K&C OB

ONDERBOUW leerjaar 1 + 2

De kunstvakken (Beeldende Vorming -BEVO- en Muziek) houden zich bezig met het ontwikkelen van het creatieve brein bij de leerling. Het zijn bij uitstek vakken waarbij het belangrijkste onderdeel van het proces is: de leerling is scheppend bezig om tot een eindresultaat te komen dat gepresenteerd kan worden. Bij de kunstvakken werken we vanuit Hart-Hoofd-Handen. Een K&C vak is een expressie vak dat direct tot de ziel spreekt en dat de zintuiglijke ontwikkeling stimuleert. De leerling wordt geactiveerd te formuleren met woorden, beelden, geluid, beweging, smaak en leert samen te werken met zijn/haar intuïtie, de leerling gaat ervaren hoeveel hij/zij ter beschikking heeft, de onbewuste voorraad, de schatkamer die in het creatieve brein ligt opgeslagen. Daarnaast wordt bij de praktische uitvoering de fijne motoriek ontwikkeld.

In het rooster van leerjaar 1 + 2 staat:

Beeldende Vorming

Beeldende Vorming bestaat uit drie vakken Tekenen, Handvaardigheid en Textiele Werkvormen. Dit is de volgorde van opdrachten die worden gegeven. De leerlingen krijgen les in de BEVO praktijklokalen waarin ze werken met verschillende technieken en materialen. Kunstgeschiedenis (stijlen/stromingen/kunstenaars) komt aanbod bij verschillende opdrachten. Het werk wordt gepresenteerd, tentoongesteld in de school en elders.

Muziek

Muziek wordt gegeven in het praktijk muziek lokaal waar de leerling oefent in het bespelen van verschillende muziekinstrumenten. Zij krijgen theorieles in verschillende muziekstijlen en –geschiedenis en na schooltijd kunnen geïnteresseerde leerlingen zich verder verdiepen/ontwikkelen. Aan het eind van het schooljaar wordt een presentatie gegeven tijdens de Oostpoort Got Talent Show.

Kunst & Cultuur Activiteiten in de OB

Het is verplicht om alle leerlingen in de OB actief deel te laten nemen aan tenminste 4 K&C activiteiten actief en passief, met productie en presentatie.

Minstens 4 K&C activiteiten worden vastgelegd in een kunstdossier.

Een K&C activiteit is vakoverstijgend en moet voldoen aan de volgende criteria: • Er wordt rekening gehouden met de vakken BEVO en Muziek • Aanvullen (bijvoorbeeld dans, theater) • Verrijken (bijvoorbeeld film, nieuwe media) • Verdiepen (bijvoorbeeld musea, cultureel erfgoed)

Doelen van de Kunst & Cultuur activiteiten: 1. Stimuleren van creatief denken. 2. Inzicht krijgen in de Kunst & Cultuur (leer)gebieden. 3. Nieuwe werelden ontdekken, blik verruimen, mening vormen. 4. Deelnemen aan de K&C activiteit. 5. Verwerken van de K&C activiteit / de K&C activiteit ervaren. 6. Inzicht krijgen in de diverse beroepen in de K&C sector. 7. Omgaan, kennis maken met materialen & gereedschappen.

Klik voor de planning Kunstvakken & CKV schooljaar 2019-2020

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct