Informatie- en kennismakingsmomenten

Informatie- en kennismakingsmomenten

Elk jaar worden er ouder- en voorlichtingsavonden georganiseerd voor ouders van kinderen op het Oostpoort. Tijdens deze avonden krijgen ouders informatie over organisatorische zaken of worden er workshops aangeboden over onderwerpen die het onderwijs aangaan.

Deze momenten zijn -onder voorbehoud-:

Dinsdag 12 januari:

- 16:00 - 21:00 uur: Informatiemiddag/-avond ROC 4e klassen: Opleidingsmarkt op het Rode Plein

- 19:00 -20:30 uur: Informatieavond profielkeuze 2e klassen en VMS

Woensdag 13 januari:

19:00-21:00 uur: Informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8

Donderdag 28 en vrijdag 29 januari:

15:00-21:00 uur: Open Dagen

In verband met de corona-maatregelen is vooraf inschrijven voor in ieder geval de Informatieavond voor de ouders van 8e groepers en de Open dagen noodzakelijk. Klik hier om u aan te melden.

Dinsdag 39 maart:

Tafeltjesmiddag: na de verslagavond van het tweede rapport, kunnen ouders zich via Magister opgeven voor een tien minutengesprek op 9 maart 2021. Ouders kunnen met (maximaal) drie vakdocenten spreken over de vakspecifieke resultaten van hun kind/pupil.

© 2019, Montessori Lyceum Oostpoort, alle rechten voorbehouden

Creatie en realisatie: puur!fct