Nieuwe directeur van start per 1 augustus

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Montessori Lyceum Oostpoort,

Met heel veel genoegen deel ik jullie mee dat Joyce de Grand  per 1 augustus 2021 de nieuwe directeur wordt van het Montessori Lyceum Oostpoort. Joyce was 15 jaar geleden lerares op het Montessori College Oostpoort. Zij is op dit moment deelschoolleider en plaatsvervangend directeur van het Metis Montessori Lyceum. Joyce is een zeer ervaren schoolleider. Ik ben trots dat zij deze stap binnen de Montessori Scholengemeenschap wil maken.

De benoemingsadviescommissie heeft een uitdagende opdracht uitgevoerd. Er was een rijke keur aan kandidaten. Meerdere kandidaten bleken benoembaar. De voordracht aan mij als bestuurder en het advies om Joyce te benoemen was unaniem. Ik dank langs deze weg de benoemingsadviescommissie voor hun inzet.

Het Montessori Lyceum Oostpoort heeft de laatste jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De school heeft de profilering aangescherpt onder het montessoriconcept. Deze school kent een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie. Het Montessori Lyceum Oostpoort staat klaar voor een nieuwe toekomst. Het geeft alle vertrouwen dat deze school onder de leiding van een echte montessorileider stappen mag zetten de toekomst in. Het motto van de school is niet voor niets “Denken en Doen”. Dat motto past heel goed bij de nieuwe directeur. De nieuwe directeur past ook heel goed bij dit motto.

Joyce zal per 1 augustus starten in haar nieuwe functie. Tot 1 september zal zij zich voor 50% blijven inzetten voor het Metis Montessori Lyceum om daar de overdracht goed te regelen. Van 1 september tot 1 oktober zal dat terug gebracht worden tot 20%. Vanaf 1 oktober is haar inzet volledig voor het Montessori Lyceum Oostpoort.

Ik ben heel blij dat Joyce de Grand met deze benoeming toetreedt tot het directieteam van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Alle van Steenis

Bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam