Week na de voorjaarsvakantie nog even door met de huidige werkwijze

Beste collega’s, leerlingen en ouders,

Op dinsdag 23 februari, in de voorjaarsvakantie, zal er weer een persconferentie zijn.
Waarschijnlijk worden er dan weer veranderingen aangekondigd wat betreft de corona-richtlijnen voor middelbare scholen.

We hebben gisterenmiddag (16 februari) gesproken in de schoolleiding en ’s avonds in de Medezeggenschapsraad (waarin ook ouders fantastisch met ons meedenken!). Geconstateerd werd dat iedereen de voorjaarsvakantie echt wil gebruiken om even rust te pakken.

Om leerlingen, docenten en O.O.P. rust en duidelijkheid te verschaffen, zullen we de week na de vakantie, dus t/m 5 maart, doorgaan volgens de huidige werkafspraken.

Er verandert in de eerste week na de vakantie dus nog even niets.

In de week van 1 t/m 5 maart bereiden we de nieuwe werkwijze met nieuwe roosters weer voor, en hou er maar rekening mee dat dit -normaal gesproken- vanaf maandag 8 maart in zal gaan.

Ouders én collega’s hebben aangegeven dat het bieden van helderheid en het pakken van rust nu even belangrijker is dan 1 of 2 dagen eerder de school opnieuw gereorganiseerd hebben. Het online werken gaat de meesten nu bovendien ook best goed af en ook het fysieke onderwijs bij de daartoe aangewezen klassen verloopt nu prima.

Ik vraag om jullie begrip bij deze keuze en wens iedereen nu alvast een hele fijne en welverdiende vakantie na het weekend!


Met vriendelijke groet, namens het MT,

Sander Jacobs

Directeur