Leerlingen > Vragen
  • Mag ik kiezen bij wie ik in de klas kom?

 Ja, je mag een voorkeur opgeven. Meestal lukt het om bij één of twee goede bekende in de klas te komen.

“Maar je maakt bij ons ook nieuwe vrienden!”

  •  Zijn ze streng op het Oostpoort ?

 We hebben duidelijke regels & afspraken, zoals op tijd komen, rustig op de gang en trap, géén telefoon aan in de les.

“Je begrijpt, met elkaar zorgen we voor een goede sfeer!” 

  • Zijn er ook feesten en gaan we op schoolreisje?

 Ja, ieder jaar tenminste één keer feest en elk jaar een schoolreisje. Ook gaan we onder leiding van docenten op excursies en maken we uitstapjes.

“Wist je dat we vorig jaar naar de Egmond aan Zee zijn geweest!” 

  • Heb je veel huiswerk?

 Als je in de lessen hard werkt dan kan je véél in de les afkrijgen. Voor een toets of proefwerk moet je thuis natuurlijk leren.

“Na iedere herfstvakantie is er 3 x per week een huiswerkklas waarvoor je je kan opgeven!”

  •     Is ik een probleem heb is er dan iemand waar ik naar toe kan?

 Ja, dan ga je naar je mentor. Dit is een leerkracht speciaal voor jou. Het is een docent die voor de hele klas zorgt en daar ook alles van weet.

“Samen zoek je dan naar een oplossing!”