Update 9 oktober: Laatste stand van corona-zaken voor de herfstvakantie

UPDATE
Amsterdam, 9 oktober 2020

Geachte ouders/verzorgers,


Voor iedereen is de herfstvakantie ongetwijfeld een fijn vooruitzicht. Even een week relaxen.

Voor nu heb ik voor u de 'laatste stand van corona-zaken'.
Op de één of andere manier is het aantal positief geteste leerlingen gehalveerd, dat is fijn! De leerlingen herstellen gelukkig in een hoger tempo dan dat zij positief getest afwezig zijn.
In ons overzicht staan momenteel nog zes leerlingen en twee collega's die positief getest thuis zitten. Wij hopen hen na de vakantie weer te kunnen verwelkomen.

Het dringende advies tot het dragen van een mondkap wordt door onze collega's wel goed voorgeleefd, maar de leerlingen lijken het dringende advies vooral als een vrijblijvend advies te zien.
Ik heb deze week elke ochtend bij de ingang gestaan en geconstateerd dat ze vaak keurig met een mondkapje binnenkomen, maar eenmaal rondlopend in de school gaat 'ie vervolgens bij 80% ook snel weer af.

We zetten daarom twee weken na de herfstvakantie een enquête uit waarin we zullen vragen naar uw ervaringen en beoordelingen van ons mondkapbeleid; of dat wat u betreft strenger of losser zou moeten. Maar óók als er tussentijds nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen dan kan alles uiteraard weer anders worden.

Voor dit moment wens ik iedereen veel plezier volgende week en wij hopen iedereen daarna in goede gezondheid terug te zien!


Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur

UPDATE
Amsterdam, 2 oktober 2020

-For English, Spanish, Portugese, Turkish & Arabic click at the flaggs below- 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Zoals ik al aangaf in mijn vorige mail volgen de ontwikkelingen rondom corona zich in hoog tempo op.

Naast het dringende advies van de Amsterdamse burgemeester, onze wethouder Onderwijs en van het kabinet om mondkapjes te gebruiken in voor het publiek toegankelijke ruimtes, is er nu een dringend advies van de VO-raad om mondkapjes op middelbare scholen als aanvullende maatregel te gebruiken buiten de klas, tijdens verplaatsingen en in de pauzes. In de klas zelf mag het mondkapje af.  

De schooldirectie heeft gisteren aan het einde van de middag ook een oproep vanuit het Amsterdamse Samenwerkingsverband ontvangen om als Amsterdamse scholen, in gezamenlijkheid, voor deze lijn te gaan. Samen optrekken geeft immers helderheid voor leerlingen, ouders en medewerkers op de scholen. 

Deze lijn is tevens ingezet vanuit de overtuiging dat het samen optrekken hierin bijdraagt aan de effectiviteit van het terugdringen van het corona-virus. 

We hebben als Montessori Lyceum Oostpoort besloten ons te conformeren aan dit advies, mét de wetenschap dat er veel verschillende opvattingen bestaan bij leerlingen, ouders en collega's over hoe zinvol het dragen van het mondkapje is.

Op het Montessori Lyceum Oostpoort geldt daarom, mede op advies van de medezeggenschapsraad, vanaf 5 oktober een dringend advies om een mondkap te dragen op de gangen en pleinen.

Het betreft zoals aangegeven een dringend advies, er wordt niet gesanctioneerd.

Op het Rode Plein kan de mondkap af tijdens het eten en drinken maar zodra gelopen wordt, gaat deze weer op. 

Bij de praktijkvakken dragen leerling en medewerker een mondkap indien men onvoldoende afstand kan bewaren. 

Wij rekenen op ieders medewerking om bovenstaande tot een succes te maken. 

Het zijn pittige en spannende tijden voor iedereen maar we zijn ervan overtuigd dat we óók dit goed kunnen waarmaken. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sander Jacobs

Directeur

 

De bronafbeelding bekijken

De bronafbeelding bekijken

De bronafbeelding bekijken

De bronafbeelding bekijken

Arabische vlaggen icoon collectie | Premium Vector

 


UPDATE 1 oktober 2020

Geachte collega's, leerlingen, ouders/verzorgers, 

De afgelopen dagen hebben we iedereen de gelegenheid geboden mee te denken over onze maatregelen met betrekking tot corona.

De leerlingenraad en medezeggenschapsraad zijn gehoord en sommige ouders hebben ons gemaild met hun wens wat betreft het mondkapgebruik.  

Daar kom ik verderop in deze mail op terug.  

