Toestemming nodig voor publicatie beeldmateriaal

Wanneer scholen foto’s of video’s van leerlingen voor verschillende doeleinden willen publiceren (bijvoorbeeld op de website, sociale media, voorlichtingsmateriaal en informatiegidsen) hebben zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar in beeld is.  Dit is volgens de Europese privacywetgeving (AVG) verplicht geworden.
Voor leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar is er toestemming nodig van de ouders of voogd van de leerlingen. Leerlingen ouder dan 16 jaar geven deze toestemming zelf.
Dit gebeurt vanaf nu als een ouder of leerling weer inlogt in Magister: via een pop-up kan hier worden aangegeven of zij akkoord gaan met het gebruik van beeldmateriaal.