Corona update 11 juni: Mondkapje op – nog even volhouden!

UPDATE 11 juni 2021

Geachte ouders/verzorgers/leerlingen,  


Een korte update: we hebben momenteel één corona-positief geteste leerling thuis zitten. 


Het dringende verzoek aan alle leerlingen is om het mondkapje ook de komende weken nog even helemaal goed te dragen. We moeten helaas (te) vaak vragen om ‘m goed op te zetten en daar wordt niemand blij van. Hou nog even vol. Met een beetje geluk zijn we na de zomervakantie van de maatregelen verlost!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

UPDATE 4 juni 2021

Geachte ouders, beste leerlingen, 


Eergisteren hebben wij contact gehad met het ministerie van onderwijs, naar aanleiding van de heropening van de scholen. We hebben een toelichting gegeven op de situatie bij de vier MSA-scholen, waar onze school er één van is. Vanuit het ministerie is kenbaar gemaakt dat de MSA-scholen er alles aan dienen te doen om de scholen volledig te heropenen. We hebben aangegeven dat het Montessori Lyceum Oostpoort al een tijd heropend is. Leerlingen die thuis vastlopen, laten we fulltime naar school komen.  Verder maken we, ter voorkoming van thuiszittende leraren en veel lesuitval, bepaalde uitzonderingen voor klassen die nog niet in zijn geheel naar school kunnen komen.     

     
Voor de duidelijkheid: het rooster van de leerlingen blijft na dit weekend hetzelfde. Dit is afgesproken met instemming van de medezeggenschapsraad en de ouders daarbinnen. Vanuit sociaal oogpunt is het natuurlijk ook wenselijk dat de leerlingen elkaar weer zien voor leuke groepsactiviteiten. Vóór het einde van het schooljaar zullen daarom voor alle leerlingen sociale activiteiten ingepland worden.
We maken al sinds de eerste Lock down van maart 2020 ‘het onmogelijke mogelijk’ met een bijna compleet docententeam in ons gebouw (en in extern gehuurde zalen) om zodoende ook de 3e en 4e klassen in zijn geheel les te kunnen geven. Daar zijn wij dankbaar voor en ook trots op. Wat betreft het testen:

Komende maandag krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zes zelftesten mee naar huis te nemen. Dit is genoeg om drie weken lang twee keer per week een test uit te voeren. We zouden het erg op prijs stellen als dit thuis gedaan wordt. We registreren niet welke leerling een test wel of niet meeneemt. Ook houden we niet bij welke testuitslag een leerling heeft. We vertrouwen op onze leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). 

We hebben er vooral vertrouwen in dat ongeacht de keuzes die iedereen maakt met betrekking tot het testen, iedereen rekening houdt met elkaars gezondheid en opvattingen. Gezondheid van leerlingen en collega’s staat op 1, als voorwaarde voor kwalitatief optimaal onderwijs. 
Dat blijven we met toewijding bieden! 

Vriendelijke groet, 
Montessori Lyceum Oostpoort


Sander Jacobs,
Directeur  

UPDATE 17 mei 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  


Ik heb twee hele verschillende mededelingen. Allereerst de corona-update: onze school kent momenteel twee positief geteste leerlingen.   

Het is misschien steeds moeilijker alle maatregelen vol te houden, maar blijf je nog goed houden aan het juist dragen van de mondkap, het handen wassen, afstand houden, GGD-testen bij klachten, enz. enz. 
Op die manier kunnen we over een paar maanden hopelijk gezond en wel met elkaar de zomervakantie in.  


Na de zomervakantie zal ik het stokje als directeur overdragen. Ik ben dan zes mooie jaren aan deze prachtige school verbonden geweest. 
Ik start dan als Algemeen Directeur in het Speciaal Onderwijs, bij de PI-scholen van stichting Levvel. 
Maar niet voordat ik in de maand juli hopelijk weer héél veel eindexamenleerlingen een diploma heb mogen uitreiken. Dus: zet ‘m op allemaal met de laatste loodjes!     

Met vriendelijke groet,
Sander Jacobs

Directeur

UPDATE 23 april 2021

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s, 

Hierbij een korte corona-update.
Er zijn momenteel 4 leerlingen positief getest thuis.   

Verder is het belangrijk te melden dat er een aanpassing is wat betreft corona-zelftesten. 
Dat komt NIET in plaats van de GGD-testen.
Dus: als een leerling klachten heeft óf als hij nauw contact was van een besmet iemand (langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter geweest), dan verwijzen wij de leerling door naar de GGD voor het afnemen van een test. (minimaal vijf dagen nadat er contact was met de besmette leerling)     
De overige contacten (o.a. leerlingen die samen met de besmette leerlingen in het lokaal hebben gezeten) worden met een sneltest van school naar huis gestuurd, met het dringende verzoek deze in bijzijn van de ouders/verzorgers af te nemen.

Indien u over dit bericht nog vragen heeft dan verzoek ik u deze te mailen naar oostpoort@msa.nl. 

Voor straks wens ik iedereen een hele fijne meivakantie!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

For the English translation click on the flag below

De bronafbeelding bekijken

Para la traducción al Español, haga clic en la bandera a continuación

De bronafbeelding bekijken

Para a tradução em português clique na bandeira abaixo

De bronafbeelding bekijken

Türkçe çeviri için bayraga basmaniz yeterli (takip eder)

De bronafbeelding bekijken

للترجمة العربية انقر على العلم أدناه

Arabische vlaggen icoon collectie | Premium Vector


UPDATE 15 april 2021

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,  

Vanaf maandag 19 april 2021 verwacht Montessori Lyceum Oostpoort corona zelftesten op voorraad te hebben.  

Deze testen zijn bedoeld voor leerlingen die nauw contact hebben gehad met een positief geteste andere leerling (dus indien je langer dan een kwartier binnen anderhalve meter bij diegene bent geweest).  

Als je nauw contact had, mag je bij de balie een zelftest ophalen. Je gaat dan direct naar huis, in zelfquarantaine. Dan voer je thuis onder toezicht van je ouders de zelftest uit. Leerlingen worden dus niet binnen het schoolgebouw getest.  

(Indien een leerling geen test zou willen doen terwijl de leerling in onze ervaring wel nauw contact is geweest met anderen, dan moet de leerling 10 dagen wachten om het schoolgebouw weer in te mogen. Dat doen we om de kans op verspreiding van het virus op het Oostpoort zo klein mogelijk te houden) 

Hoe werkt het afnemen van een zelftest?
Een zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat deze minder diep de neus in gaat dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. Je krijgt instructie over het gebruik met de test mee naar huis. Afnemen van een test gebeurt altijd vrijwillig. 

Wat doe je bij een positieve uitslag?
Dan maak je een afspraak bij de GGD voor een coronatest (coronatest.nl DigID bij de hand houden. Of 0800-1202 bellen). 

De uitslag is negatief, toch heb ik klachten die passen bij corona.
Dan maak je een afspraak bij de GGD voor een coronatest (coronatest.nl DigID bij de hand houden of 0800 -1202 bellen). 