Maar allereerst een bericht over de ventilatie in ons gebouw.

Deze is onderzocht door een extern adviesbureau en het systeem voldoet bij ons aan de wettelijke norm.

We zullen de luchtkwaliteit zorgvuldig en actief blijven monitoren, juist ook de komende maanden waarin de buitentemperatuur gaat dalen.   

Dan de mondkapjes. We hebben tot nu toe het beleid dat iedereen die dat wil er eentje om mag doen, maar het is nu (nog) geen formeel advies of een verplichting.

Vanochtend is besloten dat we ons mondkap-beleid voorlopig niet veranderen, maar feit is dat de landelijke ontwikkelingen en inzichten elkaar momenteel in hoog tempo opvolgen.  

Het kan dus zo zijn dat we onze corona-afspraken op korte termijn moeten heroverwegen. Dat doen we uiteraard óók als het gemiddelde aantal afwezige collega's en/of leerlingen als gevolg van positieve corona-uitslagen op zou lopen.               

Ik sluit dit bericht daarom weer af met m'n nieuwe standaard-afsluiting: wordt vervolgd! 

Met vriendelijke groet,


Sander Jacobs,
Directeur


UPDATE 29 september 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vanochtend heeft in de schoolleiding overleg plaatsgevonden om te verkennen wat te doen met betrekking tot de corona-aanpak op onze school.
Conclusie is dat we momenteel te maken hebben met een complex vraagstuk waarbij verschillende inzichten bestaan over het nut van het gebruik van mondkapjes.

Gezien het grote belang van de te maken keuzes voor leerlingen, collega's en ouders, nemen we tijd om alle betrokkenen te horen. Vandaag roep ik ook de leerlingenraad bij elkaar om hun mening te peilen.

Daarnaast zal er morgenochtend overleg zijn met de medezeggenschapsraad.
Als u zelf een advies wil meegeven aan de medezeggenschapsraad, dan kunt u dit tot morgenochtend 8.00 uur mailen naar de voorzitter van de DMR, s.vendrig@msa.nl.

Mochten er nieuwe corona-afspraken voor onze school komen, dan zal ik u daarover uiteraard direct berichten.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur


UPDATE 25 september 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Een korte update zoals beloofd: we hebben een redelijk stabiel beeld inmiddels wat betreft het aantal leerlingen met een positieve corona-test.

Dat zijn er nu steeds zo’n 10 gemiddeld. (we hebben 840 leerlingen, dus dat is ruim 1% van de leerlingen)

Daarnaast zitten drie collega’s thuis omdat ze een positieve testuitslag hebben (van de 130 collega’s).

Gelukkig keren de leerlingen en collega’s steeds weer gezond terug op school, dat is het allerbelangrijkste.

Leraren die in quarantaine thuis zitten maar niet ziek zijn, verzorgen nu ook lessen vanuit huis, soms met een klassenassistent in de klas. Dit loopt goed en daar zijn we trots op!

Doordat leraren zich nu ook versneld kunnen laten testen hoeven de leerlingen hen minder lang te missen op school; een mooie ontwikkeling.

Zelf vind ik de sfeer op school nog steeds heel goed en ik ben echt trots op mijn collega’s die alles uit de kast halen om uw kind zo goed mogelijk les te blijven geven in deze omstandigheden.

Binnenkort is er weer een bijeenkomst met de leerlingenraad en dan zal ik hen weer vragen hoe zij de sfeer en de maatregelen beoordelen. Wordt vervolgd dus!

Voor nu een heel fijn weekend gewenst. Eind volgende week zal ik u weer een update sturen.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur


UPDATE 18 september 2020

Geachte ouders / verzorgers,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het in Amsterdam wat onrustiger is geworden wat corona betreft.
Ik heb u toegezegd u regelmatig op de hoogte te houden en daarom hierbij weer korte update.

Stand van zaken is dat we momenteel twee collega's en elf leerlingen hebben die nu thuis zijn omdat ze positief getest zijn.
Er wordt door de GGD uitgezocht welke nauwe contacten er bij elke situatie zijn en waar de bron van de besmetting is, dat is immers niet altijd de school.

Het gaat om:
Één leerling in een 1e klas.
Één in een opvangklas.
Zes in een tweede klas (in één tweede klas zijn het vijf leerlingen en daarom hebben we besloten deze klas voor de zekerheid nog een paar dagen thuis onderwijs te laten volgen)
Één in een Schakelklas.
Éen in een derde klas.
Één in een vierde klas.

Vanuit de GGD hebben we begrepen dat dit in Amsterdam op dit moment (helaas) redelijk normale aantallen zijn voor een school met onze omvang.

