ook onze laptop (standaard van de school voor de 1e klassers in bruikleen) en praktische materialen. Lezen heeft ook een belangrijke plaats en dit doen we elke dag na de pauze.

Toetsen en cijfers: Hoe doen wij dit?
Niet alles wordt getoetst met een papieren toets, je kan zelf kiezen wat voor jouw onderwerp logisch is: soms doe je een mondelinge toets of maak je een digitale verwerking, een kunstwerk of een vlog, waarmee je veel beter kan uitleggen wat en hoe je geleerd hebt. In de eerste 3 jaar geven geen cijfers maar beoordelingen: Onvoldoende, Voldoende of Goed. Pas als je iets voldoende hebt afgerond kan je verder met een volgend leerdoel.

Periodes
Elke periode op de havo/vwo loopt bij ons van vakantie tot vakantie, heel natuurlijk. En elke periode is gekoppeld aan een thema. Aan het einde van de periode nodigen we ouders en betrokkenen uit om te komen kijken en luisteren naar onze presentaties en exposities. Iedereen ontvangt dan ook een verslag waarin staat wat er is gedaan, wat de kwaliteit van het werk is en leerlingen bespreken met hun ouders en docenten wat er goed ging en waar ze komende periode aan gaan werken.

Iets voor jou?
Bij onze stijl horen termen als ‘projectonderwijs’, ‘zelf-plannen’, ‘denken en doen’. We volgen de principes van Maria Montessori met nadruk op hoofd, hart en handen, leren kiezen en reflecteren, sociaal lerend met samenhang in lesstof, binnen en buiten de school.
Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen. En niet in je eentje, maar samen!

Nieuwsgierig geworden en wil je weten of onze school bij jou past? Kom dan 31 januari 2020 naar onze Open Dag!

 

Terug naar boven

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct