Ouders > Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Op het Montessori Lyceum Oostpoort werken we vanuit de montessori-visie aan kennis, vaardigheden en aan een zelfbewuste houding. We geloven dat er voor iedere leerling straks een wereld aan mogelijkheden openligt. Betrokken docenten begeleiden en moedigen leerlingen aan hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Elke klas heeft een mentor die eerste contactpersoon is voor leerlingen en ouders/ verzorgers. Mentoren hebben goed zicht op hun leerlingen en wat voor ondersteuning zij nodig hebben. We hebben veel mogelijkheden op het gebied van onderwijsondersteuning. Zo hebben wij een orthopedagoog, een dyslexie- specialist, een remedial teacher, trajectklas-begeleiders, begeleiders Passend Onderwijs en counselors in huis. Ook hebben wij korte lijnen met externe organisaties, mocht er behoefte zijn aan ondersteuning op andere gebieden. Zo is er o.a. een nauwe samenwerking met het Ouder- en Kind Team van de gemeente Amsterdam, het jongerenwerk van Dynamo en Combiwel en het Samenwerkingsverband VO van Amsterdam- Diemen.

Samen met de leerling en de ouder(s)/ verzorger(s) kijken wij wat nodig is en bieden we ondersteuning zoveel als mogelijk op maat. Het opstarten van de ondersteuning verloopt na melding van de mentor grotendeels via de zorgcoördinatoren. Voor verder informatie of vragen over de leerlingbegeleiding bij ons op school kunt u dan ook bij hen terecht. Voor de onderbouw is dat Jacobien van der Graaf, voor de bovenbouw zijn dat Kaoutar Boutasaa of Rachida El Bouziani en voor de nieuwkomers- en schakelgroepen is dat Carolien Salomons.

Meer informatie kunt u lezen in het Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025  of op het Overzicht van de ondersteuning op het Montessori Lyceum Oostpoort.

Pesten op school
Pesten op school kan een enorme impact hebben. Als je gepest wordt kan je je steeds onzekerder gaan voelen. Als je hier last van hebt kun je bij ons op school terecht bij je mentor, de zorgcoördinatoren, de vertrouwenspersonen of de leerlingcoördinatoren.

Bekijk ook ons Pestprotocol 2023- 2025.

Buiten school kun je terecht bij het Ouder- en Kind Team of Stichting 113.

Stichting133 biedt jou een luisterend oor en doet er alles aan om onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen. Op www.113.nl/i/pesten-op-school wordt beschreven waar je terecht kunt als je dit overkomt. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school.

Vertrouwenspersoon
Het Oostpoort lyceum wil een veilige school zijn voor iedereen maar we weten dat in een school niet iedereen zich altijd even prettig voelt.

  • Wordt uw zoon/dochter/pupil gepest op school
  • Voelt uw zoon/dochter/pupil zich niet veilig op school
  • Wilt u ergens over praten maar weet je niet met wie
  • Heeft uw zoon/dochter/pupil iets naars meegemaakt op school
  • Word uw zoon/dochter/pupil lastig gevallen op school
  • Wordt uw zoon/dochter/pupil seksueel lastig gevallen op school
  • Wordt uw zoon/dochter/pupil bedreigd op school?

Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Uw zoon/dochter/pupil mag ook zelf contact opnemen.

Manon Neve m.neve@msa.nl tel: 06-39519996
Mark Souwer m.souwer@msa.nl tel: 06-29985497

Ouder- en Kind Teams
Jongeren kunnen met vragen of zorgen altijd terecht bij iemand van het Ouder- en Kind Team. Afspreken kan op school, in de wijk of thuis.

Zit je ergens mee, bijvoorbeeld je gezondheid, ruzies thuis, word je gepest, gebruik je te veel drank of drugs, of voel je je vaak rot of alleen? Maak dan een afspraak met ouder- en kind adviseur. Dat kan op school of op een andere plek. Hij/Zij kan je helpen met tips, advies of begeleiding. Zo krijg je snel de juiste hulp of ondersteuning. Van de ouder- en kind adviseur of – als dat beter past- van iemand anders uit het team zoals de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige of de jeugdpsycholoog.

Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en Kind Team ondersteuning aan jongeren en school op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling. Hierover krijg je tijdig informatie. Heb je al een vraag over jouw ontwikkeling of gezondheid, dan kan je ook zelf contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of de  jeugdarts op school.

Ziekteverzuimbegeleiding
Als een leerling door ziekte of gezondheidsklachten veel lessen of stage mist, kan school de jeugdarts van het Ouder- en Kind Team om advies vragen. De jeugdarts kan de leerling en ouders dan uitnodigen voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk. School, leerling en ouders kijken vervolgens samen met de jeugdarts wat er nodig is om niet te veel achterop te raken. De jeugdarts heeft medisch beroepsgeheim en koppelt alleen met toestemming van leerling en/of ouders terug aan school. Ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts (zie hierboven).

Altijd welkom bij het Ouder- en Kindteam
Professionals van het Ouder- en Kind Team zijn onafhankelijk van school. Op www.oktamsterdam.nl kan je informatie vinden en gegevens zoeken van het Ouder- en Kindteam in jouw omgeving. Ook ouders kunnen met vragen en zorgen terecht bij het Ouder- en Kind Team. Samen met hun kind, of juist los van elkaar. Zit je ergens mee? Wacht niet te lang. Je bent welkom!