Voor de helderheid: indien het een leerling uit de klas van uw kind zou betreffen dan heeft u hierover al een bericht van ons ontvangen. En de GGD belt ook de nauwe contacten van de betreffende leerling.

Onze leerlingen doen nog steeds goed hun best om afstand te houden van leraren, ook dat is belangrijk en goed om te zien.

We begrijpen natuurlijk heel goed dat u zich zorgen maakt, ook onze personeelsleden kennen dat gevoel heel goed.
We doen er echter alles aan om het onderwijs op school 'zo normaal mogelijk' doorgang te laten vinden, omdat 'onderwijs op afstand' in onze ervaring toch minder goed werkt.

Uiterlijk eind volgende week ontvangt u weer een update van me. Indien u vragen heeft over de specifieke klas van uw kind, dan kunt u deze uiteraard kwijt bij de mentor of de teamleider van uw kind (of u stuurt een mailtje naar info@oostpoort.nl, dan sturen we dit bericht door).

Voor dit moment wens ik u en uw gezin een gezond en fijn weekend!

Namens de schoolleiding,
Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur


UPDATE 11 september 2020

Geachte ouders/ verzorgers,

Diverse scholen in Amsterdam worden geconfronteerd met leerlingen en/of medewerkers die positief zijn getest op het coronavirus (COVID-19). Ook op het Oostpoort komt het voor. Wij willen u middels deze brief informeren wat er dan gebeurt.

De GGD start met het bron- en contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om de contacten van de positief geteste leerling of medewerker in beeld te krijgen en om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Als de leerling of medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest, dan richt het contactonderzoek zich ook op de contacten in school. De GGD informeert altijd zelf de huisgenoten en de “nauwe contacten” van de positief geteste leerling of medewerker.
Nauwe contacten zijn bijvoorbeeld medewerkers die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in contact zijn geweest met een positief geteste medewerker. Of beste vrienden en vriendinnen van een positief geteste leerling. Als uw kind een “nauw contact” is van de positief geteste leerling of medewerker dan neemt de GGD contact met u op, meestal telefonisch.

Als uit het contactonderzoek blijkt dat uw kind alleen bij de positief geteste leerling of medewerker in de les of groep heeft gezeten, dan informeert de school u daarover. Het advies van de GGD is in zo’n geval dat uw kind gewoon naar school kan gaan.

Uiteraard blijft het belangrijk om de gezondheid van alle leerlingen goed in de gaten te houden. Op het moment dat uw kind klachten krijgt die bij corona kunnen passen, moet uw kind thuis blijven en zich laten testen. Indien wij constateren dat uw kind klachten heeft, sturen wij uw kind naar huis. Wij geven uw kind hierover een brief met een te ondertekenen verklaring mee (zie hieronder).

Pas met een verklaring van u dat uw kind negatief getest is en 24 uur klachtenvrij is, mag uw kind zich weer melden bij de Teamleider en naar school.

Wij blijven de ontwikkelingen nauw volgen en informeren u wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Heeft u nog vragen over Corona ? Neem dan contact op met de GGD op 020-5555202 of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet

Sander Jacobs


Datum:…………………..
Aan de ouders van ……………………………………........................................................, klas …………

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ik heb uw kind vandaag om …………..uur naar huis laten gaan, omdat hij/zij één van de verschijnselen vertoonde van corona (verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak).

Onze school schrijft voor dat een kind dan naar huis moet gaan.
U kunt uw kind eventueel laten testen op corona via de GGD.
U kunt de GGD op twee manieren bereiken:
• Bel voor een afspraak met 0800-1202
• Maak online een afspraak via https://coronatest.nl/
Als uw kind weer 24 uur klachtenvrij is, kunt u hem/haar weer naar school laten gaan.
Wilt u dan onderstaand strookje invullen en ondertekenen?
Zonder dit strookje kunnen wij uw kind niet toelaten tot de school.

Schoolleiding Montessori Lyceum Oostpoort
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………
ouder/verzorger van ………………………………………………………………………………………….. uit klas ………….
verklaart hierbij dat bovenstaande leerling weer klachtenvrij is.

Handtekening:…....................................................................

 


UPDATE 9 september 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals aangekondigd zal ik u regelmatig informeren over de stand van zaken m.b.t. corona op onze school.

• We maken inmiddels gebruik van de extra gescheiden looproutes voor leerlingen en personeel, om ons personeel optimaal gelegenheid te geven de vereiste anderhalve meter afstand te houden.

• Gelukkig zijn de buitentemperaturen nog redelijk en kunnen we zonder ‘echte kou’ nog volop ventileren. Daar zien we ook op toe.

• Ook onze school heeft één positief geteste leerling, uit klas 2C. De leerling was afgelopen donderdag voor het laatst op school en is dus al voor de 6e dag 'uit beeld' en het gaat goed met hem. Er is aangegeven dat hij vorige week bij twee leerlingen uit zijn klas langer dan een kwartier binnen anderhalve meter is geweest. Deze twee leerlingen weten daarvan en zij blijven thuis en laten zich testen. De GGD is momenteel bezig met het bron-, en contactonderzoek.

De GGD adviseert dat zijn klasgenootjes en andere leerlingen die wel in de les hebben gezeten bij de betreffende leerling, maar die niet of minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zijn gebleven, gewoon naar school kunnen gaan.

Dat geldt uiteraard ook voor de overige leerlingen en medewerkers van onze school. Zij zijn immers niet of (heel) kort in contact geweest met deze leerling. In dat geval geeft de GGD aan dat de kans op besmetting minimaal is en dat leerlingen, ouders en school zich hierover geen zorgen hoeven te maken.

• Uiteraard blijft het belangrijk om je gezondheidssituatie goed in de gaten te houden en op het moment dat er bij jezelf klachten optreden, thuis te blijven en dan een test te laten uitvoeren.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur


Geachte ouders/verzorgers,

Even een korte update met betrekking tot de voortgang van ons onderwijs in deze bijzondere tijd.
Tot nu toe loopt het naar tevredenheid. We hebben inmiddels éénrichting-verkeer ingevoerd in de school en we zien dat leerlingen en collega's serieus met de verantwoordelijkheid om gaan om afstand tot elkaar te houden. Dat is belangrijk en fijn!

Er zijn bij ons na de zomervakantie nog geen leerlingen of collega's op school geweest die vervolgens positief zijn getest op corona, waardoor er ook nog steeds geen leerlingen in quarantaine hebben gemoeten.
Natuurlijk kan dat ook op onze school ook een keer het geval zijn. In dat geval volgen we de adviezen en richtlijnen van de GGD op.
Zij coördineren het contactonderzoek en adviseren ons over de communicatielijn.

De aanpak en de adviezen van de overheid en de GGD veranderen soms wel wekelijks. Indien u daar vragen over heeft, verwijs ik u naar hun informatielijn; 020-5555202. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur.

Houdt u ook de website van de school regelmatig in de gaten, daarop zal ik regelmatig updates plaatsen.

Voor nu een goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur


UPDATE 20 augustus 2020

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

We hebben twee aanpassingen op ons protocol n.a.v. de laatste RIVM-richtlijnen (zie voor alle corona-afspraken mijn vorige e-mail en onze website www.oostpoort.nl);
• De quarantaineplicht is voor iedereen aangepast van 14 naar 10 dagen.
• De praktijkvakken hadden al eigen afspraken volgens het landelijke protocol omdat het houden van anderhalve meter afstand daar niet reëel is.
We laten de docent én de leerling van het praktijkvak een mondkapje op doen op die momenten dat de docent instructie geeft waarbij de anderhalve meter afstand niet goed gehouden kan worden.
Mondkapjes voor deze leerlingen worden door de praktijkdocent verstrekt als de leerling geen eigen kapje bij zich heeft.