Ten slotte 

Degene die de zelftest afneemt is niet verplicht de uitslag te delen. Wij verzoeken ouders/verzorgers van de leerlingen wel dringend om een positieve uitslag te melden bij de school, zodat de school maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen. 

We gaan uiteraard vertrouwelijk met deze informatie om. 

Op dit moment hebben we gelukkig slechts één positief geteste leerling. Laten we hopen dat we het aantal ook de komende maanden laag kunnen houden. Het tijdig laten testen is hierbij van groot belang, evenals het houden aan de basisregels op school.   

Hou dus 1,5 meter afstand van elkaar en draag je mondkapje op de afgesproken plekken. 

Heel veel succes allemaal en blijf gezond! 

Vriendelijke groet, 
Sander Jacobs  

Directeur

For the English translation click on the flag below

De bronafbeelding bekijken

Para la traducción al Español, haga clic en la bandera a continuación

De bronafbeelding bekijken

Para a tradução em português clique na bandeira abaixo

De bronafbeelding bekijken

Türkçe çeviri için bayraga basmaniz yeterli (takip eder)

De bronafbeelding bekijken

للترجمة العربية انقر على العلم أدناه

Arabische vlaggen icoon collectie | Premium VectorCorona-update d.d. 25 maart 2021

Beste collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen, 

Hierbij een update van de corona-besmettingen. De besmettingsaantallen zijn -ook op onze school- golfbewegingen en we zitten in een goede fase; op dit moment is er slechts 1 leerling (van de 840) positief getest. 

We houden de moed erin met elkaar en hopen natuurlijk dat deze gunstige fase een flinke tijd aanhoudt!    

Tegen de leerlingen die goed 1,5 meter afstand van elkaar houden zeg ik: “Top, hou vol!”  

Tegen de leerlingen die dat heel lastig vinden zeg ik: “Ik begrijp hoe gezellig het is om een arm om iemand heen te slaan, maar realiseer je dat je extra risico op corona loopt en dat je echt 5-10 dagen in quarantaine moet als je vriend of vriendin positief getest wordt…”     

Zet ‘m op allemaal!   

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

-For English, Spanish, Portugese, Turkish & Arabic click at the flaggs below- 

UPDATE
Amsterdam, 11 maart 2021

Geachte ouders / verzorgers, 

We zijn blij weer gestart te zijn met aangepaste groepen en gescheiden pauzes. Dat geeft veel goede energie!  

Voor nu geef ik u graag een update van hoe wij handelen in geval van nieuwe positieve corona-testen van leerlingen of collega’s.

Leerling met positieve corona-test: 

 • Alle nauwe contacten (wie langer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter van deze persoon is geweest) gaan in thuisquarantaine. Dat duurt in principe 10 dagen ná het laatste nauwe contact. 
 • Leerlingen die als nauw contact worden gezien, kunnen zich zo snel mogelijk, op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat.  

  Blijkt uit de test dat de persoon niet besmet is, dan mag deze persoon in principe weer naar school.  
  Testen is altijd op basis van vrijwilligheid. Kiest de persoon ervoor om op dag vijf na het laatste contact géén test af te laten nemen, dan blijft de persoon vijf dagen langer in thuisquarantaine. 

Als een leerling positief is getest dan ontvangen de ouders / verzorgers van de klasgenoten een bericht waarin dit wordt gemeld. 
Indien het aantal besmettingen in de gehele school flink oploopt, dan zal ik dat uiteraard naar u melden.  (Op dit moment is er één leerling uit een Opvangklas positief getest en thuis)  
Tenslotte: De VO-Raad heeft een ‘beslisboom’ gepresenteerd waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer je, in geval van corona bij jezelf of in je omgeving, wel of niet naar school kunt komen. De beslisboom is te downloaden via https://www.vo-raad.nl/nieuws/vernieuwde-beslisboom-12

Heel veel succes, ook thuis natuurlijk, en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur

UPDATE
Amsterdam, 3 maart 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

We gaan de drukte in ons schoolgebouw tijdens de pauzes vanaf volgende week verminderen.  De onderbouw-, en bovenbouwklassen zullen vanaf volgende week gescheiden pauzeren.Alle havo/vwo klassen en de 16+ klas houden het schema van de onderbouw aan.

We doen dit voor ieders veiligheid. Het geeft ons allemaal letterlijk en figuurlijk de ruimte om anderhalve meter afstand van elkaar te kunnen houden.

De nieuwe lestijden vanaf 8 maart: 

Zoals eerder gemaild delen we de klassen op in groepen die maandag/woensdag/vrijdag les hebben en de andere helft op dinsdag en donderdag. Deze indeling ontvangen de leerlingen uiterlijk eind deze week via de mail en/of Magister.
We wensen iedereen heel veel succes!  

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur

UPDATE
Amsterdam, 2 maart 2021

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,   

Zoals aangekondigd hebben we gisteren in de schoolleiding gesproken over de ‘corona-organisatie’ voor de komende periode. Het is enorm fijn dat we nu ALLE leerlingen weer mogen verwelkomen!    We hebben het volgende afgesproken: 

 • Onderbouwklassen, O-klassen, S-klassen: gaan werken met halve klassen (zodat in het lokaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden) volgens het volgende ritme:
  > maandag, woensdag, vrijdag: ene helft van de klas komt naar school.
  > dinsdag en donderdag komt de andere helft.  (De week erna draaien we dat om, zodat iedereen 5 dagen school per 2 weken heeft.)   
 • De leerlingen die géén les krijgen, doen NIET online mee, maar krijgen werk opgedragen om thuis mee aan de slag te gaan. 
  Dit doen we omdat het niet werkbaar is voor docenten om beide groepen tegelijk fysiek en online te bedienen. 
 • 16+ klassen: halve klassen, zoals het huidige rooster.
 • Alle 3e klassen en 4e klassen krijgen daar waar mogelijk op school les met de hele groep.
  Dit doen we met het oog op het snel naderende examen.
  Voor deze (hele) groepen zullen we extra grote ruimtes zoals onze gymzalen inzetten (en indien noodzakelijk zelfs externe zalen).
  De 4 havo-leerlingen zijn alléén welkom in het lokaal als zij op dat moment les hebben volgens het rooster.
  Het plan voor de VMS wordt momenteel met betrokkenen opgesteld.  
 • Alle lessen L.O. (gym) zullen voorlopig in de buitenlucht worden gegeven, zodat zoveel mogelijk leerlingen theorielessen in onze lokalen en gymzalen kunnen volgen.
 • De exacte lestijden + pauzetijden volgen nog. Dat is momenteel in voorbereiding.
 • Tijdens pauzes moeten alle leerlingen naar beneden.  
 • We kunnen waarmaken dat leerlingen in alle lokalen op anderhalve meter afstand van elkaar en van de docent zitten. We kunnen helaas niet garanderen dat buiten de lokalen altijd anderhalve meter afstand gehouden wordt. Handhaving van dat onderdeel is vrijwel ondoenlijk gebleken. 
 • De mondkapjesplicht voor leerlingen en personeel blijft van kracht. In de pauzes op het Rode Plein mag het mondkapje af

Veel succes alvast!  
Eind deze week volgt meer informatie (ook via de mentor en teamleider bijvoorbeeld over de klassenindeling voor de verschillende dagen van de schoolweek).

