Aanmelden

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden voor 8e groepers:

LET OP: Voor leerlingen met een VMBO advies hebben wij helaas geen plek meer.

Onderstaande geldt alleen voor leerlingen met een 1 HAVO en 1 HAVO-VWO advies die zich nog nergens hebben aangemeld bij een school voor het voortgezet onderwijs.

Aanmelding voor schooljaar 2020-2021 (2e ronde) kan alleen gebeuren via e-mail vanaf vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 april uiterlijk 14:00 uur.

Voor deze inschrijving hebben we nodig:

  1. Het vooraf uitgeprinte, ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier van het Montessori Lyceum Oostpoort. Klik op het Aanmeldformulier schooljaar 2020-2021
  2. Het vooraf uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier Vertrouwelijke inlichtingen. Download het inlichtingenformulier
  3. Een geldig identiteitsbewijs van de leerling en minimaal van een van de ouder(s)/verzorger(s). Geen rijbewijs.
  4. Het door de basisschool afgegeven door hun getekende adviesformulier met daarbij de voorkeurslijst. Beide documenten  door ook de ouder(s) ondertekend.

Al deze documenten zullen dubbelzijdig moeten worden in gescand en gemaild naar oostpoort@msa.nl

Leerlingen die bij ons als 2e keuze geplaatst zijn, worden, wanneer de situatie zich weer daarvoor leent, uitgenodigd voor een intake. De documenten 1 tot en met 3 zullen dan ondertekend moeten worden meegenomen.

Klik hier voor meer informatie over de documenten die we nodig kunnen hebben bij aanmelding

Voor aanmelding zij-instromers zie de pagina van het decanaat: https://oostpoort.nl/leerlingen/decanaat/

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct