Onderwijs > VMBO > OB/BB

Onderbouw & bovenbouw

Onderbouw

De onderbouw van onze school is geschikt voor iedere leerling die Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs gaat doen en op de basisschool een advies heeft gekregen voor :
Mavo: theoretische en gemengde leerweg (TL en GL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO- KBL)
Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BBL)

De school heeft voor alle niveaus schakelklassen (hierin worden extra Nederlandse lessen, NT2, gegeven) en Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

De huiswerkklas

Voor leerlingen die thuis moeilijk hun huiswerk kunnen maken start er na de herfstvakantie een huiswerkklas.

Het mentoruur

Gedurende je hele opleiding bij ons is er een mentoruur. In dat uur wordt er aandacht besteed aan het nadenken over wie je bent, wat je leuk vindt, wat je kunt en welk beroep en loopbaan daarbij past. Je houdt hiervan een loopbaandossier bij.
Ook is er aandacht voor het leren leren. Hierbij is er persoonlijke- en groepsbegeleiding op het gebied van studie- en sociale vaardigheden.

Bovenbouw

In de bovenbouw gaat het onderwijs iets anders dan in de onderbouw. Je krijg meer te maken met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Je hebt dan ook een keus gemaakt voor een richting  (eind 2e klas). In het beroepsonderwijs noemen we die richtingen profielen. In de bovenbouw werk je aan het behalen van het diploma. Ook ga je bedenken welke opleiding je na onze school gaat doen.

 Als je in de basis- en kadergerichte leerweg zit, heb je de keuze uit 5 profielen:
1. Zorg en Welzijn (Z&W)
2. Economie en Ondernemen (E&O)
3. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
4. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
5. Mobiliteit en Transport (M&T)

Als je in de gemengd theoretische leerweg of Mavo zit heb je het profiel Dienstverlening en Producten (D&P)

De profielvakken doe je in de derde klas. In de vierde klas doe je vier keuzevakken. Je kan een keuzevak buiten je eigen profiel kiezen. Dit vak heeft in de schema’s die je in de beschrijving van de profielen vindt, een andere kleur.

Wij zijn een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en bereiden leerlingen voor op een studie aan het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Ook in de bovenbouw heeft iedere klas een eigen mentor en er is een decaan. Naast wat je in de profielvakken doet, helpen ook zij je om verder te werken in je loopbaandossier en uiteindelijke een vervolgopleiding te kiezen die bij je past en waarin je werk kunt vinden.