Met vriendelijke groet, 
Sander Jacobs,

Directeur

 • Onderbouwklassen, O-klassen, S-klassen: gaan werken met halve klassen (zodat in het lokaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden) volgens het volgende ritme:
  > maandag, woensdag, vrijdag: ene helft van de klas komt naar school.
  > dinsdag en donderdag komt de andere helft.  (De week erna draaien we dat om, zodat iedereen 5 dagen school per 2 weken heeft.)   
 • De leerlingen die géén les krijgen, doen NIET online mee, maar krijgen werk opgedragen om thuis mee aan de slag te gaan. 
  Dit doen we omdat het niet werkbaar is voor docenten om beide groepen tegelijk fysiek en online te bedienen. 
 • 16+ klassen: halve klassen, zoals het huidige rooster.
 • Alle 3e klassen en 4e klassen krijgen daar waar mogelijk op school les met de hele groep.
  Dit doen we met het oog op het snel naderende examen.
  Voor deze (hele) groepen zullen we extra grote ruimtes zoals onze gymzalen inzetten (en indien noodzakelijk zelfs externe zalen).
  De 4 havo-leerlingen zijn alléén welkom in het lokaal als zij op dat moment les hebben volgens het rooster.
  Het plan voor de VMS wordt momenteel met betrokkenen opgesteld.  
 • Alle lessen L.O. (gym) zullen voorlopig in de buitenlucht worden gegeven, zodat zoveel mogelijk leerlingen theorielessen in onze lokalen en gymzalen kunnen volgen.
 • De exacte lestijden + pauzetijden volgen nog. Dat is momenteel in voorbereiding.
 • Tijdens pauzes moeten alle leerlingen naar beneden.  
 • We kunnen waarmaken dat leerlingen in alle lokalen op anderhalve meter afstand van elkaar en van de docent zitten. We kunnen helaas niet garanderen dat buiten de lokalen altijd anderhalve meter afstand gehouden wordt. Handhaving van dat onderdeel is vrijwel ondoenlijk gebleken. 
 • De mondkapjesplicht voor leerlingen en personeel blijft van kracht. In de pauzes op het Rode Plein mag het mondkapje af

Veel succes alvast!  
Eind deze week volgt meer informatie (ook via de mentor en teamleider bijvoorbeeld over de klassenindeling voor de verschillende dagen van de schoolweek).

Met vriendelijke groet, 
Sander Jacobs,

Directeur

 
 
UPDATE
Amsterdam, 20 januari 2021
 
 
Beste collega’s, ouders en leerlingen,  
 
Vanaf vandaag, 20 januari , hebben we (met een beetje vertraging) een aanpassing doorgevoerd door de strengere corona-regels:
Ook op het Rode Plein moeten leerlingen nu een mondkapje op en afstand houden.  
Alleen in de twee formele pauzes (dus niet in tussenuren) mag daar het mondkapje af.     
 
Verder blijven de corona/hygiëneregels hetzelfde.  
 
Spreek elkaar hier S.V.P. ook op aan, dan houden we hopelijk de besmettingen onder leerlingen en medewerkers fijn laag.  


Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

 

UPDATE
Amsterdam, 14 januari 2021


Geachte ouders en leerlingen,

Het is weer tijd voor een brief na de persconferentie van de regering afgelopen dinsdag.

Het is nu duidelijk dat het in elk geval nog enkele weken gaat duren voordat school weer open gaat. Voor examenleerlingen en onze opvangklassen geldt nog steeds dat zij ‘waar mogelijk en haalbaar’ les krijgen op school, waarbij vanaf nu ook leerlingen onderling weer 1,5 meter afstand moeten houden.  

De keuze om de scholen gesloten te houden is begrijpelijk. De aantallen besmettingen in Nederland zijn nog steeds hoog en de nieuwe variant van het coronavirus grijpt in Engeland en Ierland snel om zich heen. Dat dat zou in Nederland, als het tegen zit, ook zomaar kunnen gebeuren.

Op onze school is het aantal besmette leerlingen en collega’s gelukkig al weken lang erg laag (op 1 hand te tellen) en dat willen we heel graag zo houden.

Nieuw ten opzichte van vorige week is dat ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Dat is begrijpelijk, maar eerlijk gezegd ook een forse tegenvaller. Met 1,5 meter afstand passen er gemiddeld minder leerlingen in een lokaal. Dat betekent voor veel klassen dat er op school opgesplitst moet worden.

Hoewel het rustiger is in ons gebouw willen we jullie nog een keer op het hart drukken dat het dragen van een mondkapje nog steeds verplicht is. Hetzelfde geldt voor de hygiënemaatregelen, zoals met regelmaat je handen ontsmetten.

De teamleiders mailen alle leerlingen weer instructies voor de organisatie in de komende weken. Lees die mail heel goed. 

We zien dat de leerlingen het online werken al wat beter onder de knie hebben dan in de eerste Lock down. We zijn daar heel blij mee en trots op jullie!

De leerlingen worden echt allemaal op tijd, aangekleed, met de camera aan, voor het laptopscherm verwacht, dus bereid je altijd goed voor.

Wij blijven het echt heel jammer vinden dat we veel leerlingen zo weinig op school mogen zien. Alle lessen op school krijgen is toch wat we uiteindelijk allemaal willen en dat leidt ook tot een betere voorbereiding op het examen.

Toch zijn we ervan overtuigd dat we dit op het moment de beste manier hebben afgesproken om te zorgen dat leerlingen zo min mogelijk achterstanden hoeven op te lopen.

Hou vol allemaal! Hoe beter we ons aan de richtlijnen houden, hoe eerder we elkaar weer kunnen zien.  Veel succes de komende weken.

Met  vriendelijke groet, namens alle medewerkers,
Montessori Lyceum Oostpoort,

Sander Jacobs,
Directeur

For the English translation click on the flag below

De bronafbeelding bekijken

Para la traducción al Español, haga clic en la bandera a continuación

De bronafbeelding bekijken

Para a tradução em português clique na bandeira abaixo

De bronafbeelding bekijken

Türkçe çeviri için bayraga basmaniz yeterli

De bronafbeelding bekijken

للترجمة العربية انقر على العلم أدناه

Arabische vlaggen icoon collectie | Premium Vector

 

UPDATE
Amsterdam, 15 december 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

We hebben zojuist besloten hoe we de 2 lesweken na de kerstvakantie organiseren.  

Er is toch (iets) meer mogelijk op school dan dat gisterenmiddag werd verteld vanuit ‘Den Haag’.

Er zijn vanaf nu geen lessen meer tot de kerstvakantie.  Wij bereiden ondertussen de periode na de kerstvakantie voor. 

Op 4 januari is een ontwikkeldag voor collega’s en is uw kind vrij.

Voor de periode van dinsdag 5 januari t/m dinsdag 9 februari geldt dat we onderwijs aan 4e vmbo-klassen en aan de O-klassen fysiek deels mogelijk kunnen houden. 

Bovenbouw-klassen vmbo:  

Alle 4e jaars leerlingen hebben in principe alle lessen op school. Zowel de praktijk als de theorie.
De leerlingen worden voorbereid op het examen.
 
Voor de 3e jaars leerlingen zijn alleen de praktijklessen en de extra ondersteuningslessen op school. Alle andere vakken worden online gegeven. 
 
Voor toetsmomenten moeten leerlingen soms apart naar school toe komen. Deze toetsmomenten worden per week opgenomen in het rooster op Magister. 

 

   

O-klassen  

 • De O-klassen laten we zoveel mogelijk naar school komen voor NT-2, Engels en Rekenen volgens een alternatief rooster.  De brief en het rooster zijn verstuurd per post en per mail naar de ouders en de leerlingen.
    

Alle 1e, 2e en 3e klassen alsmede 4 HAVO:

 • Online les volgens het normale rooster. 

 

4 havo

 • Ook online les volgens het normale rooster.   

 

Zodra wij nieuwe informatie voor u hebben dan hoort u weer van ons. 

Als schoolleiding balen we natuurlijk enorm dat we een groot deel van onze leerlingen wéér moeten missen in ons gebouw. 

Maar. We maken er met elkaar het beste van!

Als u vragen heeft, neemt u dan s.v.p. contact op met de mentor van uw kind. 

Voor dit moment wensen wij u en uw dierbaren alvast een hele fijne én vooral gezonde kerstvakantie! 

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

 

UPDATE
Amsterdam, 14 december 2020

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,            

We gaan, zoveel is nu wel zeker, naar een nieuwe landelijke Lock down vanaf a.s. woensdag t/m dinsdag 19 januari 2021.  

Alle scholen in Nederland gaan weer dicht helaas.  

Dit is de planning van het Montessori Lyceum Oostpoort: 

DINSDAG 15 december: gewoon onderwijs in ons schoolgebouw 

 • 1e t/m 4e lesuur: normaal lesrooster.
 • 5e en 6e uur: elke klas heeft mentoruur om het thuisonderwijs voor te bereiden. We zullen dan weer even oefenen met het gebruik van TEAMS en e-mail. 

Onze afspraken  voor het online onderwijs zijn:  

– het huiswerk wordt opgegeven in Magister.

– MSA-email gebruiken we voor alle communicatie. 

– Lessen gaan via TEAMS. 

Het nieuwe online lesrooster wordt op dinsdag 15 december opgesteld en aan het einde van de dag gemaild door de teamleiders.  

WOENSDAG 16 december:

1e en 2e reguliere klassen + schakelklassen: alleen een uurtje met de mentor via TEAMS om 10.00 uur. De overige klassen hebben die dag geen onderwijs. 

DONDERDAG 17 december:  

Deze dag hebben de leerlingen nog géén online les en hebben de docenten tijd de online lessen voor te bereiden voor de periode vanaf 5 januari.    
Op deze dag worden enkele beschikbare laptops uitgedeeld aan leerlingen die er thuis echt geen één tot hun beschikking hebben. Teamleiders maken hiervoor een rooster. 

VRIJDAG 18 december: 

Vandaag is de 2e uitdeeldag van enkele beschikbare laptops aan leerlingen die het echt niet op een andere manier lukt thuis online te werken.  
Ook deze dag hebben de leerlingen nog géén online les en hebben de docenten tijd de online-lessen voor te bereiden voor de periode vanaf 5 januari.    

OVERIGE ZAKEN:
 

 • De kerstactiviteiten met de klassen vervallen helaas.
 • De reeds geplande ontwikkeldag voor personeel van 4 januari blijft een lesvrije dag. Leerlingen zijn dan vrij. 
 • De 1e normale digitale lesdag (online) is op 5 januari 2021.    


Ik zal u via e-mails op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.  

Hartelijk dank voor uw begrip en ik wens u en de leerlingen heel veel sterkte en succes bij de omschakeling naar het online-onderwijs.  

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

 

UPDATE
Amsterdam, 11 december 2020

Beste collega’s, leerlingen en ouders,

Soms ben je blij dat je niets te melden hebt maar is het toch goed daarover wel even een berichtje te sturen.
Nu ook: wéér hebben geen nieuws te melden m.b.t. de corona-situatie op onze school.
Er zijn nog steeds een paar leerlingen positief getest momenteel.
We werken er hier met alle leerlingen en collega’s keihard aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat het rustig blijft wat de besmettingen betreft.

Dus: we zetten onze lijn voort met de hygiënemaatregelen en ook alle andere afspraken (mondkapjes op en laten testen bij klachten) blijven van kracht.

Nogmaals: dank iedereen voor het meehelpen en …. hou vol!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

 

UPDATE
Amsterdam, 30 november 2020

Beste collega’s, leerlingen en ouders,

Ook deze keer heb ik geen echt nieuws te melden m.b.t. de corona-situatie op onze school.
Onze positief geteste collega’s zijn weer onderwijs aan het verzorgen en er zijn nog steeds een paar leerlingen positief getest momenteel.
Bij één klas (2C) is voor de zekerheid een groepje leerlingen tijdelijk thuis aan het werk (daar is 1 leerling positief getest maar die had een groepje nauwe contacten).
Laten we er met elkaar goed aan blijven werken dat het relatief rustig blijft wat de besmettingen betreft.

Dus: we zetten onze lijn voort wat betreft de hygiënemaatregelen en ook de andere afspraken (mondkapjes op, en laten testen bij klachten) zullen we goed blijven naleven.

Nogmaals: dank jullie wel hiervoor en hou vol!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

 

UPDATE
Amsterdam, 13 november 2020

Geachte ouders / verzorgers,

Het gaat steeds beter wat betreft de corona-gevallen op onze school.
Het betreft momenteel nog 3 leerlingen en géén collega’s.

Best goed nieuws om het weekend mee in te gaan en duimen dat het zo rustig blijft op dat vlak!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

 

UPDATE
Amsterdam, 5 november 2020

Geachte collega’s, ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Even wat hoopgevend nieuws.  Ons aantal leerlingen en collega’s dat thuis zit door een positieve coronatest (van henzelf), blijft dalen. Momenteel betreft het twee collega’s en twee leerlingen. Wij hopen uiteraard dat iedereen weer snel en volledig herstelt.

Het onderwijs loopt ondertussen goed door en we zijn ontzettend blij dat dat nog steeds mogelijk is met fysiek onderwijs in de school.

Gelukkig is het dragen van een mondkapje eigenlijk geen groot issue meer. Iedereen doet dat inmiddels alsof het de gewoonste zaak is. 

We besteden onze tijd en energie gelukkig aan leukere gespreksonderwerpen. 

Laten we met elkaar hopen dat de dalende lijn van besmettingen in Amsterdam doorzet en dat ook wij als school stabiel laag blijven wat dat betreft.    

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur

 

UPDATE
Amsterdam, 30 oktober 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Net kreeg ik weer een RIVM-appje binnen met daarin melding van 11.141 besmettingen in Nederland. Dat leek mee geen bericht in de goede richting, al las ik ook dat het extra hoge getal te maken heeft met de computerstoring bij het RIVM van dinsdag. 

Het aantal leerlingen met positieve testen bij ons blijft stabiel, maar elke positief geteste collega, leerling of ouder is gewoon slecht nieuws en steeds weer hopen op het uitblijven van ernstige klachten. 

Ik verwacht dat de komende dagen tot en met dinsdagavond aanstaande cruciaal worden wat betreft de corona-koers in Nederland en dus ook voor de scholen. 

Oprecht dank nogmaals voor ieders meewerken aan de mondkapplicht op het Oostpoort, we hebben echt een duidelijke lijn neergezet en de leerlingen doen echt hun best om eraan te denken. Top! 

Nu maar hopen dat ook onze curve verder gaat dalen met hulp van de mondkapplicht. Inmiddels snapt iedereen dat we dat (vanwege de corona-incubatietijd van 10 dagen) nu nog niet kunnen zeggen, vijf dagen na invoering van de mondkapplicht in de school, maar misschien wel aan het einde van volgende week.

Van de 850 leerlingen zijn er een paar die we keer op keer moeten herinneren aan het (over de neus) dragen van het mondkapje. Leerlingen die dit betreft zullen volgende week wel echt naar huis gestuurd worden om terug te komen voor een gesprek in bijzijn van de ouders/verzorgers, want we gaan niet oneindig blijven waarschuwen.

Maar ik wil me ook in dit bericht naar u niet focussen op de problemen maar benadrukken hoe goed het onderwijs doorloopt en hoe fijn de sfeer is op het moment in de school. Zelfs met die mondkapjes 🙂.    

Fijn weekend!  Blijf gezond en veel sterkte voor wie moet aansterken! 

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
DirecteurUPDATE
Amsterdam, 28 oktober 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Een korte update: Extra ‘looptijd’ voor leerlingen vanaf donderdag 29 oktober

Mede dankzij de medewerking van de leerlingen ging het ook vandaag weer goed met de mondkapjesplicht, dank jullie wel.
Wij kregen van de leerlingenraad het signaal dat veel leerlingen zich onveilig voelen op de trappen als zij massaal naar boven gaan (voor het 1ste, 3de en 5de uur).
(Er is op zich wel voldoende ruimte voor hen tijdens de pauze, buiten, op het rode plein en in de kantine voor iedereen).

Vanaf morgen zal daarom de looptijd voorafgaand aan het 1ste uur en rondom de pauzes worden verlengd naar 10 minuten.
Dit heeft de volgende gevolgen voor de lestijden:

Rooster met looptijd Start om Eerste bel Tweede bel Looptijd
1 8.30 uur 8.20 uur 8.30 uur 10 minuten
2 9.20 uur 9.20 uur x  
Pauze 10.10 uur 10.10 uur x  
3 10.35 uur 10.25 uur 10.35 uur 10 minuten
4 11.20 uur 11.20 uur x  
Pauze 12.10 uur 12.10 uur x  
5 12.45 uur 12.35 uur 12.45 uur 10 minuten
6 13.30 uur 13.30 uur x  
7 14.20 uur 14.20 uur x  
8 15.10 uur 15.10 uur x  


Ook voorafgaand aan de start van het eerste uur krijgen de leerlingen dus 10 minuten om naar boven te komen.

De leerlingen hoeven dan niet massaal te dringen bij de trap om op tijd te komen. Ze kunnen dan de keuze maken even te wachten tot de ergste drukte voorbij is.

Formeel hoeven de leerlingen onderling geen afstand te houden natuurlijk, maar veel leerlingen willen dat toch liever wel doen, dat voelt fijner.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

UPDATE
Amsterdam, 27 oktober 2020

Beste collega’s, ouders en leerlingen,

We hebben nu twee dagen achter de rug met de nieuwe corona-afspraken in onze school.
Vanochtend hebben we met de schoolleiding een tussentijdse evaluatie gehouden en vanmiddag heb ik dat gedaan met de leerlingenraad.

Hier zijn al een paar zaken besproken en naar voren gekomen:

 • Op de een of andere manier loopt het aantal meldingen (!) van positief geteste leerlingen en medewerkers terug. Dat zijn nu nog 4 leerlingen en 4 medewerkers.
  Dit klinkt op zich als goed nieuws, maar we drukken iedereen nadrukkelijk op het hart om bij klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk of smaak) NIET naar school te komen maar thuis te blijven en een corona-test aan te vragen.
 • Iedereen doet zijn best om een goede start te maken met de nieuwe mondkapjesplicht op de gangen en de pleinen. De afspraak wordt goed nageleefd, maar het blijft belangrijk iedereen hier permanent aan te herinneren.
 • Het is nu erg druk op het Rode Plein aangezien er niet ‘gehangen’ mag worden op de gangen en trappen. Die drukte voelt niet prettig voor veel leerlingen, ook al kunnen ze uiteraard ook even naar buiten tijdens de pauzes.
  We onderzoeken de komende twee dagen enkele opties voor verbetering zoals bijvoorbeeld gescheiden pauzes, om op die manier de leerlingstromen beter te verdelen.
  Daarover volgt meer informatie vanaf a.s. donderdag of uiterlijk vrijdag.
 • We kregen ook de vraag waar op het Rode Plein het mondkapje af mag. Dat is op de plekken waar er ook echt ROOD ZEIL ligt. Zodra je van het rode zeil af stapt moet het kapje weer op.


Dank aan de leerlingen en de collega’s nogmaals voor het begrip en alle medewerking bij uitvoering van de maatregelen. Het is voor iedereen best een beetje raar en dus wennen om de school vol mondkapjes te zien.
We hopen met elkaar heel hard dat het bijdraagt aan het beperken van nieuwe besmettingsgevallen.


Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

UPDATE
Amsterdam, 9 oktober 2020

Geachte ouders/verzorgers,


Voor iedereen is de herfstvakantie ongetwijfeld een fijn vooruitzicht. Even een week relaxen.

Voor nu heb ik voor u de ‘laatste stand van corona-zaken’.
Op de één of andere manier is het aantal positief geteste leerlingen gehalveerd, dat is fijn! De leerlingen herstellen gelukkig in een hoger tempo dan dat zij positief getest afwezig zijn.
In ons overzicht staan momenteel nog zes leerlingen en twee collega’s die positief getest thuis zitten. Wij hopen hen na de vakantie weer te kunnen verwelkomen.

Het dringende advies tot het dragen van een mondkap wordt door onze collega’s wel goed voorgeleefd, maar de leerlingen lijken het dringende advies vooral als een vrijblijvend advies te zien.
Ik heb deze week elke ochtend bij de ingang gestaan en geconstateerd dat ze vaak keurig met een mondkapje binnenkomen, maar eenmaal rondlopend in de school gaat ‘ie vervolgens bij 80% ook snel weer af.

We zetten daarom twee weken na de herfstvakantie een enquête uit waarin we zullen vragen naar uw ervaringen en beoordelingen van ons mondkapbeleid; of dat wat u betreft strenger of losser zou moeten. Maar óók als er tussentijds nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen dan kan alles uiteraard weer anders worden.

Voor dit moment wens ik iedereen veel plezier volgende week en wij hopen iedereen daarna in goede gezondheid terug te zien!


Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur

UPDATE
Amsterdam, 2 oktober 2020

-For English, Spanish, Portugese, Turkish & Arabic click at the flaggs below- 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Zoals ik al aangaf in mijn vorige mail volgen de ontwikkelingen rondom corona zich in hoog tempo op.

Naast het dringende advies van de Amsterdamse burgemeester, onze wethouder Onderwijs en van het kabinet om mondkapjes te gebruiken in voor het publiek toegankelijke ruimtes, is er nu een dringend advies van de VO-raad om mondkapjes op middelbare scholen als aanvullende maatregel te gebruiken buiten de klas, tijdens verplaatsingen en in de pauzes. In de klas zelf mag het mondkapje af.  

De schooldirectie heeft gisteren aan het einde van de middag ook een oproep vanuit het Amsterdamse Samenwerkingsverband ontvangen om als Amsterdamse scholen, in gezamenlijkheid, voor deze lijn te gaan. Samen optrekken geeft immers helderheid voor leerlingen, ouders en medewerkers op de scholen. 

Deze lijn is tevens ingezet vanuit de overtuiging dat het samen optrekken hierin bijdraagt aan de effectiviteit van het terugdringen van het corona-virus. 

We hebben als Montessori Lyceum Oostpoort besloten ons te conformeren aan dit advies, mét de wetenschap dat er veel verschillende opvattingen bestaan bij leerlingen, ouders en collega’s over hoe zinvol het dragen van het mondkapje is.

Op het Montessori Lyceum Oostpoort geldt daarom, mede op advies van de medezeggenschapsraad, vanaf 5 oktober een dringend advies om een mondkap te dragen op de gangen en pleinen.

Het betreft zoals aangegeven een dringend advies, er wordt niet gesanctioneerd.

Op het Rode Plein kan de mondkap af tijdens het eten en drinken maar zodra gelopen wordt, gaat deze weer op. 

Bij de praktijkvakken dragen leerling en medewerker een mondkap indien men onvoldoende afstand kan bewaren. 

Wij rekenen op ieders medewerking om bovenstaande tot een succes te maken. 

Het zijn pittige en spannende tijden voor iedereen maar we zijn ervan overtuigd dat we óók dit goed kunnen waarmaken. 

Met vriendelijke groet, 

 

Sander Jacobs

Directeur

 

De bronafbeelding bekijken

De bronafbeelding bekijken

De bronafbeelding bekijken

De bronafbeelding bekijken

Arabische vlaggen icoon collectie | Premium Vector

 


UPDATE 1 oktober 2020

Geachte collega’s, leerlingen, ouders/verzorgers, 

De afgelopen dagen hebben we iedereen de gelegenheid geboden mee te denken over onze maatregelen met betrekking tot corona.

De leerlingenraad en medezeggenschapsraad zijn gehoord en sommige ouders hebben ons gemaild met hun wens wat betreft het mondkapgebruik.  

Daar kom ik verderop in deze mail op terug.  

Maar allereerst een bericht over de ventilatie in ons gebouw.

Deze is onderzocht door een extern adviesbureau en het systeem voldoet bij ons aan de wettelijke norm.

We zullen de luchtkwaliteit zorgvuldig en actief blijven monitoren, juist ook de komende maanden waarin de buitentemperatuur gaat dalen.   

Dan de mondkapjes. We hebben tot nu toe het beleid dat iedereen die dat wil er eentje om mag doen, maar het is nu (nog) geen formeel advies of een verplichting.

Vanochtend is besloten dat we ons mondkap-beleid voorlopig niet veranderen, maar feit is dat de landelijke ontwikkelingen en inzichten elkaar momenteel in hoog tempo opvolgen.  

Het kan dus zo zijn dat we onze corona-afspraken op korte termijn moeten heroverwegen. Dat doen we uiteraard óók als het gemiddelde aantal afwezige collega’s en/of leerlingen als gevolg van positieve corona-uitslagen op zou lopen.               

Ik sluit dit bericht daarom weer af met m’n nieuwe standaard-afsluiting: wordt vervolgd! 

Met vriendelijke groet,


Sander Jacobs,
Directeur


UPDATE 29 september 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vanochtend heeft in de schoolleiding overleg plaatsgevonden om te verkennen wat te doen met betrekking tot de corona-aanpak op onze school.
Conclusie is dat we momenteel te maken hebben met een complex vraagstuk waarbij verschillende inzichten bestaan over het nut van het gebruik van mondkapjes.

Gezien het grote belang van de te maken keuzes voor leerlingen, collega’s en ouders, nemen we tijd om alle betrokkenen te horen. Vandaag roep ik ook de leerlingenraad bij elkaar om hun mening te peilen.

Daarnaast zal er morgenochtend overleg zijn met de medezeggenschapsraad.
Als u zelf een advies wil meegeven aan de medezeggenschapsraad, dan kunt u dit tot morgenochtend 8.00 uur mailen naar de voorzitter van de DMR, s.vendrig@msa.nl.

Mochten er nieuwe corona-afspraken voor onze school komen, dan zal ik u daarover uiteraard direct berichten.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur


UPDATE 25 september 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Een korte update zoals beloofd: we hebben een redelijk stabiel beeld inmiddels wat betreft het aantal leerlingen met een positieve corona-test.

Dat zijn er nu steeds zo’n 10 gemiddeld. (we hebben 840 leerlingen, dus dat is ruim 1% van de leerlingen)

Daarnaast zitten drie collega’s thuis omdat ze een positieve testuitslag hebben (van de 130 collega’s).

Gelukkig keren de leerlingen en collega’s steeds weer gezond terug op school, dat is het allerbelangrijkste.

Leraren die in quarantaine thuis zitten maar niet ziek zijn, verzorgen nu ook lessen vanuit huis, soms met een klassenassistent in de klas. Dit loopt goed en daar zijn we trots op!

Doordat leraren zich nu ook versneld kunnen laten testen hoeven de leerlingen hen minder lang te missen op school; een mooie ontwikkeling.

Zelf vind ik de sfeer op school nog steeds heel goed en ik ben echt trots op mijn collega’s die alles uit de kast halen om uw kind zo goed mogelijk les te blijven geven in deze omstandigheden.

Binnenkort is er weer een bijeenkomst met de leerlingenraad en dan zal ik hen weer vragen hoe zij de sfeer en de maatregelen beoordelen. Wordt vervolgd dus!

Voor nu een heel fijn weekend gewenst. Eind volgende week zal ik u weer een update sturen.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs

Directeur


UPDATE 18 september 2020

Geachte ouders / verzorgers,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het in Amsterdam wat onrustiger is geworden wat corona betreft.
Ik heb u toegezegd u regelmatig op de hoogte te houden en daarom hierbij weer korte update.

Stand van zaken is dat we momenteel twee collega’s en elf leerlingen hebben die nu thuis zijn omdat ze positief getest zijn.
Er wordt door de GGD uitgezocht welke nauwe contacten er bij elke situatie zijn en waar de bron van de besmetting is, dat is immers niet altijd de school.

