Ouders > Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Zorg & Advies Team (ZAT) 

Iedere leerling moet zich thuis kunnen voelen op het Montessori Lyceum Oostpoort, daarom verwachten we ook van elke leerling dat hij/zij in gedrag, woord en daad zorgt dat het in school ook aangenaam is voor een ander.
De medewerkers van het zorg & advies team (ZAT) bieden leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning. De leerlingenbegeleiding verloopt via het overleg tussen mentoren en zorgcoördinator.
Het zorg & advies team verzorgt de remedial teaching bij leerproblemen, gesprekken met een counselor of leerlingbegeleider bij psychologische of sociale hulpvragen en logopedie als er hulpvragen zijn bij het spreken.
Ook kan er een  Sociale Vaardigheids Training (SVT) gegeven worden aan leerlingen die onzeker zijn in de omgang met anderen en is er een aparte cursus voor leerlingen met faalangst.

Alle mogelijkheden voor extra begeleiding worden altijd in overleg met de mentor ingezet en met de ouders besproken.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinatoren. Voor de onderbouw is dat mevr. C. Salomons en bovenbouw mevr. R. El Bouziani.

Meer informatie kunt u vinden in het Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025

Pesten op school
Pesten op school kan een enorme impact hebben. Als je gepest wordt kan je je steeds onzekerder gaan voelen. Als je hier last van hebt kun je bij ons op school terecht bij de zorgcoördinatoren, de begeleiders passend onderwijs (BPO-ers) en de leerlingcoördinatoren.

Stichting 133 biedt jou ook een luisterend oor en doet er alles aan om onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen. Op www.113.nl/i/pesten-op-school wordt beschreven waar je terecht kunt als je dit overkomt. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school.

Klik voor ons Pestprotocol 2023- 2025

Overzicht van de ondersteuning op het Montessori Lyceum Oostpoort (ook van belang voor de ouders van groep 8 leerlingen)

Vertrouwenspersoon
Het Oostpoort lyceum wil een veilige school zijn voor iedereen maar we weten dat in een school niet iedereen zich altijd even prettig voelt.

Wordt uw zoon/dochter/pupil gepest op school
Voelt uw zoon/dochter/pupil zich niet veilig op school
Wilt u ergens over praten maar weet je niet met wie
Heeft uw zoon/dochter/pupil iets naars meegemaakt op school
Word uw zoon/dochter/pupil lastig gevallen op school
Wordt uw zoon/dochter/pupil seksueel lastig gevallen op school
Wordt uw zoon/dochter/pupil bedreigd op school?

Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.
Fatima Haddouch f.haddouch@msa.nl tel: 06-83612686
Mark Souwer m.souwer@msa.nl tel: 06-39020456


Ouder Kind Adviseur (OKA)

Ouder- en Kind Teams op alle scholen aanwezig
Jongeren kunnen met vragen of zorgen altijd terecht bij iemand van het Ouder- en Kind Team, bijvoorbeeld de ouder- en kind adviseur die regelmatig op school aanwezig is. Afspreken kan op school, in de wijk of thuis.

Zit je ergens mee, bijvoorbeeld je gezondheid, ruzies thuis, word je gepest, gebruik je te veel drank of drugs, of voel je je vaak rot of alleen? Maak dan een afspraak met ouder- en kind adviseur. Dat kan op school of op een andere plek. Hij/Zij kan je helpen met tips, advies of begeleiding. Zo krijg je snel de juiste hulp of ondersteuning. Van de ouder- en kind adviseur of – als dat beter past- van iemand anders uit het team zoals de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige of de jeugdpsycholoog.

Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en Kind Team ondersteuning aan jongeren en school op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling. Hierover krijg je tijdig informatie. Heb je al een vraag over jouw ontwikkeling of gezondheid, dan kan je ook zelf contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of de  jeugdarts op school .

Ziekteverzuimbegeleiding
Als een leerling door ziekte of gezondheidsklachten veel lessen of stage mist, kan school de jeugdarts van het Ouder- en Kind Team om advies vragen. De jeugdarts kan de leerling en ouders dan uitnodigen voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk. School, leerling en ouders kijken vervolgens samen met de jeugdarts wat er nodig is om niet te veel achterop te raken. De jeugdarts heeft medisch beroepsgeheim en koppelt alleen met toestemming van leerling en/of ouders terug aan school. Ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts (zie hierboven).

Altijd welkom bij het Ouder- en Kindteam
Professionals van het Ouder- en Kind Team zijn onafhankelijk van school. Op www.oktamsterdam.nl kan je informatie vinden en gegevens zoeken van de ouder- en kind adviseur op jouw school. Ook ouders kunnen met vragen en zorgen terecht bij het Ouder- en Kind Team. Samen met hun kind, of juist los van elkaar. Zit je ergens mee? Wacht niet te lang. Je bent welkom!