Leerlingraad in gesprek met de directeur over de Corona-tijd

Op 10 juni is de leerlingenraad onder leiding van Aude Riga bij elkaar gekomen om met de directeur te spreken over het Oostpoort ten tijde van corona.
De leerlingen hebben hun ervaringen in/met de corona-periode gedeeld, hieronder een bloemlezing:
* De eerste dagen vonden ze het wel ‘relaxed’ om voor hun gevoel een soort van vrij te zijn, maar dat ging als vrij snel vervelen…
* De overgang na een paar weken naar een nieuw rooster was heel fijn. Dat gaf wat meer duidelijkheid en structuur. Daarvoor kregen ze soms veel te veel werk tegelijkertijd om te verstouwen.
“Daar hadden we echt serieuze stress van”

De leerlingenraad adviseert dat de docenten moeten zorgen dat we goed overzicht hebben op de totale hoeveelheid werk die gedaan moet worden door een leerling.
* “Ik had thuis echt moeite me te concentreren maar uiteindelijk lukte het wel redelijk”
* “Het is fijn dat we nu weer naar school mogen komen, het is wel saai soms maar ook wel lekker rustig en we krijgen veel aandacht”

Andere unanieme adviezen van de leerlingenraad aan de directeur:
* We voelen ons heel veilig in de school door alle maatregelen, dus hou dat zo, dat vinden onze ouders ook heel belangrijk.
* Wij willen weer (buiten) gymen!
* We hopen dat de klasjes snel weer wat groter mogen worden.
* Let goed op de verdeling jongens/meisjes in de groepjes
* Stop met de strenge regels op te laat komen. De bussen zitten soms overvol en daar kunnen we niet altijd wat aan doen.
* Geef de 3e jaars nog wat extra kansen om toetsen in te halen!

De directeur neemt deze adviezen mee naar het MT(Managementteam)om ze daar verder door te spreken.