Het gaat om:
Één leerling in een 1e klas.
Één in een opvangklas.
Zes in een tweede klas (in één tweede klas zijn het vijf leerlingen en daarom hebben we besloten deze klas voor de zekerheid nog een paar dagen thuis onderwijs te laten volgen)
Één in een Schakelklas.
Éen in een derde klas.
Één in een vierde klas.

Vanuit de GGD hebben we begrepen dat dit in Amsterdam op dit moment (helaas) redelijk normale aantallen zijn voor een school met onze omvang.

Voor de helderheid: indien het een leerling uit de klas van uw kind zou betreffen dan heeft u hierover al een bericht van ons ontvangen. En de GGD belt ook de nauwe contacten van de betreffende leerling.

Onze leerlingen doen nog steeds goed hun best om afstand te houden van leraren, ook dat is belangrijk en goed om te zien.

We begrijpen natuurlijk heel goed dat u zich zorgen maakt, ook onze personeelsleden kennen dat gevoel heel goed.
We doen er echter alles aan om het onderwijs op school ‘zo normaal mogelijk’ doorgang te laten vinden, omdat ‘onderwijs op afstand’ in onze ervaring toch minder goed werkt.

Uiterlijk eind volgende week ontvangt u weer een update van me. Indien u vragen heeft over de specifieke klas van uw kind, dan kunt u deze uiteraard kwijt bij de mentor of de teamleider van uw kind (of u stuurt een mailtje naar info@oostpoort.nl, dan sturen we dit bericht door).

Voor dit moment wens ik u en uw gezin een gezond en fijn weekend!

Namens de schoolleiding,
Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs,
Directeur


UPDATE 11 september 2020

Geachte ouders/ verzorgers,

Diverse scholen in Amsterdam worden geconfronteerd met leerlingen en/of medewerkers die positief zijn getest op het coronavirus (COVID-19). Ook op het Oostpoort komt het voor. Wij willen u middels deze brief informeren wat er dan gebeurt.

De GGD start met het bron- en contactonderzoek. Het doel van het contactonderzoek is om de contacten van de positief geteste leerling of medewerker in beeld te krijgen en om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Als de leerling of medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest, dan richt het contactonderzoek zich ook op de contacten in school. De GGD informeert altijd zelf de huisgenoten en de “nauwe contacten” van de positief geteste leerling of medewerker.
Nauwe contacten zijn bijvoorbeeld medewerkers die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in contact zijn geweest met een positief geteste medewerker. Of beste vrienden en vriendinnen van een positief geteste leerling. Als uw kind een “nauw contact” is van de positief geteste leerling of medewerker dan neemt de GGD contact met u op, meestal telefonisch.

Als uit het contactonderzoek blijkt dat uw kind alleen bij de positief geteste leerling of medewerker in de les of groep heeft gezeten, dan informeert de school u daarover. Het advies van de GGD is in zo’n geval dat uw kind gewoon naar school kan gaan.

Uiteraard blijft het belangrijk om de gezondheid van alle leerlingen goed in de gaten te houden. Op het moment dat uw kind klachten krijgt die bij corona kunnen passen, moet uw kind thuis blijven en zich laten testen. Indien wij constateren dat uw kind klachten heeft, sturen wij uw kind naar huis. Wij geven uw kind hierover een brief met een te ondertekenen verklaring mee (zie hieronder).

Pas met een verklaring van u dat uw kind negatief getest is en 24 uur klachtenvrij is, mag uw kind zich weer melden bij de Teamleider en naar school.

Wij blijven de ontwikkelingen nauw volgen en informeren u wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Heeft u nog vragen over Corona ? Neem dan contact op met de GGD op 020-5555202 of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet

Sander Jacobs


Datum:…………………..
Aan de ouders van …………………………………………………………………………………….., klas …………

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ik heb uw kind vandaag om …………..uur naar huis laten gaan, omdat hij/zij één van de verschijnselen vertoonde van corona (verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak).

Onze school schrijft voor dat een kind dan naar huis moet gaan.
U kunt uw kind eventueel laten testen op corona via de GGD.
U kunt de GGD op twee manieren bereiken:
• Bel voor een afspraak met 0800-1202
• Maak online een afspraak via https://coronatest.nl/
Als uw kind weer 24 uur klachtenvrij is, kunt u hem/haar weer naar school laten gaan.
Wilt u dan onderstaand strookje invullen en ondertekenen?
Zonder dit strookje kunnen wij uw kind niet toelaten tot de school.

Schoolleiding Montessori Lyceum Oostpoort
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………
ouder/verzorger van ………………………………………………………………………………………….. uit klas ………….
verklaart hierbij dat bovenstaande leerling weer klachtenvrij is.

Handtekening:……………………………………………………………..

 


UPDATE 9 september 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals aangekondigd zal ik u regelmatig informeren over de stand van zaken m.b.t. corona op onze school.

• We maken inmiddels gebruik van de extra gescheiden looproutes voor leerlingen en personeel, om ons personeel optimaal gelegenheid te geven de vereiste anderhalve meter afstand te houden.

• Gelukkig zijn de buitentemperaturen nog redelijk en kunnen we zonder ‘echte kou’ nog volop ventileren. Daar zien we ook op toe.

• Ook onze school heeft één positief geteste leerling, uit klas 2C. De leerling was afgelopen donderdag voor het laatst op school en is dus al voor de 6e dag ‘uit beeld’ en het gaat goed met hem. Er is aangegeven dat hij vorige week bij twee leerlingen uit zijn klas langer dan een kwartier binnen anderhalve meter is geweest. Deze twee leerlingen weten daarvan en zij blijven thuis en laten zich testen. De GGD is momenteel bezig met het bron-, en contactonderzoek.

De GGD adviseert dat zijn klasgenootjes en andere leerlingen die wel in de les hebben gezeten bij de betreffende leerling, maar die niet of minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand zijn gebleven, gewoon naar school kunnen gaan.

Dat geldt uiteraard ook voor de overige leerlingen en medewerkers van onze school. Zij zijn immers niet of (heel) kort in contact geweest met deze leerling. In dat geval geeft de GGD aan dat de kans op besmetting minimaal is en dat leerlingen, ouders en school zich hierover geen zorgen hoeven te maken.

• Uiteraard blijft het belangrijk om je gezondheidssituatie goed in de gaten te houden en op het moment dat er bij jezelf klachten optreden, thuis te blijven en dan een test te laten uitvoeren.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur


Geachte ouders/verzorgers,

Even een korte update met betrekking tot de voortgang van ons onderwijs in deze bijzondere tijd.
Tot nu toe loopt het naar tevredenheid. We hebben inmiddels éénrichting-verkeer ingevoerd in de school en we zien dat leerlingen en collega’s serieus met de verantwoordelijkheid om gaan om afstand tot elkaar te houden. Dat is belangrijk en fijn!

Er zijn bij ons na de zomervakantie nog geen leerlingen of collega’s op school geweest die vervolgens positief zijn getest op corona, waardoor er ook nog steeds geen leerlingen in quarantaine hebben gemoeten.
Natuurlijk kan dat ook op onze school ook een keer het geval zijn. In dat geval volgen we de adviezen en richtlijnen van de GGD op.
Zij coördineren het contactonderzoek en adviseren ons over de communicatielijn.

De aanpak en de adviezen van de overheid en de GGD veranderen soms wel wekelijks. Indien u daar vragen over heeft, verwijs ik u naar hun informatielijn; 020-5555202. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur.

Houdt u ook de website van de school regelmatig in de gaten, daarop zal ik regelmatig updates plaatsen.

Voor nu een goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur


UPDATE 20 augustus 2020

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

We hebben twee aanpassingen op ons protocol n.a.v. de laatste RIVM-richtlijnen (zie voor alle corona-afspraken mijn vorige e-mail en onze website www.oostpoort.nl);
• De quarantaineplicht is voor iedereen aangepast van 14 naar 10 dagen.
• De praktijkvakken hadden al eigen afspraken volgens het landelijke protocol omdat het houden van anderhalve meter afstand daar niet reëel is.
We laten de docent én de leerling van het praktijkvak een mondkapje op doen op die momenten dat de docent instructie geeft waarbij de anderhalve meter afstand niet goed gehouden kan worden.
Mondkapjes voor deze leerlingen worden door de praktijkdocent verstrekt als de leerling geen eigen kapje bij zich heeft.


UPDATE 19 augustus 2020

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Deze brief is het vervolg op de brief die we vóór het weekend hebben gemaild en gepubliceerd op onze website.
De afspraken over onze heropening vanaf a.s. woensdag 19 augustus zijn inmiddels bekend.
Wij hebben de afgelopen dagen hard gewerkt aan ons schooleigen protocol, waarbij de richtlijnen vanuit het RIVM en de VO-Raad richtinggevend zijn geweest.
De kaders met de landelijke richtlijnen voor VO-scholen kunt u hier nalezen: https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie
Het allerbelangrijkste blijft: om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het zaak dat de preventieve maatregelen worden opgevolgd, dus:
• Heb je (of een gezinslid) milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Een afspraak voor een coronatest kan gemaakt worden via tel. 0800-1202.
• Als je koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).
• Iedereen die in een ‘oranje’ of ‘ rood’ gebied met vakantie is geweest mag niet naar onze school komen voordat men twee weken in thuisquarantaine heeft gezeten. Indien dit het geval is, kunt u dit bij de school melden. (Dit wordt niet gezien als ongeoorloofd verzuim)
• Triage (4 vragen over de gezondheid, zie bijlage) volgt voordat ouders/verzorgers en andere volwassen gasten de school binnentreden.
Hoe ziet dat er vanaf woensdag in de praktijk uit op Montessori Lyceum Oostpoort?
• Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot het personeel en personeel onderling doet dat ook.
Bij de praktijkvakken mag hierbij conform RIVM-richtlijn een uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld om een instructie te geven bij het zagen of koken. Als het bij een praktijkvak dus echt even nodig is om dichterbij te komen dan wordt een mondkap gedragen en is daarna handen wassen wel ’extra’ van belang.
• Er zijn gescheiden looproutes voor leerlingen en personeel zodat zij elkaar niet hoeven te ‘raken’. Personeel maakt gebruik van het trappenhuis.
• Het binnenplein wordt gereserveerd voor personeel, ook als extra personeels in-, en uitgang. Er is tijdelijk een extra lerarenkamer naast de mediatheek (tussen de 7e en 8e verdieping.)
• Leraren die in de kwetsbare doelgroep vallen kunnen hun les geven op afstand, op de tijd van het normale lesrooster. Er is dan een andere collega in het klaslokaal aanwezig met de klas en die collega ondersteunt bij de online-les van de docent op afstand.

Frisse lucht
Frisse lucht en ventilatie zijn belangrijk. Misschien wel belangrijker dan we ons ooit realiseerden.
Ons schoolgebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en onze mechanische ventilatie is vorige week nog gecontroleerd en in orde bevonden. We zetten deze mechanische ventilatie permanent aan en op vol vermogen. Daarnaast zetten we zo vaak mogelijk het raam open en luchten de pleinen, gangen en lokalen zeer regelmatig. We gebruiken geen airco’s en mobiele ventilatoren.
Naast bovenstaande bereiden we ons voor op de koelere periode, waarin het minder makkelijk zal zijn de ramen vaak open te zetten.

Ik realiseer mij dat het ook voor jullie spannend zal zijn om weer te beginnen, maar we doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te organiseren voor iedereen.
Mochten jullie vragen hebben dan is jullie vraag van harte welkom via s.jacobs@msa.nl. Ik zal dan contact opnemen zodat we in gesprek kunnen hierover.
Ten slotte wens ik iedereen een hele succesvolle start van het schooljaar en we gaan er ondanks de beperkingen een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur

Vragen die bezoekers gesteld worden


 

Amsterdam, vrijdag 14 augustus,

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Ik hoop dat jullie op dit moment nog lekker aan het genieten zijn van de vakantie!
Zoals u weet zijn de ‘corona-regels’ voor scholen aangepast naar aanleiding van de laatste inzichten vanuit het RIVM. Uiteraard zorgen wij dat wij op het Oostpoort aan deze richtlijnen voldoen, want de veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop.

Op dit moment nemen de zorgen bij ouders en docenten over een volledige opening toe.
De wetenschappelijke inzichten en interpretaties verschillen enorm en dat maakt het niet eenvoudig om keuzes te maken die kunnen rekenen op een grote bijval.
Wij werken nu heel hard aan ons schooleigen protocol, dat voor een groot deel bestaat uit het voorgeschreven protocol. Hier staat in beschreven hoe wij als school om gaan met de volledige opening van de school, risicogroepen, ventilatie etc.

De richtlijnen van het RIVM zoals verwoord in dit protocol zijn hierbij leidend:

https://www.vo-raad.nl/artikelen/opening-scholen-na-de-zomervakantie

Vanaf dinsdag vindt u onze schooleigen afspraken op onze website. Hierin staat beschreven hoe wij in de praktijk om zullen gaan met de voorgeschreven regels. Wij zullen in dit Oostpoort-protocol aanvullende maatregelen nemen om de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. Bij aanvullende maatregelen kunt u denken aan worden aan maatregelen rondom hygiëne, lesopstellingen, leswisselingen, looproutes etc.
Zoals altijd waarderen wij uw reacties en input. Uw idee is van harte welkom via s.jacobs@msa.nl. Ik zal dan contact met u opnemen.
Het allerbelangrijkste blijft: om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat de maatregelen worden opgevolgd:
• Heb je (of een gezinslid) milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Een afspraak voor een coronatest kan gemaakt worden via tel. 0800-1202.
• Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).

Iedereen die in een ‘oranje’ of ‘ rood’ gebied met vakantie is geweest mag niet naar onze school komen voordat men twee weken in thuisquarantaine heeft gezeten. Indien dit het geval is, kunt u dit bij de school melden.
Ik wens jullie nog een paar fijne ontspannen laatste vakantiedagen!
Vriendelijke groet,

Sander Jacobs
Directeur