UPDATE 19 augustus 2020

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Deze brief is het vervolg op de brief die we vóór het weekend hebben gemaild en gepubliceerd op onze website.
De afspraken over onze heropening vanaf a.s. woensdag 19 augustus zijn inmiddels bekend.
Wij hebben de afgelopen dagen hard gewerkt aan ons schooleigen protocol, waarbij de richtlijnen vanuit het RIVM en de VO-Raad richtinggevend zijn geweest.
De kaders met de landelijke richtlijnen voor VO-scholen kunt u hier nalezen: https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie
Het allerbelangrijkste blijft: om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het zaak dat de preventieve maatregelen worden opgevolgd, dus:
• Heb je (of een gezinslid) milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Een afspraak voor een coronatest kan gemaakt worden via tel. 0800-1202.
• Als je koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
• Iedereen die in een ‘oranje’ of ‘ rood’ gebied met vakantie is geweest mag niet naar onze school komen voordat men twee weken in thuisquarantaine heeft gezeten. Indien dit het geval is, kunt u dit bij de school melden. (Dit wordt niet gezien als ongeoorloofd verzuim)
• Triage (4 vragen over de gezondheid, zie bijlage) volgt voordat ouders/verzorgers en andere volwassen gasten de school binnentreden.
Hoe ziet dat er vanaf woensdag in de praktijk uit op Montessori Lyceum Oostpoort?
• Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot het personeel en personeel onderling doet dat ook.
Bij de praktijkvakken mag hierbij conform RIVM-richtlijn een uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld om een instructie te geven bij het zagen of koken. Als het bij een praktijkvak dus echt even nodig is om dichterbij te komen dan wordt een mondkap gedragen en is daarna handen wassen wel ’extra’ van belang.
• Er zijn gescheiden looproutes voor leerlingen en personeel zodat zij elkaar niet hoeven te ‘raken’. Personeel maakt gebruik van het trappenhuis.
• Het binnenplein wordt gereserveerd voor personeel, ook als extra personeels in-, en uitgang. Er is tijdelijk een extra lerarenkamer naast de mediatheek (tussen de 7e en 8e verdieping.)
• Leraren die in de kwetsbare doelgroep vallen kunnen hun les geven op afstand, op de tijd van het normale lesrooster. Er is dan een andere collega in het klaslokaal aanwezig met de klas en die collega ondersteunt bij de online-les van de docent op afstand.

Frisse lucht
Frisse lucht en ventilatie zijn belangrijk. Misschien wel belangrijker dan we ons ooit realiseerden.
Ons schoolgebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en onze mechanische ventilatie is vorige week nog gecontroleerd en in orde bevonden. We zetten deze mechanische ventilatie permanent aan en op vol vermogen. Daarnaast zetten we zo vaak mogelijk het raam open en luchten de pleinen, gangen en lokalen zeer regelmatig. We gebruiken geen airco’s en mobiele ventilatoren.
Naast bovenstaande bereiden we ons voor op de koelere periode, waarin het minder makkelijk zal zijn de ramen vaak open te zetten.

Ik realiseer mij dat het ook voor jullie spannend zal zijn om weer te beginnen, maar we doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te organiseren voor iedereen.
Mochten jullie vragen hebben dan is jullie vraag van harte welkom via s.jacobs@msa.nl. Ik zal dan contact opnemen zodat we in gesprek kunnen hierover.
Ten slotte wens ik iedereen een hele succesvolle start van het schooljaar en we gaan er ondanks de beperkingen een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

Vragen die bezoekers gesteld worden


 

Amsterdam, vrijdag 14 augustus,

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Ik hoop dat jullie op dit moment nog lekker aan het genieten zijn van de vakantie!
Zoals u weet zijn de ‘corona-regels’ voor scholen aangepast naar aanleiding van de laatste inzichten vanuit het RIVM. Uiteraard zorgen wij dat wij op het Oostpoort aan deze richtlijnen voldoen, want de veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop.

Op dit moment nemen de zorgen bij ouders en docenten over een volledige opening toe.
De wetenschappelijke inzichten en interpretaties verschillen enorm en dat maakt het niet eenvoudig om keuzes te maken die kunnen rekenen op een grote bijval.
Wij werken nu heel hard aan ons schooleigen protocol, dat voor een groot deel bestaat uit het voorgeschreven protocol. Hier staat in beschreven hoe wij als school om gaan met de volledige opening van de school, risicogroepen, ventilatie etc.

De richtlijnen van het RIVM zoals verwoord in dit protocol zijn hierbij leidend:

https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie

Vanaf dinsdag vindt u onze schooleigen afspraken op onze website. Hierin staat beschreven hoe wij in de praktijk om zullen gaan met de voorgeschreven regels. Wij zullen in dit Oostpoort-protocol aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Bij aanvullende maatregelen kunt u denken aan worden aan maatregelen rondom hygiëne, lesopstellingen, leswisselingen, looproutes etc.
Zoals altijd waarderen wij uw reacties en input. Uw idee is van harte welkom via s.jacobs@msa.nl. Ik zal dan contact met u opnemen.
Het allerbelangrijkste blijft: om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:
• Heb je (of een gezinslid) milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Een afspraak voor een coronatest kan gemaakt worden via tel. 0800-1202.
• Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).

Iedereen die in een ‘oranje’ of ‘ rood’ gebied met vakantie is geweest mag niet naar onze school komen voordat men twee weken in thuisquarantaine heeft gezeten. Indien dit het geval is, kunt u dit bij de school melden.
Ik wens jullie nog een paar fijne ontspannen laatste vakantiedagen!
Vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

 

 

 

 

 

 

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct