Onderwijs > VMBO > Opleidingen na het Oostpoort

Vervolgopleiding

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) is de vervolgopleiding van bijna al onze Leerwegen. Voor de theoretische leerweg van de mavo kan dit ook havo zijn. Het mbo wordt ook wel ROC (Regionaal Opleidings Centrum) genoemd. Op het ROC zijn, net als op het Montessori Lyceum Oostpoort, vier niveaus die je via twee studie-routes kunt volgen:

• De dagopleiding
Dit heet de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).
Je gaat de hele week naar school en doet praktijkervaring op tijdens je stage.

• De parttime-opleiding
Dit heet de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).
Je gaat een dag per week naar school. Je werkt dan zestig tot tachtig procent van je Studietijd en je verdient een salaris. Bij sommige opleidingen heb je eerst een aantal weken achter elkaar les en daarna ga je een aantal maanden werken.

Onze school werkt op een aantal terreinen samen met het ROC van Amsterdam en bedrijfsleven.
Niet alleen in de Geïntegreerde leerroute maar ook in de loopbaanoriëntatie van onze leerlingen en het inhoudelijk afstemmen van de profielen en keuzedelen met de vervolgopleidingen van het mbo.

MBO
Vaak de vervolgrichting voor veel van onze leerlingen.

Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)
Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze  als hij:

  1. op uiterlijk 1 april is aangemeld bij de mbo-opleiding;
  2. de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
  3. deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Denk aan een dansopleiding of een sportopleiding. Een student die zich hiervoor aanmeldt, moet ook aan de aanvullende eisen voldoen. Er is een lijst met opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen.

Nadere informatie over aanmelden en toelating op het MBO: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/aanmelden-en-toelaten-mbo

HAVO
Vaak de vervolgrichting voor onze mavo leerlingen.